Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản công suất 300 m3/ngày đêm

v Mục đích của quá trình xử lý nước thải là loại bỏ các chất ô nhiễm có trong nước thải đến mức độ chấp nhận được theo tiêu chuẩn quy định. Mức độ yêu cầu xử lý nước thải phụ thuộc các yếu tố sau: § Xử lý để tái xử dụng § Xử lý quay vòng § Xử lý để xả ra ngoài môi trường v Mục đích của công trình xử lý nước thải này là xử lý nước thải để xả ra ngoài môi trường. Trong trường hợp này, yêu cầu mức độ xử lý phụ thuộc vào nguồn tiếp nhận nước thải và quy định của từng khu vực khác nhau. Mục đích của tài liệu này là xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại B. v Việc lựa chọn phương pháp xử lý hay phối hợp nhiều phương pháp phụ thuộc vào các yếu tố sau: § Đặc tính của nước thải: cần xác định cụ thể thành phần các chất ô nhiễm có trong nước thải, dạng tồn tại của chúng (lơ lửng, dạng keo, dạng hòa tan ), khả năng phân hủy sinh học và độ độc của các thành phần vô cơ và hữu cơ. § Mức độ yêu cầu khi xử lý: tức là chất lượng nước đầu ra phải thỏa mãn một yêu cầu cụ thể nào đó. Ta cũng phải quan tâm đến các yêu cầu về chất lượng nước trong tương lai. § Chi phí xử lý và diện tích đất hiện có để xây dựng trạm xử lý. Trước khi tiến hành chọn lựa quá trình xử lý phù hợp, ta cũng cần phải phân tích chi tiết chi phí xử lý của từng phương án đưa ra. v Các phương án xử lý phần lớn đều như nhau, ngoại trừ công đoạn xử lý sinh học có thể dùng bể Aerotank hoặc bể lọc sinh học.

doc51 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản công suất 300 m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo an MH.doc
  • dwgsan phoi bun.dwg
  • dwgso do cong nghe.dwg
  • dwgso do mat bang.dwg
Luận văn liên quan