Báo cáo Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu

(Bản scan) Ở Việt Nam trong những năm gần đây, việc nghiên cứu xử lý nước thải mới được chú ý ( từ sau khi luật bảo vệ môi trường ra đời), rất nhiều đơn vị nghiên cứu tham gia và lĩnh vực này, đưa ra các công nghệ xử lý nước thải khác nhau trên cơ sở xử lý hiếu khí và kị khí, liên tục hoặc từng mẻ, đã phát triển ở rất nhiều các nhà máy, đơn vị khác nhau

pdf47 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1965 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan