Tiểu luận Bạo lực gia đình hiện nay, nguyên nhân và giải pháp

Quan hệ gia đình gi ữa chồng với v ợ.cha mẹvà con cái, anh chị em với nhau là quan hệtình cả m thiêng liêng, ấ m áp.Gia đình là t ổ ấm, là nơi tho ảmãn những nhu cầu tình cả m và vật chất c ủa các thành viên, bảo vệhọtrước những căng thẳng của cuộc sống.Gia đình tr ởthành “thiên đường trong thếgiới con tim” (ch ữdùng theo nhan đềmột cu ốn sách của tác gi ảMĩ ). Th ếnhưng có phải gia đình nào cũng là thiên đường không khi mà Bạo lực gia đình đ ang là vấn đềmang tính chất toàn c ầu, nó xả y ra ởhầu hết các quố c gia trên thếgiới. Theo s ốli ệu đi ều tra của liên đoàn Phụnữtoàn qu ố c bạo lực gia đình đ ang đ e doạcu ộc sống của 30% trong t ổ ng số270 triệu gia đình s ống trên lục địa (Theo tạp chí khoa họ c vềphụ nữ, s ố4/2003). Quảthực, đó là một con sốkhông nhỏ . Riêng ởViệt Nam trong khoảng 10 năm trởl ại đ ây, vấn đềnày mới được nghiên cứu ởmộ t s ố công trình của Hội Liên hi ệp Phụnữvà một s ốtác gi ả ởtrong nước. Hậu quảcủa bạo lực gia đình gây ra là một đặc biệt nghiêm tr ọng, nó không chỉ gây tổn thương đến cuộ c sống, sức khoẻ, danh dựcủa các thành viên trong gia đình, mà còn vi ph ạ m tới các chu ẩn mực đạo đức xã hội, ti ếp tay cho s ựgia tăng của các tệnạn như: mại dâm, ma tuý, ng ười lang thang cơnhỡ, n ạn buôn bán trẻem và ph ụnữ. Qua đó cho thấ y b ạo lực không còn là việc nộ i b ột ựgiải quyết trong mỗi gia đình, mà đã trở thành một t ện ạn cần có sựquan tâm của toàn xã hội. Trong đềtài này, chúng tôi đi vào nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng của vấn đềbạo lực trong gia đình Vi ệt Nam hi ện nay dựa trên các sốli ệu th ống kê của một s ốbáo và tạp chí trong nă m 2005. Từ đó nêu bật h ậu quảcũng nhưkinh nghiệm và giải pháp c ủa n ạn bạo hành trong gia đình hiện nay.

pdf26 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 5892 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Bạo lực gia đình hiện nay, nguyên nhân và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan