Báo cáo Thực tập nhận thức tại Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 483

Trong 2 năm học vừa qua, tôi đã được học tập và tiếp thu một khối lượng kiến thức kếtoán căn bản nhất, nhưng vẫn chưa từng hình dung được việc áp dụng kiến thức sách vởvào thực tế. Vì vậy, thông qua đợt thực tập nhận thức này của trường Đại học Hoa Sen, đây thực sựlà cơhội tốt đểtôi tiếp cận với cách thức làm việc thực tế của các kếtoán viên trong môi trường doanh nghiệp, do đó tôi đã tự đềra cho mình những mục tiêu cần đạt được sau: Mục tiêu 1: Tiếp cận và tìm hiểu cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu 2: Học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc của các anh chị đi trước. Mục tiêu 3: Tập làm quen và áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Mục tiêu 4: Rèn luyện kỹnăng giao tiếp, xây dựng mối quan hệtốt với các anh chịtại nơi thực tập. Mục tiêu 5: Đúc kết các kinh nghiệm làm việc, hoàn thành tốt báo cáo thực tập nhận thức. Đây là những mục tiêu quan trọng mà tôi cần phải đạt được nhằm tích lũy cho mình những hành trang cần thiết, phục vụtốt cho những môn học sắp tới cũng như quá trình thực tập tốt nghiệp và làm việc sau này.

pdf27 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3210 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 483, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trang i  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Tên cơ quan thực tập : Công ty TNHH một thành viên QL và XD đường bộ 483. Thời gian thực tập: Từ 15/01/2012 đến 27/02/2012 Người hướng dẫn: Ông Nguyễn Thanh Tâm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: KT1011 Tháng 3/2013 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP NHẬN THỨC  Trang ii  TRÍCH YẾU Trong hơn 2 năm học tập chuyên nghành kế toán ở trường Đại học Hoa Sen, bản thân tôi đã được làm quen và tiếp cận với những kiến thức cơ bản về vai trò của kế toán củng như các nghiệp vụ liên quan trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp như: chức năng của bộ phận kế toán, các bút toán định khoản, cách xử lý các nghiệp vụ cơ bản trong doanh nghiệp, tìm hiểu về thuế và bổn phận trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp trong công tác đóng thuế, hoàn thành nhĩa vụ với ngân sách nàh nước… tất cả đều được các thầy cô giảng dạy và truyền đạt lại rất chi tiết. Tuy nhiên, vì tôi chỉ mới tiếp thu được những kiến thức trên khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cho nên, bản thân tôi cũng nhận thấy sẽ còn có nhiều khó khăn khi đem những kiến thức trường học vào ứng dụng trong thực tế. Vì thế, trong đợt thực tập nhân thức này, tôi đã có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về cách áp dụng những kiến thức kế toán mà mình đã học vào các hoạt động xử lý nghiệp cụ thể trong doanh nghiệp.  Trang iii  LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Thanh Tâm đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ cho tôi trong thời gian thực tập vừa qua. Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị trong bộ phận kế toán- tài chính đã chỉ dạy và tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc với các hóa đơn, chứng từ cũng như các sổ chi tiết tài khoản, để tôi hiểu rõ hơn về cách tổ chức và làm việc của bộ phận kế toán. Tôi xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Bích Thảo, thầy Phùng Thế Vinh và các anh chị phòng Hỗ trợ sinh viên, các anh chị trong khoa Kinh tế thương mại, đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức này.  Trang iv  MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ iii  MỤC LỤC ..................................................................................................................... iv  DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................. vi  NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ........................................... viii  1 .GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 483. .................................................................................... 1  1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. ............................................ 1  1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. ................................................ 3  1.3 ĐẶC ĐIỂM, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN. .................................................................................................................... 4  1.3.1  Cơ cấu tổ chức. ......................................................................................... 4  1.3.2  Đặc điểm tổ chức hình thức kế toán ghi sổ ............................................... 6  2 . NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG. ................................................... 7  2.1 Sắp xếp các phiếu ủy nhiệm chi theo từng hóa đơn, chứng từ: .......................... 7  2.2 Đưa phiếu ủy nhiệm chi lên ngân hàng để thực hiện chuyển tiền: .................... 8  2.3 Kiểm tra số liệu kê khai thuế GTGT hàng tháng: .............................................. 9  2.4 Sắp xếp hóa đơn chứng từ theo bảng kê chứng từ nhập vật tư: ....................... 12  2.5 Sắp xếp chứng từ theo bảng kê chứng từ xuất kho vật tư: .............................. 12  2.6 Xem hồ sơ về các khoản chi tiền mặt: ............................................................. 12  2.7 Sắp xếp lại chứng từ, hóa đơn của tài khoản tạm ứng: .................................... 13  2.8 Kế toán tài sản cố định và Tính khấu hao: ....................................................... 13  2.9 Lập bảng tổng hợp chấm công của các phòng, ban trong công ty. .................. 14   Trang v  3 .NHẬN XÉT CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP. ............................................ 14  3.1 Nhận xét chung ............................................................................................... 14  3.1.1  Về môi trường làm việc. ......................................................................... 14  3.1.2  Thuận lợi và khó khăn. ........................................................................... 15  3.2 Kỹ năng và kinh nghiệm nhận được. ............................................................... 15  3.3 Định hướng trong tương lai. ............................................................................ 16   Trang vi  DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................... 3  Hình 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ........................................................................... 5  Hình 3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ. ........................ 7  Hình 4: Mẫu phiếu chi .................................................................................................... 8  Hình 5: Hóa đơn đỏ mẫu số 01 ..................................................................................... 10  Hình 6: Hóa đơn đỏ mẫu số 02 ..................................................................................... 11   Trang vii  DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty những năm gần đây ....... Error! Bookmark not defined.   Trang viii NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................  Trang ix  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................  Trang x  NHẬP ĐỀ Trong 2 năm học vừa qua, tôi đã được học tập và tiếp thu một khối lượng kiến thức kế toán căn bản nhất, nhưng vẫn chưa từng hình dung được việc áp dụng kiến thức sách vở vào thực tế. Vì vậy, thông qua đợt thực tập nhận thức này của trường Đại học Hoa Sen, đây thực sự là cơ hội tốt để tôi tiếp cận với cách thức làm việc thực tế của các kế toán viên trong môi trường doanh nghiệp, do đó tôi đã tự đề ra cho mình những mục tiêu cần đạt được sau: Mục tiêu 1: Tiếp cận và tìm hiểu cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu 2: Học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc của các anh chị đi trước. Mục tiêu 3: Tập làm quen và áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Mục tiêu 4: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt với các anh chị tại nơi thực tập. Mục tiêu 5: Đúc kết các kinh nghiệm làm việc, hoàn thành tốt báo cáo thực tập nhận thức. Đây là những mục tiêu quan trọng mà tôi cần phải đạt được nhằm tích lũy cho mình những hành trang cần thiết, phục vụ tốt cho những môn học sắp tới cũng như quá trình thực tập tốt nghiệp và làm việc sau này. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Trang 1  1 .GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 483. 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ 483 trực thuộc Khu quản lý đường bộ IV- Tổng cục đường bộ Việt Nam, tiền thân là nhà máy đóng tàu Quảng Bình được thành lập theo quyết định số 524 QĐ/UB ngày 23/12/1969 của UBND Tỉnh Quảng Bình. Đến năm 1992 Công ty có quyết định số 94/QĐ/UB ngày 26/05/1992 của UBND tỉnh Quảng bình về việc chuyển giao nhà máy đóng tàu Quảng Bình cho Khu Quản lý Đường bộ IV trực tiếp Quản lý và ngày 12/6/1992 Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 1026QĐ/TCCB-LĐ giao cho Khu QLĐB IV trực tiếp Quản lý nhà máy đóng tàu Quảng Bình. Đến ngày 13/4/1993 Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 1124/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 338 và đổi tên thành “ Xí nghiệp Cơ khí và xây dựng công trình giao thông 483”. Đơn vị là một tổ chức kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập có tư các pháp nhân đầy đủ, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, tại Ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng. Công ty có nguồn vốn kinh doanh : 10.905.853.000 VNĐ Trong đó - Vốn cố định: 8.925.379.000 VNĐ - Vốn lưu động: 1.980.474.000 VNĐ Doanh nghiệp được Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy phép hành nghề kinh doanh xây dựng và có số đăng ký kinh doanh: 104497 tại Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Binh ngày 23/4/1993. Theo giấy phép số 732/KHĐT ngày 31/3/1993 của Bộ Giao thông Vận tải thì nội dung được phép hành nghề của doanh nghiệp gồm: - Đóng mới và sửa chữa các phương tiện giao thông đường thủy, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sắn, đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng tạo bãi. - Xây dựng và sửa chữa các công trình Giao thông có quy mô vừa và nhỏ. Phạm vi hoạt động: Khu vực miền Trung từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến ngày 31/06/1996 Bộ GTVT có quyết định số 1556/QĐ/ TCCB-LĐ về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích “Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường bộ 483” Trực thuộc Khu Quản lý Đường bộ IV – Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Doanh nghiêp có trụ sở chính tại Km 675+070 QLộ 1A – Xã Lộc Ninh – Thành phố Đồng Hới. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Trang 2  Nghành nghề kinh doanh: Thi công các công trình thủy lợi, đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy lợi như : phà, ca nô, tàu vận tải. - Xây dựng và sửa chữa các công trình Giao thông có quy mô vừa và nhỏ. Đến năm 2010 công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên QL và XD đường bộ 483 theo Quyết định số 1124/QĐ/TCCB-LĐ ngày 12/05/2010 của Bộ giao thông vận tải. Và giao cho Khu quản lý đường bộ IV – Tổng cục đường bộ Việt nam trực tiếp quản lý . Công ty được Khu quản đường bộ IV giao nhiệm vụ chính là Quản lý, bảo trì và duy tu sửa chữa thường xuyên đường Hồ Chí Minh ( nhánh tây) đoạn từ Km 00 đến KM 210 bắt đầu từ địa phận Huyện Bố trạch – Tỉnh Quảng bình đến Huyện Hướng hóa tỉnh Quảng trị Như vậy, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ 483 là một doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, 100% vốn nhà nước, tổ chức sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ. Được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng. Một số các chỉ tiêu tài chính của Công ty qua các năm gần đây như sau: Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty những năm gần đây. CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 Doanh thu 1000đ 39.386.000 46.512.000 48.770.717 Ngân sách 1000đ 1.853.261 2.275.812 2.822.120 Lợi nhuận trước thuế 1000đ 291.003 356.028 413.620 Tổng số lao động Người 160 140 140 Thu nhập bình quân tháng 1000đ 3.650 4.115 4.850 Quá trình xây dựng và trưởng thành của công ty được nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động, trong đó có một Huân chương Lao động hạng nhì năm 2000 về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 1998-2003, ngoài ra công ty còn nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thưởng thi đua hàng năm của Tổng cục đường bộ Việt Nam và Bộ giao thông vận tải. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Trang 3  1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Tổng số CBCNVC – LĐ : 140 người Trong đó: - Lao động gián tiếp: 27 người. - Lao động trực tiếp: 113 người. - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty: Là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Hội đồng thành viên công ty về việc lãnh đạo và quản lý kinh tế, và điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của Đơn vị. CHỦ TỊCH HĐTV KIÊM GIÁM GIÁM ĐỐC CÔNG TY Phó giám đốc nội chính Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Kế toán trưởng Phòng tổ chức lao động tiền lương và hành chính Phòng quản lý giao thông Phòng kế hoạch - kỹ thuật Phòng Tài chính-kế toán Đội công trình I và II Phân xưởng cơ khí- cơ giới 5 Hạt QLĐB: Trường Sơn, Xuân Trạch, Zìn Zìn, Làng Ho, Hướng Việt BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Trang 4  - Phó giám đốc: Là người chịu trách nhiệm về một phần hành cụ thể theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về phần hành và trách nhiệm được giao - Phó giám đốc phụ trách sản xuất: Điều hành các phòng ban liên quan thực hiện các công việc và trực tiếp phụ trách hai động công trình I,II ; phân xưởng cơ khí- cơ giới và 5 Hạt quản lý đường bộ. - Phó giám đốc nội chính: Là Phó giám đốc thường trực Giúp Giám đốc chỉ đạo, giải quyết các công việc phạm vi nội chính của Công ty và trực tiếp chỉ đạo các công tác hành chinh. Thay Giám đốc công ty điều hành công việc khi Giám đốc công ty bị ốm đau hoặc đi công tác dài ngày - Phòng kế hoạch kỹ thuật: Làm công tác tham mưu cho Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách về các nội dung: kế hoạch sản xuất (gồm có Trực tiếp chỉ đạo công việc thi công các công trình, lập hồ sơ đấu thầu và chỉ định thầu), theo dỏi tiến độ và chất lượng SP, điều phối vật tư thiết bị phục vụ quản lý quá trình sản xuất kinh doanh. - Phòng tài chính kế toán: Lập kế hoạch tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cân đối nguồn vốn đảm bảo hoạt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lập các báo cáo kế toán tài chính theo chế độ và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên… - Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu cho Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách, điều động và sắp xếp lao động và công tác định mức chế độ tiền lương, công tác hành chính và tạp vụ….. Các đội công trình và phân xưởng cơ khí: Công ty có hai đội công trình làm công tác xây dựng và sửa chữa công trình giao thông đường bộ vừa và nhỏ. Phân xưởng cơ khí có nhiệm vụ thi công các phụ kiện phục vụ cho công việc thi công các công trình đường bộ. Sửa chữa các phương tiện thủy như tàu biển, phà, ca nô ….. 1.3 ĐẶC ĐIỂM, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN. 1.3.1 Cơ cấu tổ chức. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Trang 5  Hình 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Ghi chú: : Quan hệ trực tiếp : Quan hệ đối chiếu - Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính: Là người lãnh đạo phòng tài chính kế toán hạch toán quá trình SXKD của đơn vị và trực tiếp chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính cho niên độ kế toán. Kế toán trưởng phân công công việc cho từng nhân viên trong phòng tài chính kế toán, và chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước và cơ quan pháp luật về công tác kế toán tài chính tại Công ty. - Phó phòng tài chính kế toán: trực tiếp làm kế toán tổng hợp. Nhiệm vụ là tập hợp các chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh. Thay mặt kế toán trưởng điều hành công việc của phòng kế toán khi kế toán trưởng đi vắng và giải quyết các vấn đề theo ủy quyền của kế toán trưởng. - Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán: Có nhiệm vụ theo dõi và ghi chép thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay ngân hàng; tính toán, thanh toán các khoản theo chế độ cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra còn theo dõi các khoản nợ tạm ứng của công nhân viên. Kế toán trưởng Trưởng phòng tài chính kế toán Phó phòng tài chính kế toán Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán Kế toán nguyên vật liệu và
Luận văn liên quan