Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản cho công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Vương - Sadec – Đồng Tháp

Xử lý cơ học gồm những quá trình mà khi nước thải đi qua quá trình đó không làm thay đổi tính chất hoá học và sinh học của nó, nhằm loại bỏ các tạp chất không hoà tan trong nước thải có thể gây khó khăn cho quá trình xử lý tiếp theo. Các công trình xử lý cơ học gồm: Song chắn rác, lưới lọc, bể lắng cát, bể lắng, bể lọc cơ học, bể điều hoà, bể vớt dầu

doc47 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1763 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản cho công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Vương - Sadec – Đồng Tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 3-TINH TOAN THIET KE.doc
 • rar190225_Tính toán thiết kế hệ _.rar
 • pdfB-CHUONG 1.pdf
 • pdfB-CHUONG 2.pdf
 • pdfB-CHUONG 3.pdf
 • pdfB-CHUONG 4.pdf
 • docBIA.doc
 • pdfBIA.pdf
 • pdfB-KLUAN-K.NGHI.pdf
 • pdfB-MO DAU.pdf
 • pdfB-TLTKHAO-PHU LUC.pdf
 • docCHUONG 1-TONG QUAN PPXLNT.doc
 • pdfCHUONG 1-TONG QUAN PPXLNT.pdf
 • docCHUONG 2-GT CHUNG VE CTY TNHH HUNG VUONG.doc
 • pdfCHUONG 2-GT CHUNG VE CTY TNHH HUNG VUONG.pdf
 • pdfCHUONG 3-TINH TOAN THIET KE.pdf
 • docCHUONG 4- KHAI TOAN KINH TE.doc
 • pdfCHUONG 4- KHAI TOAN KINH TE.pdf
 • docKET LUAN - KIEN NGHI.doc
 • pdfKET LUAN - KIEN NGHI.pdf
 • docLOI CAM ON.doc
 • pdfLOI CAM ON.pdf
 • docMO DAU.doc
 • pdfMO DAU.pdf
 • docMUC_LUC.doc
 • pdfMUC_LUC.pdf
 • docNHAN_XET.doc
 • docNVU LUAN VAN.doc
 • pdfNVU LUAN VAN.pdf
 • docPHU LUC.doc
 • pdfPHU LUC.pdf
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
 • pdfTAI LIEU THAM KHAO.pdf
Luận văn liên quan