Luận án Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam

N-ớc ta phát triển kinh tế, thực hiện CNH- HĐH từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với khoảng 80% dân số có cuộc sống gắn liền với kinh tế nông nghiệp. Đảng và Nhà n-ớc đã nhận thức sự nghiệp CNH-HĐH phải đ-ợc bắt đầu từ nông nghiệp. Nghị Quyết Hội nghị Trung -ơng 6 (lần 1) của Ban chấp hành Trung -ơng Đảng khoá VIII đã khẳng định: "Tiếp tục công cuộc đổi mới đẩy mạnh CNH-HĐH đất n-ớc, nhất là CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn."; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX một lần nữa khẳng định "Trong nhiều năm tới, vẫn coi CNH- HĐH nông nghiệp là một điểm cần tập trung sự chỉ đạo và các nguồn lực cần thiết." Trong những năm vừa qua, mặc dù Đảng và Nhà n-ớc đã rất quan tâm tới việc đầu t- phát triển nông nghiệp, nh-ng xét về hiệu quả đầu t-, nhiều chuyên gia cho rằng hiệu quả đầu t- vào nông nghiệp còn rất thấp. Nâng cao hiệu quả đầu t- trong toàn bộ nền kinh tế nói chung, hiệu quả đầu t- trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng là một vấn đề quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất n-ớc, đặc biệt trong giai đoạn còn hạn chế nguồn lực nh- hiện nay.

pdf13 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 29/10/2012 | Lượt xem: 1873 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan