Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Dược liệu TWI

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế có những bước chuyển to lớn đ• và đang mang lại nhiều cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn, tăng nguồn thu và giảm thiểu chi phí, đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu tiêu dùng của x• hội, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Để đạt được mục đích trên đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, trong đó đặc biệt phải kể đến là yếu tố nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất có nhiều chủng loại, do đó muốn hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra đều đặn, đúng kế hoạch phải thường xuyên đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu đủ về số lượng, đúng chất lượng, kịp thời gian. Mặt khác, việc dự trữ hợp lý khối lượng vật liệu cần thiết sẽ hạn chế tình hình ứ đọng, tránh hư hỏng, mất mát, l•ng phí vật liệu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Công ty Dược liệu TWI là một doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về tài chính, có nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng thuốc. Bởi thế, nguyên vật liệu tại công ty khác với những doanh nghiệp khác, đòi hỏi chất lượng tốt từ khâu thu mua đến công tác vệ sinh tốt trong khâu bảo quản, dự trữ. Chi phí vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và cơ cấu giá thành. Do đó, chỉ với một thay đổi nhỏ của vật liệu cũng có ảnh hưởng rất lớn tới sự biến động của chi phí. Tổ chức quản lý, hạch toán tốt nguyên vật liệu sẽ cung cấp những thông tin kịp thời giúp cho các nhà quản lý công ty đưa ra các kế hoạch kinh doanh đúng đắn. Cùng với công tác hạch toán kế toán nói chung, việc tổ chức hạch toán vật liệu có vai trò và vị trí quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế công tác này cũng còn những vấn đề tồn tại đ• và đang gây khó khăn cho hệ thống kế toán công ty, đòi hỏi cần phải có giải pháp tháo gỡ. Luận văn tốt nghiệp gồm 3 phần chính: Phần I: Cơ sở lý luận chung về hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực trạng hạch toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Dược liệu TWI. Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Dược liệu TWI.

doc85 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1174 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Dược liệu TWI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan