Luận văn Ứng dụng tin học môi trường phục vụ công tác quản lý chất thải rắn ở thành phố Đà Nẵng

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước, nhiệm vụbảovệ môi trường luôn được Đảng và Nhànước ta coi trọng. Thực hiện Luậtbảovệ môi trường 2005,Nghị quyếtsố 41-NQ/TƯBộ chính trịvềbảovệ môi trường trong thời kỳ đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước, công tácbảovệmôi trường ở nước ta trong thời gian qua đã có chuy ển biến tíchcực. Tuy nhiên,môi trườngnước tavẫn tiếptụcbị xuốngcấp nhanh, cónơi, có lúc đã đếnmức báo động. Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp,dịchvụ, quá trình đô thị hóa,sự giatăng dânsố, tình trạng đói nghèo chưa được khắc phụctạimộtsố vùng nông thôn, miền núi, các thảm họa do thiên tai và những diễn biếnxấuvề khíhậu toàncầu đangtăng, gây áp lựclớn lên tài nguy ên và môi trường, đặt công tácbảovệ môi trường trước những thách thức gay gắt. Thành phố ĐàNẵng là đô thị loại Icấp Quốc gia, trung tâm dulịch thương mạicảng biển vàdịchvụ hànghải cóvị thế quan tr ọng trongsự phát triểncủa vùng kinhtế trọng điểm miền Trung và TâyNguyên. Trong nhữngnămgần đây , ĐàNẵng đã và đangbước vào thờikỳ đổimới toàn diện trênmọilĩnhvực. Vớitốc độ phát triển kinhtế nhanh, quá trình đô th ị hóa diễn ramạnhmẽ, nhucầu khai thác và tiêu dùng tài nguy ên thiên nhiêncủa con người cũng không ngừngtăng lên, làmnảy sinh hàng loạt cácvấn đề môi trường,một trongsố đó làvấn đề chất thảirắn (CTR) đang đặt ramột nhiệm vụ khánặngnề cho sự phát triểnbềnvữngcủa thành phố.Về khíacạnh quản lý môi trường có thể nói, CTR là nguồngốc chủyếudẫn đếnsự pháhủy môi trườngsốngcủa con người, nếu con người không quan tâm đến CTR hôm nay , nósẽ loạibỏ chính con người ra khỏi môi trường đó. Đặc biệt,sự phát triểnvượtbậccủa khoahọckỹ thuật đã ngày càng đáp ứng và nâng cao đờisốngcủa con người, đồng thời càng đẩymạnhtốc độ đô thị hóa. Đây cũng là nguy ên nhân chính làm phát sinh ngày càng nhiều chất thải, kéo theo là việc giải quyết hàng nghìntấn CTRmỗi ngày . Theo ước tínhcủa Công ty Môi trường Đô thị TP.ĐàN

pdf49 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1233 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Ứng dụng tin học môi trường phục vụ công tác quản lý chất thải rắn ở thành phố Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan