Đánh giá tác động môi trường Về khu du lịch Tây Sơn Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Nhằm đáp ứng nhucầu phát triển dulịchcủatỉnh BàRịa-Vũng Tàu nói chung và huyện Long Điền nói riêng, nhiều quy hoạch chi tiết các khu du lịch đã hình thành, trong đó có đề án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dulịch và dâncư ven biểntỉnh PhướcTỉnh -tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút các nhà đầutư trong và ngoàinước đếnvới khuvực còn hoangsơ này. Khu dulịch TâySơnnằm trong phạm vi quy hoạchcủa đề án đó. Đượcsự chấp thuậncủa UBNDtỉnh BàRịa-Vũng Tàu, Công ty TNHH Sản xuất – Thươngmại TâySơn đ ãlậpdự án đầutư xâydựng Khu du lịch TâySơn thuộc địa bàn xã PhướcTỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BàRịa –Vũng Tàu. Đây làdự án đầutư khu resort đạt tiêu chuẩn 4 saovới đầy đủ các phân khu chứcnăng nhằm đáp ứng nhucầu nghỉdưỡng vàtắm biểncủa khách dulịch trongnước và quốctế. Theo khoản 4, điều 22, LuậtBảovệ môi trường quy định “Cácdự án phải lập đánh giá tác động môi trường(ĐTM) chỉ được phê duyệt, cấp giấy phép đầutư, xâydựng, khai thác sau khi báo cáo ĐTM đã được phê duyệt”, Công ty TNHHSản xuất – Thươngmại TâySơn đã phốihợpvới Công ty TNHH Thươngmại vàTưvấn Môi trường Gia Anh (GIA ANH ENVI CO., LTD)lập báo cáo ĐTM chodự án Khu dulịch TâySơn (sau đâygọi làdự án TâySơn)tại xã PhướcTỉnh, huyện Long Điền,tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu để trìnhSở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh BàRịa – Vũng Tàu thẩm định và phê duyệt (ápdụng cho cácdự án kháchsạn có công suất phòng > 50 phòng trở lên được quy địnhtại phụlục I , Nghị định 80/2006/N Đ-CP ngày 09/08/2006của Chính phủvề việc quy định chi tiết vàhướngdẫn thi hànhmộtsố điềucủa LuậtBảovệ Môi trường).

pdf105 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá tác động môi trường Về khu du lịch Tây Sơn Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên