Đề tài Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Khánh Hòa

(Bản scan) Kinh tế trang trại đã và đang phát triển rộng khắp ở các địa phương, góp phần tạo ra một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội nông thôn. Các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh... đều có đề tài nghiên cứu về phát triển kinh tế trang trại ở địa phương

pdf109 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2341 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Khánh Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan