Đề tài Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

*** Trong những năm qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Nền kinh tế phát triển lên một cấp độ mới, nền kinh tế hội nhập. Các chủ thể kinh doanh của nền kinh tế phải đối mặt với những thách thức mới. Đó là làm thế nào để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Trong bối cảnh như vậy hoạt động tín dụng ngân hàng nổi lên như một mắt xích trọng yếu, tín dụng ngân hàng có một vai trò cực kỳ quan trọng, với vị trí là trung gian tài chính của nền kinh tế, thông qua các nguồn lực xã hội được phân bổ và sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và hạn chế dư nợ quá hạn, các Ngân hàng đang tiến hành phân tích những nguyên nhân để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục hiệu quả. Song việc nâng cao chất lượng tín dụng và an toàn trong kinh doanh Ngân hàng không chỉ là vấn đề quan tâm của nhà nước mà còn là quan tâm chung của xã hội bởi chất lượng tín dụng Ngân hàng có lành mạnh sẽ có tác dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế. Nhận thức được vấn đề này, sau một thời gian thực tập tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được tiếp cận với các hoạt động của ngân hàng, em xây dựng báo cáo thực tập theo nội dung sau Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo thực tập gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

doc21 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan