Luận văn Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà

Những năm gần đây, nhất là sau Đại hội lần thứ VII của Đảng, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến lớn, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp bị đẩy lùi, từng bước nhường chỗ cho cơ chế mới. Đó là cơ chế thị trường mà đặc trưng của nó là “ Một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và mở cửa. Các thành phần kinh tế bình đẳng hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”(Văn kiện Đại hội VII). Như vậy, cơ chế kinh tế mới đòi hỏi doanh nghiệp phải phản ứng nhanh nhạy với những biến động của thị trường, phải có đầu óc sáng tạo, năng động. phân tích các thông tin thu thập được để ra các quyết định chính xác nhằm kinh doanh có hiệu quả, đứng vững và phát triển mạnh trên thương trường. Vậy làm thế nào để sản xuất - kinh doanh có hiệu quả ? Một doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng đề ra cho mình những mục tiêu nhất định. Có nhiều mục tiêu để doanh nghiệp phấn đấu như lợi nhuận, vị thế, an toàn. nhưng mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu. Để đạt được mục tiêu này thì doanh nghiệp phải tiêu thụ được sản phẩm. Muốn tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thì phải có thị trường. Thị trường chính là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông qua thị trường, doanh nghiệp sẽ tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn để tái sản xuất, nhằm mục đích tồn tại và phát triển. Do đó, việc nghiên cứu vấn đề thị trường mang tính tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như Công ty Bia Việt Hà nói riêng. Sau một thời gian nghiên cứu, người việt mạnh dạn chọn đề tài “ Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà". Nội dung của đề tài có kết cấu như sau: PHẦN I: DUY TRÌ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÀ NHÂN TỐ CƠ BẢN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC DOANH NGHIỆP TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ.

doc93 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/02/2013 | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan