Một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4

Trong những năm gần đây nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đã tạo nên động lực thu hút mạnh mẽ đầu tư từ nhiều nguồn cho xây dựng. Vì thế thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều kỹ thuật, công nghệ tiên tiến mang tính đột phá đã được mang vào Việt Nam tạo một bước tiến khá xa về tốc độ xây lắp, về quy mô công trình, về chất lượng, về tổ chức trong xây dựng, tạo một diện mạo mới của một đất nước đang phát triển vững chắc tiến vào những năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3. Song chính thời điểm này cũng bộc lộ sự hẫng hụt về trình độ sơ hở về quản lý, buông lỏng về kiểm soát trong lĩnh vực chất lượng các công trình xây dựng. Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, thúc đẩy sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quản lý chất lượng công trình đòi hỏi những chuyển biến mới, vững chắc nhưng cũng thực sự khẩn trương. Chúng ta đều có thể hiểu rằng, chất lượng không là điều xảy ra trong chốc lát. Sự theo đuổi chất lượng là một cuộc hành trình bền bỉ đòi hỏi sự đổi mới tự hoàn thiện nâng cao trình độ và phương pháp quản lý để theo kịp tiến độ và tập quán quốc tế. Công trình xây dựng với vốn đầu tư lớn không cho phép phế phẩm đã đặt ra một đòi hỏi đặc biệt cấp thiết với công tác quản lý chất lượng công trình. Trong những năm qua như một số công ty xây dựng trong cả nước, xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4 đã từng bước đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.Tuy vậy, công tác này vẫn còn ở thế bị động trong ngành và còn nhiều tồn tại. Với những kiến thức đã học được và tích luỹ trong nhà trường kết hợp với những tài liệu đọc thêm, xuất phát từ thực trạng của xí nghịêp được tiếp xúc trong thời gian đi thực tế tôi mạnh dạn chọn đề tài : “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2 THUỘC CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4” với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Tôi xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn: Giáo Sư Tiến sỹ Đỗ Hoàng Toàn và cùng các anh chị trong xí nghiệp đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt chuyên đề thực tập này.

doc101 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 21/01/2013 | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên