Khóa luận Nâng cao chất lượng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Á Châu

Kết hợp các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn nghề nghiệp do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hướng dẫn, ban hành kết với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình kiểm toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp, qua đó tiến hành so sánh, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm toán khoản mục hàng tồn kho. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu còn giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.

pdf277 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Nâng cao chất lượng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Á Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan