Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

Trong nước thải của hoạt ñộng khai thác mỏ, mạ kim loại, nhà máy ñiện, chếtạo thiết bị ñiện và ñặc biệt là hoạt ñộng của các tổ hợp nhiên liệu hạt nhân, các cơsởquốc phòng, v.v. có chứa các kim loại có ñộc tính cao nhưcrôm, cañimi, chì, thủy ngân, niken, ñồng . cần ñược xửlý trước khi thải ra ngoài. Tannin là một hóa chất ñã ñược dùng trong kỹ nghệ thuộc da, dùng trong y học, là chất chống oxi hóa, chất bảo vệkim loại và ñặc biệt tạo ñược phức với kim loại nặng. Trong vỏcây keo tai tượng chứa một hàm lượng tannin rất lớn, nhưng hiện nay nó bịbỏ ñi rất lãng phí. Với lý do trên, chúng tôi chọn ñềtài “Nghiên cứu chiết tách tannin từvỏkeo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụmột số ion kim loại nặng trong nước” nhằm mục ñích cung cấp thêm một sốthông tin khoa học vềtannin và tạo tiền ñềcho việc ứng dụng nó vào việc xửlý môi trườn

pdf12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/11/2013 | Lượt xem: 2893 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ------ PHÙNG VĂN BÉ NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TANNIN TỪ VỎ KEO TAI TƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC Chuyên ngành: HÓA HỮU CƠ Mã số: 60.44.27 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - 2011 2 CỒNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Tự Hải Phản biện 1: GS.TS Đào Hùng Cường Phản biện 2: PGS.TS Trần Văn Thắng Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Hóa Hữu cơ họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 29/10/2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn ñề tài [2], [6], [19] Trong nước thải của hoạt ñộng khai thác mỏ, mạ kim loại, nhà máy ñiện, chế tạo thiết bị ñiện và ñặc biệt là hoạt ñộng của các tổ hợp nhiên liệu hạt nhân, các cơ sở quốc phòng, v.v... có chứa các kim loại có ñộc tính cao như crôm, cañimi, chì, thủy ngân, niken, ñồng ... cần ñược xử lý trước khi thải ra ngoài. Tannin là một hóa chất ñã ñược dùng trong kỹ nghệ thuộc da, dùng trong y học, là chất chống oxi hóa, chất bảo vệ kim loại và ñặc biệt tạo ñược phức với kim loại nặng. Trong vỏ cây keo tai tượng chứa một hàm lượng tannin rất lớn, nhưng hiện nay nó bị bỏ ñi rất lãng phí. Với lý do trên, chúng tôi chọn ñề tài “Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước” nhằm mục ñích cung cấp thêm một số thông tin khoa học về tannin và tạo tiền ñề cho việc ứng dụng nó vào việc xử lý môi trường. 2. Mục ñích và nội dung nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách tannin từ vỏ cây keo tai tượng. - Ứng dụng tannin (ñã chiết tách ñược) vào việc nghiên cứu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Vỏ cây keo tai tượng lấy từ cây keo tai tượng ở các Tiểu khu rừng trồng thuộc huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam. - Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ cây keo tai tượng và ứng dụng tannin ñể hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước. 4 4. Phương pháp nghiên cứu a. Nghiên cứu lý thuyết: Tổng quan lý thuyết về cây keo tai tượng, thành phần, tính chất và ứng dụng của tannin, tìm hiểu thực tế về cây keo tai tượng và lý thuyết về hấp phụ. b. Nghiên cứu thực nghiệm: - Phương pháp tách biệt hợp chất hữu cơ - Phương pháp phân tích ñịnh lượng - Phương pháp phân tích thành phần hóa học của sản phẩm - Phương pháp nghiên cứu ứng dụng của tannin Chuyển tannin từ dạng tan trong nước thành dạng không tan và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng hấp phụ ion kim loại của tannin không tan. - Phương pháp xử lý số liệu: dùng phần mềm Microsoft Excel ñể xử lý các số liệu thực nghiệm. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài - Xác ñịnh các ñiều kiện tối ưu của quá trình tách chiết tannin từ vỏ cây keo tai tượng. - Cung cấp các thông tin khoa học về thành phần và cấu tạo của một số tannin có trong vỏ cây keo tai tượng. - Làm cơ sở dữ liệu ñể ứng dụng tannin trong thực tế một cách khoa học và hiệu quả. 6. Bố cục luận văn: Luận văn này có 66 trang trong ñó phần mở ñầu 4 trang, kết luận kiến nghị 2 trang, tài liệu tham khảo có 3 trang. Luận văn có 18 bảng, 35 hình và ñồ thị. Nội dung chia thành 3 chương Chương 1: Tổng quan: 10 trang Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu: 15 trang Chương 3: Kết quả và thảo luận: 32 trang 5 NỘI DUNG Chương 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1. Đại cương về tannin 1.1.1. Khái niệm tannin [2], [6], [19], [20] Tannin là những hợp chất hữu cơ thuộc loại polyphenol rất phổ biến ở thực vật có vị chát. Tất cả các tannin ñã biết cho ñến nay là các phenol ña phân tử. Công thức thực nghiệm là C76H52O46. Phân tử khối từ 600 – 2000. Khi nung chảy tannin với kiềm thu ñược các dẫn chất: pyrocatechin, axit potorcatechin, pyrogalot, axit galic và phlorogluxin. 1.1.2. Phân loại tannin [2], [7], [19] Eminlophichse và K.Phoraydangbe chia tannin thành 2 nhóm chính: Nhóm 1: Tannin thủy phân ñược hay pyrogalic (galotannin) Nhóm 2 : Tannin không thủy phân ñược hay tannin pyrocatechin. 1.1.3. Tính chất cơ bản của tannin thực vật [2], [19] 1.1.4. Ứng dụng của tannin [2], [6], [19] 1.1.4.1. Tạo phức với ion kim loại. 1.1.4.2. Chất chống oxi hóa. 1.1.4.3. Sử dụng trong y học 1.1.5. Tình hình nghiên cứu và sử dụng tannin [3], [6], [15], [19], [21] Hiện nay tannin ñược nghiên cứu rất nhiều, tannin ñược dùng ñể thuộc da, loại bỏ ion kim loại, làm keo dán gỗ, sơn lót … 1.1.6. Những thực vật chứa nhiều tannin [1], [3], [13] Các loài keo (acacia), sồi, bạch ñàn, chè, thông, sến, cỏ roi ngựa, trúc ñào, họ cúc, dẻ, ñước, thầu dầu, ñậu, trôm, ñào lộn hột… 1.2. Keo tai tượng Keo tai tượng hay còn gọi là keo lá to; keo ñại; keo mỡ, danh pháp khoa học: Acacia mangium, thuộc phân họ Trinh nữ. 6 Ở Việt Nam, cây keo tai tượng ñược trồng khắp nơi, có thể trồng trên nhiều loại ñất, có những loại ñất chỉ có keo tai tượng mới sống ñược. 1.3. Các phương pháp tách ion kim loại nặng trong nước Hiện nay có rất nhiều quy trình công nghệ ñể tách ion kim loại nặng ra khỏi nước như: Keo tụ, trao ñổi ion, hấp phụ, lọc qua màng, ñiện phân… Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Tách tannin 2.1.1. Nguyên liệu và phân tích ñịnh tính, ñịnh lượng tannin 2.1.1.1. Nguyên liệu Vỏ cây keo tai tượng sau khi lấy về ñược phơi khô trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Bỏ lớp vỏ chết ở ngoài, sấy ở 800C ñến khô, chặt nhỏ và xay thành bột. 2.1.1.2. Phân tích ñịnh tính phát hiện tannin [2], [19] Xác ñịnh sự có mặt của tannin dựa trên phản ứng kết tủa màu xanh ñen của tannin với muối Fe3+ (dung dịch FeCl3 5%) hoặc với dung dịch gelatin 1% và muối ăn (dung dịch NaCl 10%) cho kết tủa bông trắng. 2.1.1.3. Phân tích ñịnh lượng tannin [2], [19] Có 5 phương pháp chính ñể ñịnh lượng tannin nhưng chúng tôi dùng phương pháp Lowenthal : phương pháp oxi hoá khử với chất oxi hóa là KMnO4. Công thức tính: X= GV Vba ⋅ ⋅⋅− 1 2 100004157,0)( (2.1) Trong ñó: X: hàm lượng tannin theo % chất khô a: thể tích KMnO4 ñem chuẩn mẫu phân tích (ml) 7 b: thể tích KMnO4 ñem chuẩn mẫu trắng (ml) V1: thể tích dung dịch mẫu ñem phân tích (10 ml) V2: thể tích bình ñịnh mức (250 ml) 0,004157: khối lượng tannin (g) bị oxi hóa ứng với 1ml dung dịch KMnO4 0,1N G: khối lượng chất khô nguyên liệu (5 g) 2.1.2. Tách tannin rắn: Sơ ñồ chiết tách tannin rắn Hình 2.2: Sơ ñồ chiết tách tannin rắn. Sấy Nghiền ( hoặc hỗn hợp nước/etanol ) Vỏ cây keo tai tượng Chất khô Phân tích ñịnh lượng Chiết bằng nước Chiết bằng clorofom và Chiết bằng etyl axetat ( ñể loại các tạp chất) Dịch chiết Tannin rắn Cất loại (cất quây) Dịch chiết Tannin Phân tích thành phần hoá Khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng trong nước 8 2.1.3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình chiết tách tannin từ vỏ cây keo tai tượng Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố như: Tuổi của cây, thời gian, tỉ lệ dung môi nước : etanol, tỉ lệ nguyên liệu rắn - dung môi lỏng, nhiệt ñộ ñến quá trình chiết tannin từ vỏ cây keo tai tượng. Chọn ñiều kiện tối ưu ñể tách tannin rắn theo sơ ñồ ở Hình 2.2 2.2. Phân tích sản phẩm tannin rắn tách từ vỏ cây keo tai tượng 2.2.1. Phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (IR ) Phổ hồng ngoại (IR) xuất hiện do phân tử hấp thụ năng lượng bức xạ ñiện tử trong vùng hồng ngoại. Khi hấp thụ các bức xạ này (từ 2-5 mµ , tương ứng với số sóng 5000-200 cm-1), sẽ dẫn ñến sự dao ñộng của phân tử. 2.2.1.1. Phương pháp chuẩn bị mẫu ghi phổ hồng ngoại Chất ñem ghi phổ hồng ngoại có thể ở trạng thái rắn, lỏng hay khí. Đối với mỗi trường hợp cần có một cuvet riêng và cách chuẩn bị mẫu phù hợp. 2.2.1.2. Ứng dụng của phổ hồng ngoại trong hóa học Phổ hồng ngoại ñược ứng dụng rất nhiều trong nghiên cứu hóa học a. Xác ñịnh cấu trúc phân tử b. Phân tích ñịnh tính 2.2.2. Phương pháp sắc ký lỏng cao áp ghép khối phổ (HPLC-MS) 2.2.2.1. Phương pháp sắc ký Sắc ký là một kỹ thuật vật lý và hóa lý ñể tách và phân tích các chất trong một hỗn hợp. Cơ sở của quá trình sắc ký là các quá trình xảy ra trong cột tách khi mẫu ñược nạp vào cột sắc ký. Quá trình thực hiện sắc ký gồm có 2 pha : 9 - Pha tĩnh : thường là ở dạng rắn hay lỏng, dưới dạng màng mỏng bám ñều trên bề mặt của chất mang trơ chứa trong cột sắc ký. - Pha ñộng : gồm chất phân tích và dung môi thích hợp. 2.2.2.2. Phương pháp sắc ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chromatography - HPLC) HPLC là phương pháp ñược dùng phổ biến trong phân tích hợp chất hữu cơ. Quá trình phân tích gồm 2 giai ñoạn : Tách hỗn hợp chất và phát hiện chất. 2.2.2.3. Phương pháp khối phổ a) Nguyên tắc b) Các phương pháp ion hóa mẫu trong khối phổ - Phương pháp va ñập electron - Phương pháp ion hóa bằng trường ñiện - Phương pháp ion hóa hóa học c) Bộ phận tách khối d) Các hệ thống thu nhận ion (detector) e) Một số ñại lượng trên sơ ñồ khối phổ Các ñại lượng trên khối phổ gồm : ion phân tử, ion ñồng vị, ion mảnh và ion chuyển vị. f) Ứng dụng của khối phổ - Xác ñịnh công thức phân tử - Xác ñịnh công thức cấu tạo 2.2.3. Phương pháp chuyển tannin tan trong nước thành tannin không tan (TK) Tannin ñược chiết tách từ vỏ cây keo tai tượng tan tốt trong nước nhưng khi xử lý bằng formandehit 37% trong dung dịch amoniac 13,3 N thì sẽ tạo thành tannin không tan (TK). 10 2.2.4. Phương pháp nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại trong nước của tannin Chúng tôi dùng phương pháp bể với các yếu tố ảnh hưởng như pH dung dịch, thời gian khuấy, nồng ñộ cation kim loại nặng, pH dung dịch dùng ñể giải hấp phụ và xác ñịnh hàm lượng ion kim loại bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử trên máy AAS - 800 ở bước sóng ñặc trưng của mỗi kim loại. Hiệu suất của quá trình hấp phụ và hằng số phân bố Kd ñược xác ñịnh dựa vào công thức sau: 100.% o eo C CC A − = (2.6) )/( 3 gcm m V C CC K e eo d − = (2.7) Trong ñó: Co: nồng ñộ kim loại trước khi xử lý (mg/l) Ce: nồng ñộ kim loại sau khi xử lý (mg/l) V: thể tích dung dịch (25ml) m: khối lượng TK (g/25ml) 2.2.4.1. pH dung dịch 2.2.4.2. Thời gian khuấy 2.2.4.3. Nồng ñộ cation kim loại nặng 2.2.4.4. pH dung dịch dùng ñể giải hấp phụ 11 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố ñến hiệu suất quá trình chiết tannin từ vỏ cây keo tai tượng 3.1.1. Ảnh hưởng của tuổi cây ñến hàm lượng tannin có trong vỏ Việc nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây ñến hàm lượng tannin chứa trong vỏ cây keo tai tượng ñược khảo sát như sau: Cân 5 gam bột vỏ cây cho vào bình cầu 500 ml, tiếp tục cho vào 80 ml nước cất, ñun hồi lưu 75 phút. Chúng tôi khảo sát tuổi của cây từ 1 tuổi – 6 tuổi. Kết quả thu ñược trình bày ở Hình 3.1 0 5 10 15 20 25 0 1 2 3 4 5 6 7 Độ tuổi X ( % ) Hàm lượng tanin X(%) Hình 3.1. Ảnh hưởng của tuổi cây ñến hàm lượng tannin Từ kết quả ở Hình 3.1 ta thấy, hàm lượng tannin trong vỏ cây keo tai tượng tăng dần theo ñộ tuổi. 3.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố thời gian 0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 120 140 Thời gian (phút) X ( % ) Hàm lượng tanin X (%) Hình 3.2. Ảnh hưởng của yếu tố thời gian 12 Qua kết quả thu ñược ở Hình 3.2, nhận thấy khi thời gian càng tăng thì lượng tannin tách ra càng lớn, ñến 90 phút thì ñạt giá trị ổn ñịnh. 3.1.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu rắn-dung môi lỏng 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 0 20 40 60 80 100 120 Thể tích dung môi nước (ml) X ( % ) Hàm lượng tanin (%) Hình 3.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu rắn-dung môi lỏng Từ kết quả Hình 3.3 ta thấy, hiệu suất tách tannin tăng dần theo chiều tăng thể tích dung môi và ñạt tối ña ở 80 ml/5 gam nguyên liệu khô. Điều này cũng dễ hiểu, vì thể tích dung dịch tăng dần thì khả năng hòa tan tannin trong nước sẽ tăng theo. 3.1.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi nước-etanol 0 5 10 15 20 25 30 0 20 40 60 80 100 Phần trăn về thể tích etano(%) X ( % ) Hàm lượng tanin(%) Hình 3.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi nước-etanol Từ kết quả ở Hình 3.4 ta thấy, hiệu suất tách tannin tăng dần theo chiều tăng % thể tích etanol và ñạt tối ña ở tỷ lệ 50%, sau ñó 13 hiệu suất tách tannin có giảm ñi một ít khi tỷ lệ etanol tăng. Điều này chúng tôi lý giải rằng khi tăng ancol thì có sự tan canh tranh. Vậy tỷ lệ dung môi nước:etanol tốt nhất là tỷ lệ 1:1 về thể tích. 3.1.5. Ảnh hưởng của yếu tố nhiệt ñộ 0 5 10 15 20 25 30 0 20 40 60 80 100 120 Nhiệt ñộ (0C) X % Hàm lượng tanin Hình 3.5. Ảnh hưởng của yếu tố nhiệt ñộ Như vậy, nhiệt ñộ càng cao thì hiệu suất chiết tách tannin càng lớn và ñạt tối ưu ở 90 0C, còn khi ở nhiệt ñộ sôi thì hàm lượng tannin có giảm ñi một ít do tannin bị oxi hóa hoặc bị phân hủy. Tóm lại, từ kết quả thực nghiệm ở trên ta thấy: Hàm lượng tannin trong vỏ cây keo tai tượng tăng theo tuổi của cây, ñiều kiện tối ưu cho quá trình chiết tách tannin từ vỏ cây keo tai tượng là tỉ lệ nước:etanol = 1:1, nhiệt ñộ 90 0C, thời gian 90 phút, tỉ lệ rắn:lỏng = 5g : 80ml. Với ñiều kiện này thì hàm lượng tannin thu ñược bằng 27,64% so với lượng nguyên liệu khô. 3.2. Phân tích tannin 3.2.1. Phân tích tannin bằng phổ hồng ngoại Chúng tôi tiến hành tách tannin rắn (chọn ñiều kiện tách tối ưu và tách theo sơ ñồ ở Hình 2.2), ño IR (quang phổ hồng ngoại). Từ phân tích phổ IR của tannin ở phổ ñồ ta có kết quả phân tích như Bảng 3.6. sôi 14 Bảng 3.6. Số sóng và loại dao ñộng trong phổ hồng ngoại của tannin Dựa vào Bảng 3.6 chúng tôi thấy, tannin ñược tách từ vỏ cây keo tai tượng có các nhóm chức phù hợp với các công thức của tannin ñã ñược công bố. 3.2.2. Phân tích tannin bằng sắc ký lỏng cao áp ghép khối phổ (HPLC-MS) 3.2.2.1. Phương pháp sắc ký lỏng cao áp Kết quả phân tích bằng sắc ký lỏng cao áp ñược trình bày ở Bảng 3.7. Bảng 3.7. Các ñại lượng ñặc trưng của một số cấu tử trên sắc ký ñồ HPLC của sản phẩm tannin tách từ vỏ keo tai tượng Từ Bảng 3.7 chúng tôi nhận thấy có 11 cấu tử chính ñược tách ra và tiếp tục ñược phân tích bằng khối phổ. Số sóng, cm-1 Loại dao ñộng Số sóng, cm-1 Loại dao ñộng 3367 1618 1508 1456 1339 -OH C=C thơm C=C thơm C=C thơm -OH biến dạng 1031 843 583 -C-O-C- -C-H biến dạng CH benzen thế para - C-O co giản 15 3.2.2.2. Phương pháp phổ khối lượng Kết quả phân tích bằng khối phổ từ các phổ ñồ chúng tôi thấy xuất hiện rất nhiều ñỉnh và tham khảo thư viện phổ cho phép ñịnh danh một số thành phần trong mẫu tannin rắn tách ñược như sau: a. Trên phổ chất có khối lượng [M+H]+ = 210,6 (M = 210) Công thức cấu tạo: Công thức phân tử: C11H14O4 Phân tử khối: 210.226 Tên gọi: 4-hydroxy-3 ,5 dimethoxycinnamyl b. Trên phổ chất có khối lượng [M+H]+ = 301,7 (M = 301) α .Trường hợp 1: Công thức phân tử: C16H13O6 Công thức cấu tạo: O OCH3 OH OH HO OH Phân tử khối: 301 Tên gọi: Peonidin (thuộc loại hợp chất anthocynidin) β . Trường hợp 2: Công thức phân tử C14H6O8 Công thức cấu tạo: O O OH OHHO HO O O Phân tử khối: 302 Tên gọi: Ellagic acid 16 c. Trên phổ chất có khối lượng [M+2H]+ = 304,6, [M-H]+ = 304,6 α . Trường hợp 1: (M = 303) Công thức cấu tạo: O OH OH OH HO OH OH Công thức phân tử: C15H11O7 Phân tử khối: 303 Tên gọi: Delphinidin (thuộc loại hợp chất anthocynidin) β . Trường hợp 2: (M = 306) Công thức cấu tạo: O OH OH OH OH HO OH Công thức phân tử: C15H14O7 Phân tử khối: 306 Tên gọi: Epigallocatechin (EGC) d. Trên phổ chất có khối lượng [M-H]+ = 457,3 (M = 458) Công thức cấu tạo: O O OH OH OH O OH OH OH HO HO Công thức phân tử: C22H18O11 Phân tử khối: 458,378 Tên gọi: 3-O- Galloylepigallocatechin. Teatannin II. Epigallocatechin 3-gallate (EGCG) Nguồn gốc sinh học: Được phân lập từ cây chè (Tea sinensis), Myrica esculenta. 17 e. Trên phổ chất có khối lượng [M-H]+ = 609,2 (M = 610) Công thức cấu tạo: O HO O O O O OH OH OH HO HO OH OH OH OH Công thức phân tử : C29H22O15 Phân tử khối : 610,484 (giá trị chính xác: 610,095875) Tên gọi : 3,5-Bis(3,4,5- trihydroxybenzoyl) Tên gọi khác: 3,5-Di-O- galloylepigallocatechin Nguồn gốc sinh học: Được phân lập từ cây chè (Thea sinensis), dưới dạng bột g. Trên phổ chất có khối lượng [M+H]+ = 443,4 (M = 442) Công thức cấu tạo: O OH OH O OH OH OH OH HO O Công thức phân tử : C22H18O10 Tên gọi: Epicatechin gallate(ECG) h. Trên phổ chất có khối lượng [M-H]+ = 477 (M = 478) CTPT: C22H22O12 Phân tử khối: 478.4029 CTCT Tên IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphenyl)- 5,8-dihydroxy-7-methoxy- 3-{[(2S,3R,4R,5R,6S)- 3,4,5-trihydroxy-6- methyloxan-2-yl]oxy}-4H- chromen-4-one 18 2-(3,5-dihydroxy-4- methoxyphenyl)-5,7- dihydroxy-3- {[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5- trihydroxy-6-methyloxan-2- yl]oxy}-4H-chromen-4-one Kết quả ño HPLC-MS cho thấy thành phần trong mẫu tannin tách ñược từ vỏ cây keo tai tượng phù hợp với công thức tannin ñã ñược công bố. Kết hợp với các ñiều kiện tối ưu cho quá trình chiết tannin từ vỏ cây keo tai tượng, chúng tôi lựa chọn tannin tách từ cây 6 tuổi ñể khảo sát một số ứng dụng của nó. 3.3. Ứng dụng tannin ñể hấp phụ ion kim loại nặng 3.3.1. Tạo tannin không tan (TK) 3.3.1.1. Cách tạo tannin không tan Tannin ñược chiết tách từ vỏ cây keo tai tượng tại các tiểu khu rừng trồng ở Quế Sơn - Quảng Nam. Cho 20,0 gam tannin hòa vào 125 ml dung dịch amoniac 13,3 N và khuấy cho ñến tan hoàn toàn, sau ñó thêm vào 165 ml dung dịch formaldehyde 37% về khối lượng và khuấy trong 30 phút ñể phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc lấy kết tủa và rửa bằng nước cất sau ñó cho kết tủa vào 125 ml nước cất khuấy và ñun hồi lưu ở 70 0C trong 3 tiếng. Tiếp tục lọc lấy kết tủa cho vào 125 ml HNO3 0,1N và khuấy 30 phút. Lọc lấy kết tủa và rửa bằng nước cất ñến khi trong nước. Thu sản phẩm ñể ở nhiệt ñộ phòng cho ráo nước và sau ñó sấy ở 40 0C trong vòng 10 tiếng ñể làm khô. Sản phẩm khô ñược nghiền thành bột và tiến hành hấp phụ. 19 3.3.1.2. Phân tích tannin không tan (TK) Phân tích IR của TK ta có kết quả ở Bảng 3.8. Bảng 3.8. Số sóng và loại dao ñộng trong phổ hồng ngoại của TK Số sóng, cm-1 Loại dao ñộng Số sóng, cm-1 Loại dao ñộng 3416 1615 1457 -OH C=C thơm C=C thơm 1383 1118 600 C=C thơm -C-O-C C-H benzen Từ Bảng 3.8 chúng tôi thấy, TK ñược tạo từ tannin có các nhóm chức giống với tannin do ñó nó có tính chất tương tự tannin. Điều này chứng tỏ tannin có khả năng hấp phụ mạnh với ion kim loại nặng nhưng có ưu ñiểm vượt trội so với tannin là nó không tan trong nước. 3.3.2. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng trong nước của TK Xét các yếu tố pH, thời gian khuấy, nồng ñộ ion kim loại ñến hiệu suất quá trình hấp phụ ion kim loại và pH của dung dịch trong quá trinh giải hấp phụ. 3.3.2.1. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Pb2+ trong nước của TK a. Ảnh hưởng của pH dung dịch ñến quá trình hấp phụ ion Pb2+ Ảnh hưởng của pH dung dịch ñến quá trình hấp phụ Pb2+ ñược khảo sát trong vùng pH = 3,0 ÷ 8,0 với ñiều kiện: nồng ñộ Pb2+ 5 mg/l, nồng ñộ TK 0,1 g/l, nhiệt ñộ 30oC, thời gian khuấy 60 phút. Kết quả thu ñược thể hiện ở Hình 3.19. 21 41.6 78.4 94 80.6 81.4 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 pH A % Hình 3.19. Ảnh hưởng của pH ñến hiệu suất hấp phụ Pb2+ 20 Trong vùng pH = 3,0 ÷ 6,0 hiệu suất quá trình hấp phụ tăng khi pH tăng, sau ñó pH tăng thì hiệu suất giảm ở pH = 7,0 ÷ 8,0. Nguyên nhân ảnh hưởng của pH ñến quá trình hấp phụ Pb2+ trên TK ñược giải thích là do sự hấp phụ cạnh tranh của H+ và sự tích ñiện dương trên bề mặt TK ở vùng pH thấp; còn ở vùng pH = 7,0 ÷ 8,0 ñã có xuất hiện kết tủa Pb(O
Luận văn liên quan