Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, hiện nay các doanh nghiệp có môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi nhưng cũng vấp phải rất nhiều khó khăn từ sự tác động của quy luật cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Để vượt qua được sự chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trường, tồn tại và phát triển được thì các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh của mình. Trong đó, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu không thể thiếu được đối với tất cả các doanh nghiệp có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nó giúp cho doanh nghiệp biết được các nguyên nhân, nhân tố làm biến động đến chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, từ đó giúp cho nhà quản lý nắm được các thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định quản lý tối ưu. Đây cũng chính là một trong những điều kiện để sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận, cạnh tranh được với sản phẩm của doanh nghiệp khác trong và ngoài nước. Như vậy, thực hiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, công tác kế toán là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế ở các doanh nghiệp. Trong công tác kế toán ở doanh nghiệp có nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả cao. Trong đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được. Nó phản ánh tình hình thực hiện các định mức chi phí, dự toán chi phí và kế hoạch giá thành giúp cho nhà quản lý phát hiện kịp thời những khả năng tiềm tàng để đề xuất những biện pháp thích hợp cho doanh nghiệp mình. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Pin Hà Nội với sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn: Tiến sỹ Trần Nam Thanh cùng sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác, các cô chú trong công ty, em đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp là “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội”. Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp của em ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì gồm 3 phần chính: Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần Pin Hà Nội Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội Phần III: Một số ý kiến về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội.

doc7 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội Mã số đề tài: TH6531 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, hiện nay các doanh nghiệp có môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi nhưng cũng vấp phải rất nhiều khó khăn từ sự tác động của quy luật cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Để vượt qua được sự chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trường, tồn tại và phát triển được thì các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh của mình. Trong đó, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu không thể thiếu được đối với tất cả các doanh nghiệp có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nó giúp cho doanh nghiệp biết được các nguyên nhân, nhân tố làm biến động đến chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, từ đó giúp cho nhà quản lý nắm được các thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định quản lý tối ưu. Đây cũng chính là một trong những điều kiện để sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận, cạnh tranh được với sản phẩm của doanh nghiệp khác trong và ngoài nước. Như vậy, thực hiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, công tác kế toán là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế ở các doanh nghiệp. Trong công tác kế toán ở doanh nghiệp có nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả cao. Trong đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được. Nó phản ánh tình hình thực hiện các định mức chi phí, dự toán chi phí và kế hoạch giá thành giúp cho nhà quản lý phát hiện kịp thời những khả năng tiềm tàng để đề xuất những biện pháp thích hợp cho doanh nghiệp mình. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Pin Hà Nội với sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn: Tiến sỹ Trần Nam Thanh cùng sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác, các cô chú trong công ty, em đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp là “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội”. Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp của em ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì gồm 3 phần chính: Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần Pin Hà Nội Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội Phần III: Một số ý kiến về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng do trình độ thực tế cũng như lý luận còn hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bản của các thầy cô và các cô chú trong phòng kế toán công ty để hoàn thiện bản chuyên đề này. Giúp em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của mình nhằm hoàn thiện tốt hơn trong quá trình học tập và công tác sau này. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Pin Hà Nội 3 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh 4 1.1.3. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất 5 1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 11 1.3. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 13 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 13 1.3.2. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 16 1.3.2.1. Chế độ chứng từ kế toán 16 1.3.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại đơn vị 17 1.3.2.3 Chế độ sổ kế toán 17 1.2.3.4. Hệ thống báo cáo tài chính 20 PHẦN 221: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 21 1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 21 1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 21 1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 21 1.3. Phân loại chi phí sản xuất và công tác chi phí sản xuất sản xuất tại công ty Cổ phần Pin HN 21 2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 22 2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22 2.2. Chi phí động lực 29 2.3. Chi phí nhân công trực tiếp 32 2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 36 2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp 39 3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 41 4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 41 Phần III: MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 43 1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty Pin Hà Nội 43 2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội. 44 2.1. Hạch toán chi phí động lực 44 2.2. Hạch toán tiền lương 45 2.3.Theo dõi khoản chi phí thiệt hại trong sản xuất : 47 2.4. Tập hợp chi phí sản xuất 48 KẾT LUẬN 51 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Biểu số 1: Bảng cơ cấu theo trình độ chuyên môn 6 Sơ đồ 1: QUY TRÌNH SẢN XUẤT PIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 9 Biểu số 2: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty 11 Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 15 Sơ đồ 4: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ 19 Biểu số 3: Hoá đơn giá trị gia tăng 25 Biểu số 4: Phiếu xuất kho vật tư 27 Biểu số 5: Sổ chi tiết tài khoản 28 Biểu số 6: Sổ cái tài khoản 6211 29 Biểu số 7: Bảng phân bổ sử dụng điện tháng 6 năm 2008 30 Biểu số 9: Phiếu kế toán 35 Biểu số 10: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 6221 36 Biểu số 11: Sổ cái tài khoản 6271 39 Biểu số 12: Sổ chi tiết tài khoản 1541 40 Biểu số 13: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG XƯỞNG THỰC TẾ 42 Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch toán chi phí động lực 45 Sơ đồ 6: Sơ đồ hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép của CNTTSX 46 Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ tài liệu toàn văn. Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Thông tin liên hệ:   Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) Điện thoại: 043.9911.302 Địa chỉ Email liên hệ: . Thuvienluanvan@gmail.com Thuvienluanvan@gmail.com Choluanvan@gmail.com Hệ thống Website: ………………
Luận văn liên quan