Đề tài Văn hóa tổ chức giải quyết xung đột lãnh đạo

VĂN HÓA TỔ CHỨC là một HỆ THỐNG hữu cơ các GIÁ TRỊ vật chất và tinh thần do tổ chức SÁNG TẠO và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa tổ chức với môi trường tự nhiên và xã hội của mình.

ppt41 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Văn hóa tổ chức giải quyết xung đột lãnh đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ QUẢ: Sự thất vọng cho nhân viên và sự bất đồng nội bộ Người xây dựng chiến lược Người xây dựng chiến lược VĂN HÓA TỔ CHỨC là một HỆ THỐNG hữu cơ các GIÁ TRỊ vật chất và tinh thần do tổ chức SÁNG TẠO và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa tổ chức với môi trường tự nhiên và xã hội của mình. Nếu định nghĩa: Văn hóa là một chuỗi những giá trị do một tổ chức sáng tạo và tích lũy Văn hóa mạnh: giá trị chia sẻ rộng rãi Văn hóa yếu: giá trị ko được chia sẻ rộng rãi Cần văn hóa linh hoạt  Tổ chức đối mặt với sự thay đổi quy mô lớn và mức độ kháng cự rất cao từ văn hóa.  Phải giải quyết câu hỏi: Liệu các thay đổi được cho là cần thiết đó, nó có khả năng thành công ở mức chấp nhận được hay ko? Doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng trầm trọng  Sự thay đổi về lãnh đạo  Doanh nghiệp còn non trẻ và nhỏ  Văn hóa doanh nghiệp yếu Thay đổi bằng việc làm gương Thay máu  Giám sát từ bên ngoài  Linh hoạt hơn trong quản lý trung gian Xung đột  Bản chất có sự khác biệt: Khác biệt về lợi ích Khác biệt về nhu cầu Khác biệt về cách nhìn nhận Cá nhân Chiến lược Cạnh tranh Hợp tác Nhượng bộ Tập hợp những phương pháp hay cách thức tác động Để chỉ huy nhân viên thực hiện một nhiệm vụ hay công việc nào đó. (Ít) Quan tâm đến con người (Nhiều) (Ít) Quan tâm đến công việc (Nhiều) PHONG CÁCH THUYẾT PHỤC PHONG CÁCH GIAO PHÓ PHONG CÁCH THAM DỰ PHONG CÁCH RA LỆNH TAM GIÁC VĂN HÓA - Biểu trưng: ngọn lửa cháy được phải cần nhiệt độ, nhiên liệu và không khí (theo sách Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose; A Round Table Comic - tác giả Tony Hsieh)
Luận văn liên quan