Bài giảng Điều tra xã hội học - Chương II: Các bước tiến hành một cuộc điều tra xã hội học

I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ 1. Xác định vấn đề cần điều tra 2. Đặt tên cho đề tài điều tra 3. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ điều tra 4. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 5. Xỏc định biến số 6. Thao tác hoá khái niệm 7. Xây dựng thang đo 8. Chọn mẫu nghiên cứu 9.Xây dựng bảng hỏi 10. Điều tra thử và hoàn thiện bảng hỏi

ppt57 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 8150 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Điều tra xã hội học - Chương II: Các bước tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan