Nghiên cứu marketing

Bài 1: Tổng quan về nghiên cứu marketing. Bài 2: Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu và đề cương nghiên cứu. Bài 3: Phương pháp sử dụng các thông tin có sẵn. Bài 4: Phương pháp quan sát. Bài 5: Phương pháp nhóm chuyên đề. Bài 6: Phương pháp phỏng vấn cá nhân. Bài 7: Phương pháp phỏng vấn bằng điện thoại. Bài 8: Phương pháp điều tra bằng thư. Bài 9: Thiết kế bảng câu hỏi. Bài 10: Phương pháp thử nghiệm. Bài 11: Chọn mẫu nghiên cứu. Bài 12: Xử lý dữ liệu.

pdf37 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 3530 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu marketing, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan