Đồ án Nghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học ở làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội

Hiện nay, tại Việt Nam, môi trường làng nghề đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đó nước thải từ các làng nghề được chú ý hơn cả. Hầu hết nước thải của làng nghề đều chưa được xử lý đã xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường đất, nước, không khí, đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người và các sinh vật sống xung quanh. Đặc biệt đối với làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, nước sử dụng trong hầu hết các quá trình chế biến nên thải ra môi trường lượng nước lớn. Theo số liệu khảo sát cho thấy hàm lượng trung bình các chất ô nhiễm cơ bản trong nước thải rất cao: COD từ 976ư3868mg/l, vượt từ 9,7 ư 87 lần; BOD từ 642 ư 2003mg/l, vượt TCCP 12,8 – 140 lần; các hợp chất Nitơ từ 20,9ư1002mg/l, vượt TCCP 16,7 lần, pH thấp.[4] Như vậy giá trị COD, BOD, SS và tổng nitơđều cao chứng tỏ nitơ có nhiều trong nước thải chế biến nông sản vì nitơ tồn tại trong nước ở dạng nitơ hữu cơ và vô cơ. Các hợp chất nitơ có trong nước thải là thành phần quan trọng gây hiện tượng phú dưỡng ở các ao, hồ, sông ngòi,. ảnh hưởng đến nước mặt và nước ngầm. Bởi vì các hợp chất nitơ có trong nước là chất dinh dưỡng để sinh vật xây dựng tế bào, nguồn thức ăn cho các loài tảo hoặcthực vật thuỷ sinh khác. Vì vậy để hạn chế tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề chế biến nông sản nhất là các hợp chất nitơ thì phương pháp sinh học áp dụng để xử lý loại nước này là hợp lý hơn so với các phương pháp khác. Xuất phát từ những lý do trên, với mục đích nghiên cứu khả năng áp dụng phương pháp xử lý sinh học để xử lý các hợp chất nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn. Vì vậy chúng tôi tiến hành thực hiệnđề tài: “Nghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học ở làng nghề Dương Liễu ư Hoài Đức ư Hà Nội“. Hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương đặc biệt là ô nhiễm các hợp chất nitơ, đóng góp cho sự phát triển bền vững nông thôn nói chung và các làng nghề nói riêng trong công cuộc CNHư HĐH đất nước.

pdf53 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 2322 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học ở làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan