Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế

Môn học Thanh toán quốc tế là môn học mang tính tác nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chí nh củ a sinh viên chuyên ngành Ngân hàng và Ngoại thương, la môn bổ trợ cho sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác. • Môn học TTQT giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỷ giá hối đoái , thị tr ường hối đoá i , các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures Market), các phương tiện thanh toá n quốc tế (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), các phương thức thanh toán quốc tế (T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C). • Sinh viên có thể thực hiệ n các kỹ thuật nghiệp vụ củ a một nhân viên phòng kinh doanh quố c te của doanh nghiệp, thanh toán viên của phòng thanh toán quốc tế, dealer của phòng kinh doanh ngoại te

pdf63 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2845 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan