Đề tài Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS là hoạt động được tổ chức diễn ra ngoài giờ lên lớp chính khóa nhằm giáo dục học sinh theo mục tiêu giáo dục. Là sự tiếp nối hoạt động giáo dục trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tế, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Hoạt động GDNGLL, một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở nhà trường THCS. Hoạt động này hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giảng dạy trên lớp, vì khi trên lớp giáo viên chỉ giảng dạy lý thuyết khó có thể đi sâu vào chi tiết. HĐNGLL cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh. Thông qua các tiết HĐNGLL người giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học một cách khéo léo, nhờ đó mà các kiến thức tiếp thu được ở trên lớp có cơ hội được áp dụng, mở rộng thêm qua thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập cho HS đối với các tiết học chính khóa. Hơn nữa, HĐNGLL là một trong ba bộ phận hợp thành của quá trình đào tạo. Là cầu nối tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa nhà trường với xã hội, giữa giờ dạy trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, góp phần điều chỉnh và định hướng quá trình giáo dục đạt hiệu quả. Hoạt động GDNGLL còn góp phần tạo ra năng lực tổ chức các hoạt động cá nhân của học sinh, giúp học sinh hoàn thiện nhân cách và phát triển óc sáng tạo, sự hoạt bát. Không ít những trường hợp, những tài năng khác của học sinh được bộc lộ và phát hiện ở chương trình này. Hiện nay, HĐGDNGLL được coi như một nội dung học tập ở trường THCS, nó có chương trình chính thức và người giáo viên cần phải tìm tòi, học hỏi, áp dụng khéo léo, có đủ tài liệu hướng dẫn giảng dạy. Cho nên chúng ta càng hiểu rõ hơn việc chỉ đạo các HĐNGLL ở trường THCS là thực sự cần thiết và là một bộ phận không thể thiếu của quá trình giáo dục sư phạm. Vì vậy, tôi lấy đề tài “Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS” để nghiên cứu làm hành trang cho con đường sư phạm trong tương lai.

doc21 trang | Chia sẻ: baohan10 | Lượt xem: 909 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS là hoạt động được tổ chức diễn ra ngoài giờ lên lớp chính khóa nhằm giáo dục học sinh theo mục tiêu giáo dục. Là sự tiếp nối hoạt động giáo dục trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tế, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Hoạt động GDNGLL, một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở nhà trường THCS. Hoạt động này hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giảng dạy trên lớp, vì khi trên lớp giáo viên chỉ giảng dạy lý thuyết khó có thể đi sâu vào chi tiết. HĐNGLL cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh. Thông qua các tiết HĐNGLL người giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học một cách khéo léo, nhờ đó mà các kiến thức tiếp thu được ở trên lớp có cơ hội được áp dụng, mở rộng thêm qua thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập cho HS đối với các tiết học chính khóa. Hơn nữa, HĐNGLL là một trong ba bộ phận hợp thành của quá trình đào tạo. Là cầu nối tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa nhà trường với xã hội, giữa giờ dạy trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, góp phần điều chỉnh và định hướng quá trình giáo dục đạt hiệu quả. Hoạt động GDNGLL còn góp phần tạo ra năng lực tổ chức các hoạt động cá nhân của học sinh, giúp học sinh hoàn thiện nhân cách và phát triển óc sáng tạo, sự hoạt bát. Không ít những trường hợp, những tài năng khác của học sinh được bộc lộ và phát hiện ở chương trình này. Hiện nay, HĐGDNGLL được coi như một nội dung học tập ở trường THCS, nó có chương trình chính thức và người giáo viên cần phải tìm tòi, học hỏi, áp dụng khéo léo, có đủ tài liệu hướng dẫn giảng dạy. Cho nên chúng ta càng hiểu rõ hơn việc chỉ đạo các HĐNGLL ở trường THCS là thực sự cần thiết và là một bộ phận không thể thiếu của quá trình giáo dục sư phạm. Vì vậy, tôi lấy đề tài “Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS” để nghiên cứu làm hành trang cho con đường sư phạm trong tương lai. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài này, tôi muốn học hỏi, tìm hiểu thêm cho mình về cách tổ chức tiết HĐNGLL và áp dụng các phương pháp như thế nào là hiệu quả. Từ đó rút ra cho mình kinh nghiệm và là hành trang cho con đường sư phạm giáo dục ở trường THCS trong tương lai. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp tổ chức HĐNGLL tại các trường THCS theo hướng đổi mới. 3.2. Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu về giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS. 4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 4.1. Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu điều kiện và cách tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS. Nghiên cứu thực trạng sinh hoạt ngoài giờ lên lớp và đề xuất những giải pháp nhằm phối hợp tốt giữa giáo viên và học sinh trong tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Giáo viên và học sinh tại các trường THCS. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý luận. Phương pháp nghiên cứu thực trạng: phương pháp điều tra, phương pháp quan sát. Phương pháp xử lý số liệu. B.NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái niệm hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học là hình thức vận động của nội dung dạy học cụ thể trong không gian, địa điểm và những điều kiện xác định nhằm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu dạy học. 1.2. Các hình thức tổ chức dạy học ở trường THCS Căn cứ vào địa điểm xảy ra quá trình dạy học: có hình thức dạy học trên lớp và hình thức dạy học ngoài lớp. Hình thức dạy học trên lớp: là hình thức tổ chức DH mà thời gian học tập được quy định một cách xác định và ở một địa điểm riêng biệt, GV chỉ đạo hoạt động nhận thức có tính chất tập thể ổn định, có thành phần không đổi, đồng thời chú ý đến những đặc điểm riêng của từng HS để sử dụng các phương pháp và phương tiện DH nhằm tạo điều kiện cho HS nắm vững tài liệu học tập một cách trực tiếp cũng như làm phát triển năng lực nhận thức và giáo dục họ tại lớp. Hình thức dạy học ngoài lớp: là hình thức tổ chức dạy học trong đó giáo viên tổ chức, chỉ đạo hoạt động học tập của HS ở địa điểm ngoài lớp học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HS nắm vững, mở rộng kiến thức thông qua hoạt động và các mối quan hệ đa dạng từ môi trường học tập. 1.2.1.Tổ chức thực hiện giờ học lĩnh hội tri thức mới: Tổ chức lớp. Tích cực hóa những kinh nghiệm cảm tính và những tri thức đã có để làm chỗ dựa cho việc nắm tri thức mới. Thông báo đề bài, mục tiêu của bài học. Học sinh tri giác tài liệu học tập. Học sinh suy nghĩ những tri thức. Khái quát hóa và hệ thống hóa sơ bộ tri thức. Tổng kết tiết học. Ra bài về nhà và hướng dẫn việc tự học ở nhà. 1.2.2.Tổ chức thực hiện giờ học hình thành kỹ năng, kỹ xảo: Tổ chức lớp. Tích cực hóa những tri thức LT và những kinh nghiệm thực hành. Thông báo đề tài, mục đích của tiết học. Luyện tập mở đầu. Luyện tập thử. Luyện tập có tính chất rèn luyện. Luyện tập có tính chất sáng tạo. Tổng kết tiết học. Ra bài về nhà và hướng dẫn việc tự học ở nhà. 1.2.3.Tổ chức thực hiện giờ học vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo: Tổ chức lớp. Tích cực hóa những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết. Thông báo cho học sinh đề bài, mục đích và nhiệm vụ của tiết học. Suy nghĩ nội dung và trình tự vận dụng những hành động thực hành. Tổng kết tiết học. 1.2.4.Tổ chức thực hiện giờ học ngoại khóa: Để tổ chức giờ ngoại khóa đạt được hiệu quả cần có sự tham gia và chỉ đạo của giáo viên và tập thể sư phạm của nhà trường. Đồng thời cần có sự đỡ đầu, hỗ trợ của những cá nhân và các cơ quan văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thể dục- thể thao, đặc biệt là hội cha mẹ học sinh và những tổ chức kết nghĩa đỡ đầu. Bên cạnh đó giáo viên phải động viên được sự tham gia nhiệt tình của tập thể và cá nhân của HS, phải tạo dựng được hạt nhân nòng cốt trong mỗi dạng hoạt động. Hoạt động này do nhà trường quản lý tiến hành ngoài giờ dạy học trên lớp, theo chương trình kế hoạch dạy học, hoặc trong đời sống xã hội do nhà trường chỉ đạo, diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình giáo dục, làm cho quá trình đó có thể thực hiện được mọi nơi, mọi lúc. GDNGLL là cầu nối tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa nhà trường với xã hội, giữa giờ dạy trên lớp và HĐGDNGLL, góp phần điều chỉnh và định hướng quá trình giáo dục đạt hiệu quả. HĐGDNGLL ở trường THCS có vai trò sau: Là nơi thể nghiệm, vận dụng và củng cố tri thức trên lớp; là dịp, cơ hội để học sinh tự bộc lộ nhân cách toàn vẹn, từ đó khẳng định vị trí của mình; là môi trường nuôi dưỡng và phát triển tính chủ thể cho học sinh: chủ động, tích cực, độc lập và sáng tạo; là dịp tốt để thu hút cả ba lực lượng giáo dục cùng tham gia giáo dục. HĐGDNGLL củng cố và khắc sâu kiến thức các môn học, mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng tự đánh gía kết quả học tập, lao động, kỹ năng hòa nhập... Bồi dưỡng thái độ tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương, đất nước, có thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội. HĐGDNGLL có phạm vi rộng (trong và ngoài nhà trường) phong phú đa dạng; được tổ chức dưới sự hướng dẫn của người lớn trên cơ sở tạo điều kiện phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh; được tiến hành tập thể trong đó mỗi học sinh tham gia hoạt động với tư cách, ý thức của một thành viên trong tập thể nhất định; HĐGDNGLL mang tính chất tự nguyện, tự giác phục vụ hoàn toàn lợi ích tập thể, lợi ích xã hội chứ không vì lợi ích cá nhân; các hoạt động NGLL của học sinh là của các em học sinh mới lớn đang tập làm người lớn nên yêu cầu không khó khăn phức tạp như người lớn mà chỉ yêu cầu các em ứng dụng để kết hợp học tập và giáo dục các em. Việc thực hiện chương trình, kế hoạch HĐNGLL phải đảm bảo tính năng động tuỳ thuộc vào điều kiện từng trường, từng địa phương; đồng thời người cán bộ quản lý cũng cần vận dụng linh hoạt các chức năng quản lý trong công tác này, đặc biệt chú trọng chức năng kiểm tra, cần đảm bảo nguyên tắc đánh giá: chính xác, công bằng, động viên. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS Ở VIỆT NAM 2.1. Thực trạng chung Thực tế công tác hoạt động GDNGLL hiện nay ở các trường THCS có một số vấn đề ưu nhược điểm sau: Về mặt nhận thức: Cơ bản giáo viên và học sinh đã có nhận thức được hoạt động GDNGLL. Một số hoạt động thông thường trong nhà trường được GV và HS tham gia và đánh giá cao. Từ đó nâng cao được ý thức về hoạt động này Về việc tổ chức : Các trường đã tổ chức được khá nhiều các hoạt động GDNGLL cho học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, thu hút được đông đảo số học sinh tham gia như: Hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động ủng hộ đồng bào, nạn nhân gặp khó khăn. Về công tác quản lý: Vững vàng hơn trong công tác chỉ đạo các hoạt động của đơn vị. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao hơn, các em có thêm nhiều kỹ năng để tổ chức, xử lý các vấn đề học tập và trong cuộc sống. Trong thực tế hoạt động, bên cạnh những ưu điểm nói trên, công tác GDNGLL vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: Việc thực hiện hoạt động GDNGLL giữa các nhà trường chưa đồng bộ, khả năng tổ chức hoạt động của GV còn nhiều hạn chế, có trường giáo viên không có chuyên môn, chỉ kiêm nhiệm khi số giờ còn ít. Giáo viên khi thực hiện còn mang tính bắt buộc, chưa hiệu quả. Kế hoạch tổ chức thực hiện của các bộ phận chưa cụ thể, khả thi. Kinh phí cho hoạt động này chưa thực sự được chú trọng.... Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo hoạt động GDNGLL của các nhà trường. 2.2. Thực trạng hoạt động GDNGLL ở TRƯỜNG THCS QUẾ TRUNG 2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn: * Thuận lợi: Trường THCS Quế Trung nằm trên địa bàn xã Quế Trung , Huyện Quế Sơn , là xã nằm ngay sát trung tâm huyện, có điều kiện giao thông thuận lợi, đời sống nhân dân đã có nhiều cải thiện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hết sức quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Trong những năm vừa qua, nhà trường cũng đã được đầu tư xây dựng một số hạng mục về cơ sở vật chất, trang thiết dạy học hỗ trợ cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tuy nhiên, việc đầu tư cho giáo dục hiện nay còn gặp nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân. Đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường được đào tạo cơ bản, có lòng yêu nghề mến trẻ, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Giáo viên được giao nhiệm vụ tổ chức giảng dạy hoạt động GDNGLL có chuyên môn phù hợp, có năng lực trong giảng dạy. Chương trình hoạt động GDNGLL đã được thực hiện trong nhiều năm, có tính ổn định, giáo viên giảng dạy đã có sự tích lũy về kinh nghiệm. * Khó khăn: Điều kiện dân sinh, dân trí trên địa bàn tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; một bộ phận không nhỏ PHHS chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em gây không ít khó khăn cho nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh. Sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương kéo theo những tệ nạn xấu du nhập tác động rất lớn đến sự phát triển nhân cách của học sinh, đặc biệt là những trường hợp PHHS thiếu sự quan tâm đến con em mình. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn, thiếu đồ dùng, thiết bị hỗ trợ cho hoạt động. Vẫn còn một vài giáo viên vẫn còn quan niệm cho rằng hoạt động GDNGLL chỉ là một hoạt động hỗ trợ không mang tính quyết định đến chất lượng giáo dục. 2.2.2. Thực trạng: Hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS Quế Trung có sự chỉ đạo và thực hiện đúng với nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành. Trong quá trình thực hiện thường xuyên có sự đổi mới về hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động, tạo sự phong phú về nội dung và từng bước rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động. Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm học, phân công con người, tổ chức, chỉ đạo hoạt động trong năm học. Bên cạnh đó thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Giáo viên được giao nhiệm vụ giảng dạy hoạt động GDNGLL là người có năng lực tổ chức các hoạt động, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, chuyên đề về hoạt động GDNGLL, có lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ. Qua tổ chức hoạt động học sinh trong nhà trường đều thực hiện hào hứng, sôi nổi, tạo chất lượng thực sự cho hoạt động. Tuy nhiên trong thực hiện do một số khó khăn đã nêu ở trên nên việc tổ chức các hoạt động GDNGLL trong nhà trường có lúc còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng hoạt động chưa thực sự như mong muốn. CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT, CẢI TIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HĐGDNGLL Ở TRƯỜNG THCS 3.1. Giải pháp Để hình dung ra cách tổ chức một chương trình HĐGDNGLL bổ ích, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiểu biết, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học ở trường THCS, qua nghiên cứu và tổ chức thực hiện thực tế tại nhà trường tôi xin đưa ra một số giải pháp chỉ đạo thực hiện HĐGDNGLL như sau: 3.1.1. Nâng cao nhận thức về công tác GD HĐ NGLL đối với GV, HS: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, vị trí của công tác GDHĐNGLL cho giáo viên và học sinh ngay từ khi bước vào năm học mới. Tổ chức nghiên cứu, học tập các công văn, chỉ thị, hướng dẫn của ngành về hoạt động NGLL. Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, các chuyên đề về môn học. Hiểu được đặc thù môn học. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nhiệp vụ sư phạm, nội dung, phương pháp tổ chức các chương trình GDHĐNGLL cho giáo viên, đặc biệt là GV tổng phụ trách đội, GVCN lớp... Giáo dục cho GV, HS có thái độ đúng đắn, nghêm túc đối với hoạt động này. 3.1.2. Phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng thời gian, thời điểm hoạt động: Để thực hiện tốt công tác GD HĐNGLL, người quản lý phải xác định được mục tiêu của công tác quản lý trên cơ sở bám sát mục tiêu HĐGDNGLL phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Chọn lọc các hoạt động trọng tâm, hoạt động các ngày cao điểm trong tháng phù hợp với hoạt động chính trị của địa phương hoặc của cả nước. Xác định các phương thức chủ yếu và các điều kiện cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả công tác HĐNGLL. Phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách chọn các giải pháp cụ thể cho hoạt động. Cụ thể hóa kế hoạch thành lịch hoạt động năm - tháng - tuần. 3.1.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra: Nắm vững cấu trúc, nguyên tắc, quy trình tổ chức theo các bước một hoạt động GD NGLL. Làm tốt công tác chuẩn bị. Phân chia các hoạt động của tuần, tháng, năm phù hợp với điều kiện nhà trường. Thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tổ chức nhằm tạo sự hứng thú, say mê trong học sinh. 3.1.4. Đánh giá điều chỉnh các hoạt động: Tạo điều kiện cho GVCN, TPT. Dựa vào các tiêu chí đánh giá: chỉ rõ đạt, chưa đạt, chỉ ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. 3.1.5. Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường: Các lực lượng trong nhà trường: Đó là giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách, BCH đoàn thanh niên, các GV bộ môn cần biết kế hoạch để phối hợp quản lý GD. Các lực lượng ngoài nhà trường: Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức quần chúng thanh niên, phụ nữ, công an, các ban ngành ở địa phương, trung tâm y tế. 3.1.6. Xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động: Trang bị tủ sách hướng dẫn HDGDNNLL cho GVCN, TPT và BGH. Đối với học sinh: nên có những tài liệu tham khảo hoặc hướng dẫn các tài liệu tham khảo để các em có thể tìm nghiên cứu trước khi tiến hành hoạt động. Tận dụng tất cả các cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường, khai thác tiềm năng cơ sở vật chất sẵn có của xã hội để tổ chức tốt hoạt động cho học sinh. Trang bị một số thiết bị tối thiểu để triển khai nội dung HĐGDNGLL như cờ, trống, tăng âm, micro, nhạc cụ, dụng cụ TDTT, tủ sách, báo, phòng truyền thống... Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh công tác tham mư với các cấp chính quyền Ban, ngành, Sở và địa phương đầu tư thêm về cơ sở vật chất trang thiết bị trường học. Đặc biệt chú ý đối với trường DTNT là một trường đặc thù, để ngoài giờ học trên lớp các em có điều kiện vui chơi, giải trí, sinh hoạt ngoài giờ chính khóa. 3.2. Tổ chức thực hiện 3.2.1. Công tác chuẩn bị, lập kế hoạch: Công tác chuẩn bị cho một chương trình hoạt động GDNGLL là một bước rất quan trọng, sự thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào bước chuẩn bị này. Bước đầu tiên cho hoạt động là khâu lập kế hoạch ngay từ đầu năm học, đặt tên cho các hoạt động và xác định yêu cầu giáo dục cần phải đạt được như yêu cầu về kiến thức, nhận thức, thái độ, kỹ năng. Thời gian cho hoạt động, lựa chọn nội dung và hình thức hoạt động, trang trí, phương tiện vật chất có liên quan để tổ chức chương trình giáo dục. Phân công công việc cho từng bộ phận, dự kiến tình huống xảy ra trong hoạt động, tranh thủ sự giúp đỡ của các đối tượng, các tổ chức khác trong nhà trường và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình chuẩn bị. Đi cùng với công tác chuẩn bị là tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình hoạt động. Ngay từ đầu năm học, từng bộ phận như chuyên môn, đoàn đội, GVCN... lên kế hoạch cụ thể, chi tiết về hoạt động mình phụ trách, báo cáo với BGH, phê duyệt nội dung kế hoạch. Sau đó tuyên truyền trong các giờ học, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt 15 phút, sinh hoạt cuối tuầnđể toàn thể GV, học sinh biết. 3.2.2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động: Sau khi đã giao cho cá nhân chuẩn bị về chủ đề cần tổ chức, Hiệu trưởng, chuyên môn phê duyệt kế hoạch, thống nhất vấn đề nội dung chương trình ngoại khóa, đưa ra các vấn đề, yêu cầu, các hệ thống vấn đề lớn khi mà học sinh đã tìm hiểu tham khảo trong bước chuẩn bị Thời gian thực hiện có thể là một buổi, có thể là hơn một buổi. Lúc này tất cả các vấn đề đã hoàn thiện khâu chuẩn bị. Đối tượng tham gia: Chủ yếu là giáo viên tổ bộ môn có nội dung chương trình ngoại khóa. Các giáo viên khác: đến để dự, cổ vũ, làm công tác ổn định học sinh. Và học sinh thuộc đối tượng nằm trong phần có nội dung ngoại khóa( là chính), các HS không thuộc đối tượng tham gia để cổ vũ, quan sát, làm quen, học tập. Ví dụ: * Tổ chức theo các loại hình như: - Hoạt động chính trị, xã hội. - Hoạt động văn hóa, văn nghệ. - Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao. - Hoạt động hứng thú khoa học. - Hoạt động lao động công ích. - Hoạt động ngoại khóa... * Tổ chức theo các hình thức cơ bản như: - Hàng ngày: Bằng các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, thể dục giữa giờ. - Hàng tuần: Các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt cuối tuần. - Hàng tháng: Hoạt động theo chủ điểm, Hoạt động thi đua, Hoạt động các nhóm theo năng khiếu. - Hoạt động hè. * Khi chỉ đạo, tổ chức yêu cầu giáo viên đặc biệt chú ý đến việc tuân theo các nguyên tắc tổ chức như: Tạo điều kiện để cho học sinh làm quen và biết tự quản toàn bộ quá trình hoạt động mà giáo viên chỉ đóng vai trò là cố vấn. Nội dung hoạt động phải luôn gắn với các yêu cầu giáo dục của nhà trường, xã hội ở thời điểm cụ thể. Luôn đổi mới và đa dạng hóa các hình thức hoạt động phù hợp với nhu cầu và hứng thú của học sinh. Đối với các tiết sinh hoạt lớp thì chỉ đạo theo một kế hoạch thống nhất tiết sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt tháng. * Chú ý đến quy trình tổ chức HĐ GDNGLL: Chỉ đạo giáo viên tuân thủ theo 4 bước : Bước 1: Lựa chọn chủ đề hoạt động. Bước 2: Chuẩn bị cho hoạt động. Bước 3: Tiến hành và kết thúc hoạt động. Bước 4: Đánh giá kết quả hoạt động, tổ chức rút kinh nghiệm. 3.2.3. Kết thúc, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả hoạt động: Sau khi kết thúc một chương trình hoạt động, bao giờ cũng tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, một bước không thể thiếu trong chương trình. Không thực hiện được thì những lần tổ chức các hoạt động sau sẽ khó thành công được. Bởi vì trong quá trình tổ chức (nhất là lần đầu) kinh nghiệm tổ chức chưa có, tất cả còn lúng túng. Như vậy kể cả giáo viên và học sinh thấy được những tồn tại chưa làm được cũng như thà
Luận văn liên quan