Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CTGT 422

Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước, với việc ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội và đứng vững, phát triển trong cơ chế thị trường cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, hoàn thiện các công cụ quản lý, trong đó kế toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng. Mặt khác trong doanh nghiệp để kinh doanh có hiệu quả, tạo được vị trí trên thị trường thì doanh nghiệp phải tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đảm bảo yêu cầu với giá thành hợp lý, không chỉ mang lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn phấn đấu và tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng phải đưa ra giá bán phù hợp. Vì vậy mà thông tin chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu không thể thiếu đối với doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng. So với các ngành sản xuất khác, ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm khác và đặc thù riêng, thể hiện rõ ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, bởi lẽ công tác kế toán vừa phải đáp ứng yêu cầu chung về nhiệm vụ chức năng nhưng vừa phải đảm bảo phù hợp với cả doanh nghiệp. Chính vì thế, để đứng vững và tồn tại trong xu thế cạnh tranh các doanh nghiệp xây lắp cần phải nâng cao sưc cạnh tranh đồng thời kiểm soát hiệu quả chi phí sản xuất.

pdf92 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CTGT 422, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa luận tốt nghiệp ÑAÏI HOÏC HUEÁ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA KEÁ TOAÙN – KIEÅM TOAÙN -----  ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CTGT 422 Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Cúc Lớp: K45 KTDN Niên khóa: 2011 – 2015 Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình Hu ế, 05 - 2 15 SVTH: Bùi Thị Cúc i Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Để hoàn thành đề tài khóa luận này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ tận tình và cổ vũ của rất nhiều người. Với lòng biết ơn, tôi xin gửi đến quý thầy, cô khoa Kế toán-Kiểm toán cũng như các thầy cô trong Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã tận tình dạy bảo, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường, từ đó tôi có nền tảng kiến thức nhất định để có thể hoàn thành đề tài này. Xin đặc biệt cảm ơn thầy giáo, ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình – người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và truyền đạt kiến thức cho tôi hoàn thành đề tài này. Cảm ơn thầy đã luôn chỉ dạy, động viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian vừa qua. Cùng với đó, tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công Ty CTGT 422 đã tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại đơn vị. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự động viên, giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần của gia đình, người thân và bạn bè trong suốt thời gian học tập cũng như trong thời gian hoàn thành đề tài này. Tuy có nhiều cố gắng nhưng trong đề tài này không thể không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ đạo, bổ sung thêm của quý thầy, cô giáo, các bạn sinh viên và những người quan tâm đến đề tài này để bài khóa luận tốt nghiệp của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 5 năm 2015 Sinh viên Bùi Thị Cúc SVTH: Bùi Thị Cúc i Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................i MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................. v DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................vi DANH MỤC SƠ ĐỒ .................................................................................................... vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1 1.Lý do chọn đề tài .......................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 2 3.Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................... 2 4.Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................... 2 5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 2 6. Kết cấu khóa luận ........................................................................................................ 3 7. Tóm tắt các nghiên cứu trước đây ............................................................................... 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .......................................................................... 5 1.1.Đặc điểm nghành xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ................................................................................... 5 1.2. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .. 6 1.3. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp......................... 7 1.3.1 Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp .................................................................. 7 1.3.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất ....................................................................... 7 1.3.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ......................................................................... 7 1.3.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .......................................................... 8 1.3.2. Giá thành sản phẩm xây lắp ............................................................................ 8 1.3.2.1. Khái niệm giá thành ................................................................................. 8 1.3.2.2. Các loại giá thành ..................................................................................... 8 1.3.2.3. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành ........................................ 10 SVTH: Bùi Thị Cúc ii Đạ i h ọc inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 1.3.2.4. Phương pháp tính giá thành .................................................................... 10 1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .................... 11 1.4. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp ......................................................................... 12 1.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ...................................................... 12 1.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .............................................................. 13 1.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công .......................................................... 14 1.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung ..................................................................... 18 1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp ............................................................ 20 1.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và các khoản giảm giá thành trong doanh nghiệp xây lắp ............................................................................................................ 22 1.6.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ............................................................. 22 1.6.2. Đánh giá, điều chỉnh các khoản giảm giá thành ........................................... 23 1.7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp ........................................................................ 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422. ...................................................................................................................... 24 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty .......................................................................... 24 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ........................................... 24 2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh ...................................................... 25 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty ............................................. 26 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ............................................... 27 2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty ............................................. 30 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ....................................................... 30 2.1.5.2. Tổ chức công tác kế toán ........................................................................ 31 2.1.6. Những kết quả công ty đạt được qua 3 năm 2012—2014 ............................ 33 2.1.6.1. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2012-2014 .......... 33 2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công Trình Giao Thông 422. .................................................................. 38 2.2.1. Tổng quan về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công Trình Giao Thông 422. ................................................................ 38 SVTH: Bùi Thị Cúc iii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 2.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ............................. 39 2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm ............................. 39 2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty ................. 39 2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ............................................... 39 2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. ...................................................... 46 2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung .............................................................. 60 2.2.3.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ................................................................ 66 2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ............................................................. 67 2.2.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp .................................................................. 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CTGT 422 .......................................................................................... 73 3.1. Một số nhận xét chung ........................................................................................ 73 3.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................... 73 3.1.2. Về tổ chức kế toán ........................................................................................ 74 3.2. Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CTGT 422. ..................................................................................... 75 3.1.2. Ưu điểm ........................................................................................................ 75 3.1.2. Nhược điểm .................................................................................................. 76 3.3. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công Trình Giao Thông 422 ........................ 77 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 82 1.Kết luận .................................................................................................................... 82 2. Hướng nghiên cứu tiếp của đề tài .............................................................................. 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 84 SVTH: Bùi Thị Cúc iv Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Ý nghĩa CPSX: Chi phí sản xuất CTGT: Công trình giao thông XDCB: Xây dựng cơ bản DN: Doanh nghiệp NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp CN: Công nhân CCDC: Công cụ dụng cụ MTC: Máy thi công SXC: Sản xuất chung NCTT: Nhân công trực tiếp KC: Kết chuyển SPXL: Sản phẩm xây lắp TSNH: Tài sản ngắn hạn BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế KPCĐ: Kinh phí công đoàn TSCĐ: Tài sản cố định TK: Tài khoản TSDH: Tài sản dài hạn SXC: Sản xuất chung VCSH: Vốn chủ sở hữu KT: Kế toán SXKD: Sản xuất kinh doanh CT: Công trình KH: Khấu hao NG : Nguyên giá BTC: Bộ tài chính SVTH: Bùi Thị Cúc v Đạ i h ọc K in tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2012-2014 ....... 36 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2012-2014 ......... 37 Biểu số 01: Phiếu xuất kho ........................................................................................... 43 Biểu số 02: Bảng kê tổng hợp xuất vật tư thi công Cầu Bùng .................................... 44 Biểu số 03: Sổ chi tiết TK 621 .................................................................................... 45 Biểu số 04: Bảng tổng hợp chi phí .............................................................................. 46 Biểu số 05: Sổ cái TK 621 ........................................................................................... 47 Biểu số 06: Bảng chấm công ....................................................................................... 50 Biểu số 07: Bảng thanh toán khối lượng tiền lương .................................................... 51 Biểu số 08: Bảng thanh toán tiền lương ...................................................................... 53 Biểu số 09: Sổ chi tiết TK 622 ..................................................................................... 54 Biểu số 10: Sổ cái TK 622 ............................................................................................ 55 Biểu số 11: Phiếu xuất kho ........................................................................................... 57 Biểu số 12: Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố đinh .................................................... 58 Biểu số 13: Sổ chi tiết TK 623 ..................................................................................... 59 Biểu số 14: Bảng tổng hợp chi phí ............................................................................... 60 Biểu số 15: Sổ cái TK 623 ............................................................................................ 60 Biểu số 16: Giấy thanh toán tiền tạm ứng .................................................................... 63 Biểu số 17: Phiếu xuất kho ........................................................................................... 64 Biểu số 18: Sổ chi tiết TK 627 ..................................................................................... 65 Biểu số 19: Bảng tổng hợp chi phí ............................................................................... 66 Biểu số 20: Sổ cái TK 627 ............................................................................................ 66 Biểu số 21: Sổ chi tiết TK 154 ..................................................................................... 68 Biểu số 22: Bảng kiểm kê khối lượng dở dang ............................................................ 70 Biểu số 23: Sổ cái TK 154 ............................................................................................ 72 Biểu số 24: Bảng tính giá thành sản phẩm ................................................................... 73 SVTH: Bùi Thị Cúc vi Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hạch toán chi phí NVL trực tiếp ............................................................... 13 Sơ đồ 1.2: Hạch toán chi phí NC trực tiếp ................................................................... 14 Sơ đồ 1.3: Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công trong trường hợp đi thuê ngoài .. 16 Sơ đồ 1.4: Hạch toán chi phí sử dụng MTC trong trường hợp không tổ chức đội MTC riêng biệt hoặc có tổ chức đội MTC riêng biệt nhưng không có tổ chức kế toán riêng cho đội máy thi công ................................................................ 17 Sơ đồ 1.5: Hạch toán chi phí sản xuất chung ............................................................... 20 Sơ đồ 1.6: Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất ............................................................ 21 Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất công nghệ ..................................................................... 26 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty .................................................................... 27 Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty CTGT 422 ............................................. 31 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ ............................ 32 SVTH: Bùi Thị Cúc vii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước, với việc ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội và đứng vững, phát triển trong cơ chế thị trường cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, hoàn thiện các công cụ quản lý, trong đó kế toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng. Mặt khác trong doanh nghiệp để kinh doanh có hiệu quả, tạo được vị trí trên thị trường thì doanh nghiệp phải tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đảm bảo yêu cầu với giá thành hợp lý, không chỉ mang lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn phấn đấu và tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng phải đưa ra giá bán phù hợp. Vì vậy mà thông tin chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu không thể thiếu đối với doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng. So với các ngành sản xuất khác, ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm khác và đặc thù riêng, thể hiện rõ ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, bởi lẽ công tác kế toán vừa phải đáp ứng yêu cầu chung về nhiệm vụ chức năng nhưng vừa phải đảm bảo phù hợp với cả doanh nghiệp. Chính vì thế, để đứng vững và tồn tại trong xu thế cạnh tranh các doanh nghiệp xây lắp cần phải nâng cao sưc cạnh tranh đồng thời kiểm soát hiệu quả chi phí sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cùng với những kiến thức đã học cũng như quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty Công Trình Giao Thông 422. Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành xây lắp trong thực tế nên em quyết định chọn đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công Trình Giao Thông 422” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. SVTH: Bùi Thị Cúc 1 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 2. Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống lại cơ sở lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp  Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công Trình Giao Thông 422  Đưa ra một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty CTGT 422 3.Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Công Trình Giao Thông 422, trong đó tập trung nghiên cứu vào kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công trình Cầu Bùng 4.Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: đề tài được nghiên cứu tại công ty Công Trình Giao Thông 422 - Phạm vi về thời gian:Số liệu dùng để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty được tổng hợp qua 3 năm 2012-2014 Số liệu về chi phí sản xuất và tính giá thành được tập hợp trong thời gian 7 tháng cuối năm 2014( 02/06/2014- 31/12/2014) 5. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: được sử dụng để tìm kiếm các thông tin trong việc hệ thống lại cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp - Phương pháp thu
Luận văn liên quan