Báo cáo Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần kinh tế xây dựng

Giáo dục trực tuyến (E-learning) là phương thức học ảo thông qua một máy vi tính, điện thoại thông minh nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi, yêu cầu, ra đề cho học viên học trực tuyến từ xa. E-learning mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người học và người dạy. Thông qua E-learning, học viên được đào tạo mọi lúc mọi nơi, được truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, và thông tin được đáp ứng nhanh chóng. Người học tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian. Họ có thể tự điều chỉnh tốc độ học theo khả năng và tự nâng cao kiến thức thông qua những thư viện trực tuyến. Đặc biệt, người quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học tập của người học. Hiện nay, giáo dục trực tuyến đang phát triển như vũ bão tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc, Malaysia, Australia và Nam Phi là những quốc gia dẫn đầu về giáo dục trực tuyến. Trong những năm qua, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã dạy học trực tuyến và thu được những kết quả ấn tượng như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Lạc Hồng. Trong bối cảnh cách ly xã hội do dịch Covid-19 vừa qua, các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng đã triển khai dạy học trực tuyến và thu được những phản hồi tích cực từ sinh viên và giáo viên. Dạy học trực tuyến đã chứng tỏ là phương thức giáo dục không thể thiếu trong kỷ nguyên số 4.0.

pdf63 trang | Chia sẻ: Trịnh Thiết | Ngày: 06/04/2024 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần kinh tế xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN CHO HỌC PHẦN KINH TẾ XÂY DỰNG Mã số: T2019-06-138 Chủ nhiệm đề tài : ThS. Trương Thị Thu Hà Đà Nẵng, tháng 8/2020 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN CHO HỌC PHẦN KINH TẾ XÂY DỰNG Mã số: T2019–06-138 Xác nhận của cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Thu Hà NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ và tên Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao Chữ ký 1 ThS. Trương Thị Thu Hà Khoa Kỹ thuật xây dựng- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Chủ trì i MỤC LỤC MỤC LỤC ....................................................................................................................... i DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................................... iii DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................ iv MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ................................... 3 1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ......................................................... 3 1.1.1. Sự ra đời của đào tạo trực tuyến ................................................................. 3 1.1.2. Ưu điểm của E-learning .............................................................................. 4 1.1.3. Các hình thức đào tạo trực tuyến ................................................................ 4 1.2. TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ....... 6 1.2.1. Trên thế giới ............................................................................................... 6 1.2.2. Trong nước ................................................................................................. 6 CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG CỤ PHỤC VỤ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN ........................................................................................................................... 8 2.1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ............................................. 8 2.1.1. Khái niệm ................................................................................................... 8 2.1.2. Chức năng của LMS ................................................................................... 8 2.1.3. Hệ thống LMS tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật .............................. 10 2.2. CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG ............................................................................... 11 2.2.1. Bài giảng video ......................................................................................... 11 2.2.2. Phiên dạy học trực tuyến .......................................................................... 14 2.2.3. Kết luận ..................................................................................................... 16 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ XÂY DỰNG TRÊN LMS .................................................................................................................. 17 3.1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KINH TẾ XÂY DỰNG .............................................. 17 3.1.1. Đề cương chi tiết học phần ....................................................................... 17 3.1.2. Thiết kế bài giảng điện tử ......................................................................... 20 3.2. XÂY DỰNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ XÂY DỰNG TRÊN LMS ... 23 ii 3.2.1. Đăng nhập và tạo khóa học....................................................................... 23 3.2.2. Các thao tác trên khóa học ........................................................................ 27 3.2.3. Quay video bài giảng ................................................................................ 35 3.3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ ............................................................. 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................... 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 50 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Nội dung chi tiết học phần ................................................................................ Bảng 3.2. Lịch trình và hoạt động giảng dạy học phần Kinh tế Xây dựng trên LMS ...... iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1. Minh họa về E-learning ..................................................................................... Hình 2.1. Giao diện LMS dựa trên phần mềm Moodle tại ĐH SPKT .............................. Hình 2.2. Giao diện LMS sau khi đăng nhập .................................................................... Hình 2.3. Mô hình tổng quan của Zoom Cloud Meetings ................................................. Hình 3.1. Đăng nhập khóa học .......................................................................................... Hình 3.2. Giao diện đăng nhập khóa học .......................................................................... Hình 3.3. Sửa hồ sơ cá nhân .............................................................................................. Hình 3.4. Đổi mật khẩu ..................................................................................................... Hình 3.5. Tạo khóa học mới .............................................................................................. Hình 3.6. Nhập thông tin khóa học .................................................................................... Hình 3.7. Định dạng khóa học ........................................................................................... Hình 3.8. Bật chế độ chỉnh sửa nội dung khóa học ........................................................... Hình 3.9. Thêm chủ đề buổi học ....................................................................................... Hình 3.10. Chỉnh sửa chủ đề buổi học .............................................................................. Hình 3.11. Thêm tập tin ..................................................................................................... Hình 3.12. Thao tác để thêm tập tin .................................................................................. Hình 3.13. Thêm tập tin tiếp theo ...................................................................................... Hình 3.14. Thao tác tạo bài tập lớn ................................................................................... Hình 3.15. Thiết lập thời gian làm bài tập ......................................................................... Hình 3.16. Tùy chỉnh nộp bài ............................................................................................ Hình 3.17. Theo dõi tình trạng nộp bài tập của người học ................................................ Hình 3.18. Thiết lập hiệu lực bài kiểm tra trắc nghiệm ..................................................... Hình 3.19. Thiết lập điểm số bài kiểm tra trắc nghiệm ..................................................... Hình 3.20. Thêm câu hỏi trắc nghiệm ............................................................................... Hình 3.21. Tạo câu hỏi dạng Multichoice ......................................................................... Hình 3.22. Thêm câu hỏi ................................................................................................... Hình 3.23. Thêm nội dung không có file đính kèm .......................................................... v Hình 3.24. Thêm đường dẫn .............................................................................................. Hình 3.25. Giao diện Zoom ............................................................................................... Hình 3.26. Chọn tài liệu để ghi hình ................................................................................. Hình 3.27. Ghi hình bài giảng ........................................................................................... Hình 3.28. Ghi chú trong quá trình ghi hình ..................................................................... Hình 3.29. Kết thúc buổi ghi hình ..................................................................................... Hình 3.30. File video sau khi được tạo .............................................................................. Hình 3.31. Nội dung bài giảng tuần 0 và tuần 1 ................................................................ Hình 3.32. Nội dung bài giảng từ tuần 2 đến tuần 4 ......................................................... Hình 3.33. Nội dung bài giảng từ tuần 5 đến tuần 7 ......................................................... Hình 3.34. Nội dung bài giảng từ tuần 8 đến tuần 10 ....................................................... Hình 3.35. Nội dung bài giảng từ tuần 11 đến tuần 13. .................................................... Hình 3.36. Nội dung bài giảng từ tuần 14 đến tuần 16. .................................................... Hình 3.37. Nội dung bài tập trên LMS. ............................................................................. Hình 3.38. Sinh viên thảo luận về Quy trình đấu thầu. ..................................................... Hình 3.39. Kiểm tra giữa kì trên LMS .............................................................................. Hình 3.40. Nội dung ôn tập cuối kì trên LMS. .................................................................. Hình 3.41. Danh sách thành viên lớp học trên LMS. ........................................................ Hình 3.42. Video bài giảng trên LMS. .............................................................................. Hình 3.43. Dạy học trực tuyến chương 2 (mục 2.3) .......................................................... Hình 3.44. Dạy học trực tuyến chương 2 (mục 2.4). ......................................................... Hình 3.45. Thảo luận về dự án đầu tư xây dựng. .............................................................. Hình 3.46. Dạy học trực tuyến chương 2 (mục 2.5). ......................................................... Hình 3.47. Dạy học trực tuyến chương 3 (mục 3.2). ......................................................... Hình 3.48. Hình ảnh thành viên lớp học............................................................................ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT -------------- THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Thông tin chung - Tên đề tài : Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Kinh tế xây dựng. - Mã số : T2019-06-138 - Chủ nhiệm : ThS. Trương Thị Thu Hà - Cơ quan chủ trì : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Thời gian thực hiện : 12 tháng (9/2019 – 8/2020) 2. Mục tiêu Xây dựng bài giảng trực tuyến môn Kinh tế xây dựng trên hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến (LMS). 3. Tính mới và sáng tạo - Thiết kế bài giảng trên hệ thống LMS; - Ghi hình bài giảng; - Sử dụng các công cụ tin học hỗ trợ tổ chức lớp học trực tuyến. 4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài đã xây dựng bài giảng trực tuyến môn Kinh tế xây dựng trên hệ thống LMS của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Bài giảng được cập nhật tại địa chỉ 5. Tên sản phẩm - Báo cáo tổng kết đề tài: “Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Kinh tế xây dựng”; - Bài giảng trực tuyến học phần Kinh tế xây được cập nhật trên LMS. 6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng - Sản phẩm đề tài là tài liệu học tập trực tuyến cho sinh viên ngành Quản lý xây dựng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng; - Góp phần phổ biến các công cụ tin học mới đến các giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến, giảm thời gian lên lớp của giảng viên và sinh viên. 7. Hình ảnh, sơ đồ minh họa chính Hình 1. Giao diện bài giảng điện tử học phần Kinh tế Xây dựng trên LMS. Hình 2. Hoạt động kiểm tra giữa kì trên LMS. Hình 3. Hoạt động thảo luận trên LMS. Hội đồng KH&ĐT đơn vị Ngày 23 tháng 7 năm 2020 Chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Thu Hà XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 1. General information: Project title: Design an online lecture for the subject of Construction Economics. Code: T2019-06-138 Coordinator: Trương Thị Thu Hà Sponsor: University of Technology and Education, The University of Danang Duration: from 9/2019 to 8/2020. 2. Objective: Design an online lecture for the subject of Construction Economics on Learning Management System (LMS). 3. Creativeness and innovativeness: - Design the online lecture on LMS; - Produce videos for the lecture; - Using digital tools for support organizing online classes. 4. Research results: The project has designed an online lecture for the subject of Construction Economics on the LMS of University of Technology and Education. The online lecture can be accessed at 5. Products: - Final report for the project: “Design an online lecture for the subject of Construction Economics”; - The online lecture was updated on LMS. 6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: - Products of this project could be used as e-learning materials for students whose major are Construction Management at the Department of Civil Engineering; - This project contributed to the popularization of new digital tools to lecturers who are teaching online classes. Thus, the period used for traditional classes could be significantly reduced. 1 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục trực tuyến (E-learning) là phương thức học ảo thông qua một máy vi tính, điện thoại thông minh nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi, yêu cầu, ra đề cho học viên học trực tuyến từ xa. E-learning mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người học và người dạy. Thông qua E-learning, học viên được đào tạo mọi lúc mọi nơi, được truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, và thông tin được đáp ứng nhanh chóng. Người học tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian. Họ có thể tự điều chỉnh tốc độ học theo khả năng và tự nâng cao kiến thức thông qua những thư viện trực tuyến. Đặc biệt, người quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học tập của người học. Hiện nay, giáo dục trực tuyến đang phát triển như vũ bão tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc, Malaysia, Australia và Nam Phi là những quốc gia dẫn đầu về giáo dục trực tuyến. Trong những năm qua, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã dạy học trực tuyến và thu được những kết quả ấn tượng như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Lạc Hồng. Trong bối cảnh cách ly xã hội do dịch Covid-19 vừa qua, các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng đã triển khai dạy học trực tuyến và thu được những phản hồi tích cực từ sinh viên và giáo viên. Dạy học trực tuyến đã chứng tỏ là phương thức giáo dục không thể thiếu trong kỷ nguyên số 4.0. Kinh tế xây dựng là học phần bắt buộc cho sinh viên ngành Quản lý xây dựng, là học phần tự chọn bắt buộc cho sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường. Học phần Kinh tế xây dựng bổ sung cho sinh viên ngành xây dựng mảng kiến thức quan trọng về kinh tế và quản lý trong xây dựng. Vì vậy, đề tài “Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Kinh tế xây dựng” có ý nghĩa thiết thực cho các sinh viên ngành xây dựng. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Kinh tế xây dựng trên LMS. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Học phần Kinh tế xây dựng, LMS. 2 4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Đề tài đã góp phần phổ biến các công cụ tin học mới trong thiết kế bài giảng điện tử và tổ chức lớp học đến các giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến. Kết quả nghiên cứu đề tài có thể sử dụng như tài liệu tham khảo cho các giáo viên đang và sẽ dạy học trực tuyến. 5. BỐ CỤC ĐỀ TÀI Đề tài gồm những nội dung chính như sau: MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG CỤ PHỤC VỤ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ XÂY DỰNG TRÊN LMS CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1.1. Sự ra đời của đào tạo trực tuyến Thuật ngữ E-learning (giáo dục trực tuyến) xuất hiện lần đầu vào tháng 10 năm 1999 trong một hội nghị Quốc tế về CBT (Computer - Based Training) tại Los Angeles, Mỹ [1]. Theo đó, E-learning mô tả một cách đầy đủ về một môi trường học tập mà người học có thể tương tác với môi trường học tập trực tuyến thông qua Internet hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác. Trong thập niên 2000, các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng E-learning và hệ thống quản lý học trực tuyến (Learning Management System - LMS) để đào tạo nhân viên của họ [2]. Với sự bùng nổ về công nghệ ứng dụng trên các nền tảng di động và sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội, E-learning có sự phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2010, các ứng dụng di động kết hợp Internet cho phép người học tương tác trong môi trường E-learning mọi lúc, mọi nơi . Hiện nay, giáo dục trực tuyến đang phát triển như vũ bão tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc, Malaysia, Australia và Nam Phi là những quốc gia dẫn đầu thế giới về học trực tuyến hiện nay. Năm 2016, ngành công nghiệp đào tạo trực tuyến toàn cầu đã thu về tới 51,5 tỷ USD [3]. Hình 1.1. Minh họa về E-learning (Nguồn: https://doimoisangtao.vn). 4 1.1.2. Ưu điểm của E-learning Về bản chất, có thể coi E-learning là một hình thức đào tạo từ xa và có những điểm khác biệt so với đào tạo truyền thống. Những ưu điểm nổi bật của E-learning so với đào tạo truyền thống là: - Thuận tiện và thoải mái: Các nội dung đào tạo đều được số hoá và nằm trên nền tảng trực tuyến, người học có thể tự do lựa chọn thời gian và địa điểm để tham gia các khóa học trực tuyến. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí cho việc đi lại; - Dễ dàng truy cập: Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, người học có thể truy cập vào khóa học trên đa phương tiện như máy tính bàn, laptop, điện thoại hay máy tính bảng, miễn là có mạng Internet ổn định; - Học ở tốc độ mong muốn: Người học có thể điều chỉnh tốc độ học và tiếp thu của mình. E-learning cho phép người dùng học nhiều lần một nội dung và dừng lại để suy nghĩ; - Dễ dàng đánh giá: Thông qua những bài kiểm tra, giáo viên dễ dàng đánh giá mức độ tiến triển trong quá trình học của các học viên; - Giải pháp tình thế hiệu quả: Với việc học tập ‘không đối mặt’, E-learning là giải pháp hiệu quả để hạn chế sự tập trung đông người, ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh về hô hấp. 1.1.3. Các hình thức đào tạo trực tuyến 1.1.3.1. Mô hình học trực tuyến trực tiếp Mô hình học trực tuyến trực tiếp (còn gọi là đồng bộ - Synchronous) cho phép người học tương tác đồng thời với giáo viên thông qua một nền tảng công nghệ. Với mô hình này, lớp học trực tuyến thực chất là lớp học truyền thống được đưa lên mạng. Người tham gia lớp học có thể gửi tin nhắn, chat, gọi audio hay video với nhiều người cùng lúc. Mặt khác, một số khoá học cho phép ghi âm lại các bài giảng để người có thể nghe hay xem lại. * Ưu điểm: - Cho phép tương tác với giáo viên tương tự như lớp học truyền thống, mang lại cảm giác gần gũi; - Cho phép giáo viên sửa bài, sửa lỗi trực tiếp cho người học; 5 - Người học có thể tương tác với nhau thông qua phiên làm việc nhóm; - Linh động trong việc sắp xếp lịch học, có thể học ngoài
Luận văn liên quan