Đồ án Nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu quả xử lý của thiết bị lọc sinh học ngập nước ứng dụng trong xử lý nước thải

Trên thế giới cũng nh-ở Việt Nam việc nghiên cứu ra các ph-ơng pháp để xử lý n-ớc có các thành phần ô nhiễm đang rất đ-ợc quan tâm. Kết quả của việc nghiên cứu đó là đã phát hiện ra rất nhiều ph-ơng pháp sinh học, hóa học và hóa lý. Một trong những ph-ơng pháp sinh học đang rất đ-ợc quan tâm là ph-ơng pháp lọc sinh học (biofiltration). Đây là một công nghệ điều khiển sự ô nhiễm mới. Nó bao gồm sự loại bỏ và oxi hóanhững hợp chất khí bị nhiễm bẩn nhờ vi sinh vật. Tr-ớc đây, lọc sinh học đ-ợc thiết lập rất tốt trong công nghệ điều khiển ô nhiễm ở Đức và HàLan và nó cũng thu hút đ-ợc sự quan tâm ở Bắc Mỹ nh-ng ngày nay thì ph-ơng pháp này đã đ-ợc áp dụng một cách rộng rãi ở các n-ớc trên thế giới và ở Việt Nam. Lọc sinh học có thể xử lý những phân tử khí hữu cơ, những hợp chất hữu cơ bay hơi (Volatile Organic Compound- VOC's) hoặc các hợp chất cacbon, hay những chất khí độc vô cơ, amoni, H2 S. Nh- chúng ta đã biết hiện nay, n-ớc thải giàu dinh d-ỡng là một trong những nguồn chủ yếu gây ô nhiễm môi tr-ờng và làm suy giảm chất l-ợng nguồn n-ớc. Nguồn n-ớc thải giàu dinh d-ỡng rất đa dạng và phức tạp: n-ớc thải từ các chuồng trại, chăn nuôi, lò mổ, nhà máy chế biến thực phẩm, thuộc da, n-ớc thải nông nghiệp, n-ớc thải sinh hoạt, Nhìn chung trong thành phần của những loại n-ớc thải này th-ờng chứa N, P với hàm l-ợng cao. Nguồn n-ớc thải này không qua xử lý đ-ợc xả trực tiếp vào các thủy vực gây ra các hiện t-ợng: phú d-ỡng, làm giảm oxy hòa tan trong n-ớc, phá hủy hệ động, thực vật thủy sinh của các thủy vực tiếp nhận, gây mùi hôi thối ảnh h-ởng đến cảnh quan, môi tr-ờng, sức khỏe của con ng-ời và thậm chí có thể làm chết các loài động vật sống d-ới n-ớc. Bình th-ờng thực vật trong các thủy vực phát triển cân bằng với l-ợng động vật trong chuỗi thức ăn và bị giới hạn bởi hàm l-ợng các chất dinh d-ỡng. Tuy nhiên, nếu đ-a vào nguồn tiếp nhận quá nhiều chất dinh d-ỡng N, P sẽ dẫn đến sự phát triển bùng nổ các loài thực vật thủy sinh nh-rong, tảo và các loại thực vật trôi nổi khác. Khi các sinh vật này chết đi sẽ gây ra các hiện t-ợng nh-“dòng sông chết” Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH&MT Nguyễn Thị Ph-ơng MSSV: 505303044 4 do đó khó có thể kiểm soát đ-ợc và dẫn đến làm suy giảm chất l-ợng nguồn n-ớc và gây nên ô nhiễm cho môi tr-ờng. Lựa chọn ph-ơng pháp lọc sinh học để xử lý loại n-ớc thải này là rất phù hợp tuy nhiên tại Việt Nam,các công nghệ xử lý n-ớc thải còn ch-a đ-ợc quan tâm, do nhiều lý do nh-công nghệ phức tạp, chi phí cao, Xuất phát từ lý do trên chúng tôi đã lựa chọn đề tài “nghiêncứu cải tiến nâng cao hiệu quả xử lý của thiết bị lọc sinh học ngập n-ớc ứng dụng trong xử lý n-ớc thải”. Mục tiêu của đề tài: Cải tiến thiết bịlọc sinh học nhằm đơn giản hóa qui trình và nâng cao hiệu quả xử lý. Bố cục của luận văn đ-ợc chia thành các phần nh-sau: Mở đầu Ch-ơng I: Tổng quan tài liệu Ch-ơng II: Vật liệu và ph-ơng pháp nghiên cứu Ch-ơng III: Kết quả và thảo luận Ch-ơng IV: Kết luận và Kiến nghị.

pdf52 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu quả xử lý của thiết bị lọc sinh học ngập nước ứng dụng trong xử lý nước thải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan