Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên

Nền kinh tế thị trường với qui luật cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải tự vận động vươn lên tìm chỗ đứng trên thị trường. Muốn vậy các Doanh nghiệp phải tìm tòi một hướng đi phù hợp cho mình đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Các Doanh nghiệp không thể luôn bằng lòng với cái mình đ• có mà phải liên tục đổi mới , nâng cao chất lượng và nhất là phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí, hạ giá thành. Bởi vì chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm là những yếu tố quan trọng tác động tới chính sách về giá bán, kết quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . Xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm của các Doanh nghiệp đ• góp phần tiết kiệm lao động x• hội, tích luỹ cho nền kinh tế và tăng thu cho ngân sách Nhà nước .Như vậy, vấn đề hạ giá thành sản phẩm không còn là vấn đề riêng của Doanh nghiệp mà còn mang tính x• hội. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt trong công tác hạch toán kinh tế của tất cả các Doanh nghiệp . Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về công ty CP May Hưng Yên Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Hưng Yên Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần may Hưng Yên

doc61 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 3199 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan