Khóa luận Tìm hiểu hệ quản trịnội dung cho doanh nghiệp axcms

Lợi ích quan trọng nhất cho một website sửdụng nền tảng CMS là khảnăng cho phép người quản trịquản lý nội dung trang web từbất kỳtrình duyệt Internet. Nền tảng của một CMS Website được thiết kế ẩn và linh hoạt. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho tất cảmọi đối tượng từnhững người sửdụng bình thường đến các webmaster chuyên nghiệp. Nền tảng của một CMS Website cho phép một tổchức hoặc một công ty nhỏ đến lớn quản lý và hiệu chỉnh nội dung trực tiếp thông qua công cụquản trị. Nó rất dễdàng nâng cấp và phát triển theo xu hướng phát triển của công ty. Phần quản trị CMS được truy cập thông qua trình duyệt Internet ởbất cứnơi đâu trên thếgiới và không cần cài đặt bất kỳphần mềm nào trên máy người sửdụng. Các Website doanh nghiệp (chứng khoán, giao dịch trực tuyến,ngân hàng ) thường có những yêu cầu cao hơn các Website đưa tin bởi đòi hỏi tính bảo mật cao, dễdàng sửdụng. Có rất nhiều hệquản trịnội dung với các đặc trưng khác nhau dùng đểxây dựng và quản trịcác trang web. Tuy nhiên, để đáp ứng các yêu cầu cho một Website doanh nghiệp thì cần có những hệquản trịdành riêng với các tính năng đặc trưng thỏa mãn các yêu cầu cao cho doanh nghiệp cũng như đội ngũquản trị. Sửdụng AxCMS được coi là một giải pháp tốt, bởi phần mềm này được phát triển dành cho xây dựng và quản trịcác trang web đòi hỏi tính đa dạng, bảo mật cao của các doanh nghiệp. Đồng thời AxCMS có các đặc trưng nổi bật giúp người quản trị dễdàng tiếp cận, sửdụng và phát triển sâu hơn. Đềtài “Tìm hiểu hệquản trịnội dung cho doanh nghiệp AxCMS” sẽtrình bày tổng quan vềcác đặc trưng của hệquản trịnội dung cho doanh nghiệp, cụthểlà hệ quản trịAxCMS. Khóa luận cũng ứng dụng những đặc trưng của AxCMS đểxây dựng một website. Cấu trúc khóa luận gồm 4 chương:  Chương 1: Tổng quan vềWeb CMS: trình bày vềWeb CMS và enterprise Web CMS.  Chương 2: Tổng quan vềAxCM: trình bày các chức năng chính  Chương 3: Demo lên Web: sửdụng AxCMS đểxây dựng web  Chương 4: Kết luận

pdf57 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/12/2013 | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tìm hiểu hệ quản trịnội dung cho doanh nghiệp axcms, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Thị Liễu TÌM HIỂU HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG CHO DOANH NGHIỆP AxCMS KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Hệ thống thông tin Cán bộ hướng dẫn: ThS. Lê Hồng Hải HÀ NỘI - 2010 2 TÓM TẮT NỘI DUNG Khóa luận với đề tài “Tìm hiểu hệ quản trị nội dung cho doanh nghiệp AxCMS” sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát về các đặt điểm, yêu cầu đối với hệ quản trị nội dung dành cho doanh nghiệp nói chung. Qua đó, khóa luận đi vào trình bày cụ thể về cấu trúc và các đặt trưng nổi bật của hệ quản trị nội dung AxCMS. Khóa luận cũng đề cập đến vấn đề ứng dụng AxCMS để demo xây dựng một website. 3 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ WEB CMS ............................................................ 7  1.1. Giới thiệu về Web CMS................................................................................... 7  1.1.1. Giới thiệu chung ........................................................................................ 7  1.1.2. Đặc trưng ................................................................................................... 8  1.2. Enterprise WCMS ............................................................................................ 9  CHƯƠNG 2: HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG AxCMS ............................................... 11  2.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 11  2.2. Cấu trúc của AxCMS ..................................................................................... 12  2.3. Các đặc trưng của AxCMS............................................................................. 13  2.3.1. Đặc trưng của trang (page) ...................................................................... 13  2.3.2. Các đặc trưng của site.............................................................................. 20  2.3.3. Các tính năng bảo mật của AxCMS ........................................................ 24  2.3.4. Hiệu năng của AxCMS.net...................................................................... 29  2.3.5. Khả năng mở rộng ................................................................................... 30  CHƯƠNG 3: DEMO ỨNG DỤNG SỬ DỤNG AxCMS XÂY DỰNG WEBSITE33  3.1. Ý tưởng........................................................................................................... 34  3.2. Cấu hình ......................................................................................................... 34  3.3. Thiết kế........................................................................................................... 37  3.3.1. Cấu trúc site ............................................................................................. 37  3.3.2. Giao diện quản trị .................................................................................... 39  3.3.3. Các tính năng đặc trưng........................................................................... 39  CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN........................................................................................ 43  4.1. Những vấn đề khóa luận đã làm được............................................................ 43  4 4.2. Những vấn đề khóa luận chưa giải quyết ....................................................... 43  PHỤ LỤC CÁCH CÀI ĐẶT AxCMS ..................................................................... 44  TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................ 57  5 BẢNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Viết đầy đủ 1 CMS Content Management System 2 CRM Customer Relationship Management 3 HTML HyperText Markup Language 4 LS Live System 5 MS Management System 6 XML eXtensible Markup Language 7 WCMS Web Content Management System 6 MỞ ĐẦU Lợi ích quan trọng nhất cho một website sử dụng nền tảng CMS là khả năng cho phép người quản trị quản lý nội dung trang web từ bất kỳ trình duyệt Internet. Nền tảng của một CMS Website được thiết kế ẩn và linh hoạt. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho tất cả mọi đối tượng từ những người sử dụng bình thường đến các webmaster chuyên nghiệp. Nền tảng của một CMS Website cho phép một tổ chức hoặc một công ty nhỏ đến lớn quản lý và hiệu chỉnh nội dung trực tiếp thông qua công cụ quản trị. Nó rất dễ dàng nâng cấp và phát triển theo xu hướng phát triển của công ty. Phần quản trị CMS được truy cập thông qua trình duyệt Internet ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên máy người sử dụng. Các Website doanh nghiệp (chứng khoán, giao dịch trực tuyến,ngân hàng…) thường có những yêu cầu cao hơn các Website đưa tin bởi đòi hỏi tính bảo mật cao, dễ dàng sử dụng. Có rất nhiều hệ quản trị nội dung với các đặc trưng khác nhau dùng để xây dựng và quản trị các trang web. Tuy nhiên, để đáp ứng các yêu cầu cho một Website doanh nghiệp thì cần có những hệ quản trị dành riêng với các tính năng đặc trưng thỏa mãn các yêu cầu cao cho doanh nghiệp cũng như đội ngũ quản trị. Sử dụng AxCMS được coi là một giải pháp tốt, bởi phần mềm này được phát triển dành cho xây dựng và quản trị các trang web đòi hỏi tính đa dạng, bảo mật cao của các doanh nghiệp. Đồng thời AxCMS có các đặc trưng nổi bật giúp người quản trị dễ dàng tiếp cận, sử dụng và phát triển sâu hơn. Đề tài “Tìm hiểu hệ quản trị nội dung cho doanh nghiệp AxCMS” sẽ trình bày tổng quan về các đặc trưng của hệ quản trị nội dung cho doanh nghiệp, cụ thể là hệ quản trị AxCMS. Khóa luận cũng ứng dụng những đặc trưng của AxCMS để xây dựng một website. Cấu trúc khóa luận gồm 4 chương:  Chương 1: Tổng quan về Web CMS: trình bày về Web CMS và enterprise Web CMS.  Chương 2 : Tổng quan về AxCM: trình bày các chức năng chính  Chương 3: Demo lên Web: sử dụng AxCMS để xây dựng web  Chương 4: Kết luận 7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ WEB CMS 1.1. Giới thiệu về Web CMS 1.1.1. Giới thiệu chung Một hệ thống quản trị nội dung web (WCM, WCMS hoặc Web CMS) là phần mềm hệ thống quản lý nội dung, thực thi như một ứng dụng Web, để tạo và quản lý nội dung HTML. Được sử dụng để quản lý và kiểm soát tập hợp các tài nguyên Web lớn, có tính động (tài liệu HTML và hình ảnh liên quan). Một WCMS tạo điều kiện sáng tạo nội dung, kiểm soát nội dung, chỉnh sửa và bảo trì thiết yếu chức năng Web. Đây là phần mềm cung cấp cho tác giả (và khác) các công cụ được thiết kế để cho phép người dùng có ít kiến thức về ngôn ngữ lập trình hoặc ngôn ngữ đánh dấu tạo và quản lý nội dung tương đối dễ dàng. Hầu hết các hệ thống sử dụng một cơ sở dữ liệu để lưu trữ nội dung, dữ liệu cần thiết cho hệ thống. Nội dung được lưu trữ dưới dạng XML, để cho dễ dàng, tái sử dụng, và cho phép linh hoạt trình bày tùy chọn. Tầng trình diễn hiện thị nội dung đến Website giao diện cho người dùng dựa trên tập hợp template. Hầu hết các hệ thống đều sử dụng bộ nhớ đệm cho server nhằm nâng hiệu suất. Không giống như các nhà xây dựng Website, một WCMS cho phép người dùng phi kỹ thuật thay đổi một trang web với đào tạo ít. Một WCMS thường yêu cầu một lập trình viên có kinh nghiệm để thiết lập và thêm các tính năng, nhưng chủ yếu là một công cụ bảo trì Website cho quản trị viên phi kỹ thuật. Hình 1: Mô hình chung của CMS Đây là mô hình một hệ thống CMS thông thường gồm 3 phần: Cơ sở dữ liệu, quá trình xử lý dữ liệu, phần hiện thị cho người dùng cuối. Hầu hết các CMS đều có cấu 8 trúc như trên chỉ khác nhau ở phần xử lý dữ liệu, phần này được coi là các đặc trưng của mỗi CMS. 1.1.2. Đặc trưng Một WCMS là hệ thống phần mềm dùng để điều khiển một tập động các tài nguyên Web (văn bản HTML, hình ảnh và các mẫu đa phương tiện khác). Một WCMS có các đặc trưng [1]: • Template tự động Tạo ra các template chuẩn (thường là HTML và XML) có thể được tự động chấp nhận nội dung mới • Dễ dàng chỉnh sửa nội dung Khi nội dung được tách ra từ các phần trình bày trực quan của trang web, nó thường trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn để chỉnh sửa và thao tác. Hầu hết các phần mềm WCMS bao gồm công cụ chỉnh sửa WYSIWYG cho phép cá nhân không kỹ thuật tạo và chỉnh sửa nội dung một cách dễ dàng. • Khả năng mở rộng các tính năng Hầu hết các phần mềm WCMS bao gồm các plug-in hoặc các mô-đun có thể dễ dàng cài đặt để mở rộng chức năng của một trang web hiện có. • Nâng cấp web Phần mềm WCMS thường xuyên được cập nhật bao gồm các tính năng mới, đồng thời giúp hệ thống đạt tiêu chuẩn web hiện nay. • Quản lý luồng công việc Đây là phần thể hiện luồng làm việc của một hệ thống CMS với các đối tượng nội dung. Công việc sẽ được tạo theo vòng tuần tự hoặc song song, tùy vào từng CMS • Phân quyền Các CMS thường có chức năng phân quyền người dùng hệ thống nhằm phân cấp đối tượng người dùng để quản lý và cấp quyền cho những người dùng ở những phần của hệ thống cũng như các thành phần nội dung. • Quản lý văn bản 9 Phần mềm CMS có thể cung cấp một phương tiện quản lý vòng đời của một tài liệu từ thời gian sáng tạo ban đầu, thông qua bản sửa đổi, xuất bản, lưu trữ, và tiêu hủy tài liệu. • Đa ngôn ngữ Đây là chức năng giúp website có thể được thể hiện dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau, mở rộng tính quốc tế của website. 1.2. Enterprise WCMS Trong các doanh nghiệp thì phần tài liệu (giấy tờ, công văn, hình ảnh) phát sinh rất nhiều, việc quản lý theo truyền thống lưu trữ bằng giấy có rất nhiều khuyết điểm như tốn chi phí, bảo mật, tìm kiếm, mức độ rủi ro. ECM được đề cập đến như một giải pháp thay thế, phần tài liệu sẽ được số hóa để quản lý. Ngoài ra ECM còn còn quản lý những phần ngoài tài liệu như nội dung trang web, quản lý phiên bản tài liệu (một tài liệu có thể có rất nhiều phiên bản từ lúc hình thành cho đến khi kết thúc)....[2] Điểm khác biệt của Enterprise WCMS so với các WCMS khác • Có kho nội dung tập trung: Một WCMS sẽ sử dụng một kho nội dung tập trung nhằm dễ dàng dùng lại nội dung trên các bài đã xuất bản. Điều này rất có ích vì sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức khi làm việc với một khối lượng dữ liệu lớn. • Có khả năng tích hợp với các hệ thống khác: WCMS nên dễ dàng tích hợp với các hệ thống kinh doanh khác như công cụ CRM hoặc dịch thuật. • Công cụ tiếp thị trực tuyến: Enterprise WCMS có công cụ chuyên biệt, được phát triển mạnh mẽ nhằm giúp việc tiếp thị trực tuyến một cách chuyên nghiệp, và nhanh hơn. Tính chuyên nghiệp luôn luôn là yêu cầu hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Ví dụ như: Module hình ảnh, âm thanh giúp quảng cáo sản phẩm với độ nét cao… • Bảo mật Đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. Dữ liệu là rất quan trọng. Do đó, đòi hỏi cần có một CMS có đầy đủ mọi mức bảo mật 10 chặt chẽ giúp họ bảo vệ dữ liệu cũng như website tốt nhất. Ví dụ: bảo vệ layout, bảo vệ nội dung… Một vài Enterprise WCMS  - ExpressionEngine: ExpressionEngine với vô số các tính năng linh hoạt trong quản trị web. Có rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng mã nguồn này để phát triển website riêng cho họ. Tiêu biểu là Veerle Pieters.[3] - IBM: Hãng này cũng cung cấp hệ quản trị nội dung dành riêng cho doanh nghiệp[4] - Oracle: Hãng này cung cập hệ quản trị nội dung cho doanh nghiệp với điểm mạnh nghiêng về bảo mật cơ sở dữ liệu[5]. - AxCMS: Là hệ quản trị nội dung miễn phí phát triển riêng cho doanh nghiệp được xây dựng bởi công ty Axinom, Đức Lý do khóa luận sử dụng AxCMS - Đây là một CMS dành cho doanh nghiệp sử dụng miễn phí. - Sử dụng công nghệ .NET: điểm mạnh cho bảo mật hệ thống - Đây là một CMS được rất nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng: Microsoft, Twitter, Siemens,… - AxCMS cho phép cấu hình thành hai hệ thống: quản trị và hiển thị trên các server khác nhau. Điều này giúp tăng hiệu suất hệ thống, tăng khả năng sẵn sàng của hệ thống và giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị tấn công từ bên ngoài. - Dễ dàng cài đặt, giao diện quản trị dễ dàng với các tính năng kéo thả đối tượng, văn bản… giúp người quản trị không chuyên cũng có thể dễ dàng tạo và quản trị trang web của doanh nghiệp. Cấu trúc của hệ thống cũng như các tính năng nổi bật của hệ thống AxCMS sẽ được trình bày ở chương tiếp heo. 11 CHƯƠNG 2: HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG AxCMS 2.1. Giới thiệu chung AxCMS là một trong những hệ quản trị nội dung web đầu tiên dành cho doanh nghiệp dựa trên Microsoft .NET framework. AxCMS phát triển bởi công ty Axinom - Đức. Phiên bản hiện tại AxCMS.net 9 được đưa ra vào 9/9/2009. Mặc dù là phần mềm có bản quyền nhưng Axinom cho phép download miễn phí tại Trên thế giới, nhiều công ty lớn như Microsoft, Siemens, Deutsche Telekom, Staedtler đã lựa chọn AxCMS để xây dựng web site thay vì các hệ quản trị nội dung khác. AxCMS có thể được dùng cho các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau: - Các dịch vụ tài chính Khi sử dụng AxCMS để xây dựng website, các dịch vụ tài chính sẽ được: 9 Xây dựng và củng cố mối quan hệ với khách nhờ liên tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiêm. 9 Giảm giá thành các hoạt động khác nhau 9 Chuẩn bị một môi trường tăng trưởng cao. 9 Cung cấp nền tảng truy cập nhanh và an toàn tới các tài khoản và thông tin tài chính trực tuyến. 9 Luôn giới thiệu các sản phẩm và dịch tài chính mới, hiệu suất cao trong một thị trường cạnh tranh. - Các nhà sản suất AxCMS giúp các nhà sản xuất: 9 Sản phẩm mới sẽ được đưa ra thị trường đầu tiên nhờ các chiến lược quảng bá, tiếp thị nhanh chóng. 9 Hình thành mối quan hệ gần gũi hơn với các nhà cung cấp và các đại lý 9 Giữ thông tin về sản phầm 9 Quản lý giá thành trong khi tăng hiệu suất 12 - Giáo dục 9 AxCMS giúp các trường học quản lý các trang web của họ và nâng cao việc tuyển dụng trực tuyến. 9 Tăng tuyển sinh: Đăng ký, nhận hồ sơ trực tiếp. 9 Giảm chi phí điều hành: Thông qua trang Web có thể giảm chi phí cập nhật, in ấn…. - Chính phủ Với AxCMS, cơ quan chính phủ có thể quản lý tốt hơn truyền thông trực tuyến cho công dân, doanh nghiệp và nhân viên chính phủ: Cập nhật tin tức, trả lời trực tuyến…. 2.2. Cấu trúc của AxCMS AxCMS cung cấp các tùy chọn triển khai rất linh hoạt. Hệ thống quản lý (MS) và hệ thống Live (LS) là độc lập và độc lập môi trường – chúng sử dụng IIS Web Sites khác nhau và Cơ sở dữ liệu tách biệt nhau. Như hình ảnh dưới đây, MS và LS có thể hoạt động trong các mạng khác nhau và chạy trên các máy chủ khác nhau. MS và LS giao tiếp với nhau chỉ theo một hướng: MS - LS>. Dịch vụ xuất bản được sử dụng để thiết lập truyền thông giữa hai hệ thống. như hình dưới đây: Hình 2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống AxCMS Gồm 2 thành phần chính • Management System (MS) 13 Đây là giao diện quản trị cho website. Biên tập viên tạo, chỉnh sửa nội dung cho website rồi xuất bản lên LS. • Live System (LS) Đây là giao diện dành cho người dùng cuối. Người dùng sẽ truy cập vào các ứng dụng có trong trang web. Hình 3: Sơ đồ thành phần chính của AxCMS Đây là sơ đồ thành phần và cách thức làm việc của hệ thống. Hai thành phần này có thể triển khai trên cùng một máy, hoặc tách biệt ra hai máy khác nhau. Chúng liên hệ với nhau qua WebService. 2.3. Các đặc trưng của AxCMS AxCMS là một hệ quản trị nội dung được cung cấp miễn phí, phát triển hoàn toàn trên nền tảng Microsoft .NET / ASP.NET. Tính chất bảo mật nổi bật của AxCMS là tách riêng trang và site trong hệ thống do đó các đặc trưng của AxCMS sẽ tập trung chủ yếu vào trang và site. 2.3.1. Đặc trưng của trang (page) Đặc trưng nổi bật nhất của AxCMS là nội dung của trang web sẽ gắn liền với trang, chứ không phải gắn với site. Mỗi trang sẽ gắn liền với một template. Việc tạo trang và tạo site hoàn toàn riêng biệt. Điều này giúp bảo vệ nội dung trang toàn vẹn ngay cả khi trang web bị xóa đi. AxCMS không giới hạn số lượng trang tạo ra , do đó có thể tạo hàng trăm tới hàng nghìn trang trong hệ thống. 14 Mỗi trang khi được tạo ra sẽ gắn liền với một template. AxCMS cung cấp một vài template mẫu phục vụ cho những người dùng không chuyên giúp họ tạo trang dễ dàng giống một công cụ soạn thảo. Hơn nữa, người dùng còn có thể tự viết template của riêng mình và thêm vào trong hệ thống. Sau đó nội dung sẽ được soạn thảo đưa vào trang tương tự như soạn thảo văn bản thông thường. Dưới đây là cấu trúc một trang: Hình 4: Cấu trúc một trang trong AxCMS Hệ thống quản trị nội dung AxCMS cung cấp ba kiểu nội dung chính: Nội dung text, hình ảnh, flash. Cả ba kiểu nội dung này được gọi chung là các văn bản (documents) và quản lý: upload, publish…trong hệ thống. Các kiểu nội dung được mô tả trong hình vẽ dưới đây. Hình 5: Các kiểu nội dung của trang 15 Mỗi trang sẽ được tham chiếu tới một hoặc nhiều node của cây cấu trúc site. Do đó một trang có thể tham chiếu tới rất nhiều node. Các trang sẽ được lưu trữ trong thành phần văn bản (documents) và mỗi trang sẽ có một trong bốn trạng thái dưới đây: 9 Chưa xuất bản 9 Đã xuất bản 9 Đã thay đổi 9 Đã xóa Tất cả trạng thái của một trang được mô tả ở hình vẽ dưới đây: Hình 6: Biểu đồ trạng thái của một trang Các trạng thái của một trang sẽ thay đổi theo tác động người dùng: xuất bản, sửa đổi, không xuất bản, xóa. AxCMS cung cấp luồng làm việc với trang tùy theo số lượng người quản trị hệ thống giúp hệ thống được quản trị tốt nhất: - Nếu chỉ đơn giản có một người biên tập thì họ sẽ có toàn quyền với trang việc tạo và xuất bản nội dung. Một trang sẽ được xuất bản luôn mà không chờ kiểm duyệt của biên tập viên khác. Do đó một trang sẽ có hai trạng thái: chưa xuất bản và đã xuất bản. Khi đó AxCMS cung cấp luồng làm việc như sau: 16 Hình 7: Luồng làm việc đơn giản nhất - Với hệ thống có nhiều người quản trị thì khi đó hệ thống sẽ phân quyền và người biên tập viên không có quyền xuất bản, chỉ có những người phụ trách xuất bản mới có quyền xuất bản nội dung. Một trang web khi đó sẽ được người được biên tập tới trạng thái chờ xuất bản, và sẽ được xuất bản bởi người xuất bản. Khi đó, AxCMS cung cấp luồng làm việc như sau: Hình 8: Xuất bản nội dung khi có người biên tập và người xuất bản 17 - Nếu hệ thống có nhiều quản trị và việc xuất bản nội dung cần tỉ mỉ, kiểm duyệt chặt chẽ thì cần có một bộ phận kiểm duyệt nội dung được xuất bản. Nội dung gửi đến trạng thái chờ kiểm duyệt. AxCMS cung cấp luồng làm việc như sau: Hình 9: Mô hình xuất bản nội dung có sự kiểm duyệt Việc quản trị trang có có thêm các báo cáo và các cảnh báo nhằm thống kê hoạt động của các trang trong hệ thống: - Báo cáo thường liệt kê: những trang mới, những trang đã sẵn sàng xuất bản, những trang chờ kiểm duyệt, những trang chờ xuất bản, trang đã xuất bản, đối tượng cần check-in, văn bản mới… - Các cảnh báo tương tự như báo cáo, nhưng chúng được kích hoạt ngay lập tức khi cái gì sẽ xảy ra. Ngoài ra, AxCMS còn cung cấp tính động bằng cách cung cấp nhiều module giúp việc tạo nội dung cho trang dễ dàng hơn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian tạo nội dung trang web hơn. Đặc biệt các chức năng động này dễ dàng điều chỉnh, thay đổi đơn giản và nâng cấp chức năng mới. Một số chức năng động: • Tạo danh sách tin Với module này, sẽ giúp người tạo trang nhanh chóng đưa ra được danh sách các tin và bài báo ( chỉ có văn bản text) cần làm nổi bật (như thường thấy ở trang chủ các 18 website). Cách làm là sẽ lựa chọn các thành phần (elements) từ các trang khác, đây là những trang đã được lựa chọn trong mục phân loại (categories). Kết quả là được danh sách tin như hình vẽ dưới đây: Hình 10: Minh họa module danh sách tin trong một trang • Tạo danh sách các bài báo Module này cũng giống như module danh sách tin, cũng được sinh ra từ danh sách các trang được phân cấp. Tuy nhiên, các bài báo ở đây có đi kèm hình ảnh minh họa. Module này áp dụng cho các trang chủ, khi cần đưa ra các bài báo nổi bật ở dạng tóm tắt. Hình dưới đây sẽ minh họa kết quả của module này: Hình 11: Minh họa module danh sá