Đề tài Giúp trẻ phát âm đúng

Nhằm xây dựng những con người và thế hệ mầm non kế thừa, gắn boa với lý tưởng đọc lập chủ nghĩa xã hội. Có đạo đức trong sáng có ý thức kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc cnăng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Vệt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật, sức khỏe và những kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính vì nắm được tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngành học mầm non đã đào tạo và phát triển toàn diện cho trẻ, những mầm non tương lai của đất nước. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non là phát triển ngôn ngữ, dạy trẻ tập nói làm cơ sở tiếp thu trí thức sau này ở các bậc khác. Chính vì vậy thấy được tầm quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mẫu giáo đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo 4 tuổi khi nhận đề tài này với trách nhiệm của người giáo viên mầm non tương lai em muốn đóng góp một phần hiểu biết của mình để phát triển ngôn ngữ cho trẻ đặc biệt phương pháp dạy nói năng lưu loát biểu cảm của trẻ qua việc đóng kịch . Đề tài gồm 3 phần: Phần 1: Những vấn đề chung Phần 2: Nội dung Phần 3: Kết luận Qua việc tìm tài liệu tham khảo và sự hướng dẫn của thầy giáo Đinh Hồng Thái cho đến nay em đã hoàn thành xong đề tài, tuy nhiên về khả năng kinh nghiệm và vốn hiểu biết còn hạn chế nên trong quá trình làm đề tài còn nhiều sai sót mong thầy cùng các bạn đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện

doc30 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2290 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giúp trẻ phát âm đúng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên