Đề tài Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh

Bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh phải tiến hành nhưsau: − Mang theo thẻBHYT (nếu có). − Đầu tiên phải qua bộphận đón tiếp làm thủtục, tại đây nhân viên sẽlấy thông tin hành chính của bệnh nhân đểviết phiếu khám bệnh, phân bệnh nhân vào các phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa. Sau đó, nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ởphiếu khám bệnh. Nếu là trường hợp cấp cứu thi bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trịcấp cứu. − Bệnh nhân phải qua bộphận thanh toán đểnộp phí khám bệnh. Nếu tại các phòng khám bác sỹyêu cầu bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu thì bệnh nhân cũng phải thanh toán các chi phí này rồi mới được tiến hành làm xét nghiệm, chụp chiếu. Nếu bác sỹyêu cầu bệnh nhân nhập viên thì người bệnh phải đóng tiền đặt cọc trước khi được nhận vào điều trị. Khi ra viện người bệnh phải thanh toán hết các khoản viện phí. − Tiếp theo, bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên phiếu khám bệnh. Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹthực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Trong quá trình khám, bác sỹcó thểyêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳthuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. . Nếu bệnh nhẹthì bệnh nhân được cho về điều tri tại nhà theo đơn thuốc. Tại các phòng khám chuyên khoa, công việc thực hiện như ởphòng khám đa khoa, ngoại trừviệc bác sỹcòn có thểyêu cầu người bệnh nhập viện, làm các phẫu thuật/ thủthuật / mổ. − Khi phải nhập viện điều trị, người bệnh sẽ được phân giường tại các khoa điều trị. Quá trình điều trịdiễn ra hàng ngày (khám và điều trịhàng ngày) do các bác sỹvà y tá thực hiện, trong qua trình đó bệnh nhân có thểphải làm các xét nghiệm, thực hiện các ca phẫu thuật/ thủthuật / mổ.

pdf40 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1801 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 1 Chương I MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 1.1. Mô tả bài toán nghiệp vụ Bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh phải tiến hành như sau: − Mang theo thẻ BHYT (nếu có). − Đầu tiên phải qua bộ phận đón tiếp làm thủ tục, tại đây nhân viên sẽ lấy thông tin hành chính của bệnh nhân để viết phiếu khám bệnh, phân bệnh nhân vào các phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa. Sau đó, nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ở phiếu khám bệnh. Nếu là trường hợp cấp cứu thi bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trị cấp cứu. − Bệnh nhân phải qua bộ phận thanh toán để nộp phí khám bệnh. Nếu tại các phòng khám bác sỹ yêu cầu bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu thì bệnh nhân cũng phải thanh toán các chi phí này rồi mới được tiến hành làm xét nghiệm, chụp chiếu. Nếu bác sỹ yêu cầu bệnh nhân nhập viên thì người bệnh phải đóng tiền đặt cọc trước khi được nhận vào điều trị. Khi ra viện người bệnh phải thanh toán hết các khoản viện phí. − Tiếp theo, bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên phiếu khám bệnh. Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹ thực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Trong quá trình khám, bác sỹ có thể yêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳ thuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. . Nếu bệnh nhẹ thì bệnh nhân được cho về điều tri tại nhà theo đơn thuốc. Tại các phòng khám chuyên khoa, công việc thực hiện như ở phòng khám đa khoa, ngoại trừ việc bác sỹ còn có thể yêu cầu người bệnh nhập viện, làm các phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. − Khi phải nhập viện điều trị, người bệnh sẽ được phân giường tại các khoa điều trị. Quá trình điều trị diễn ra hàng ngày (khám và điều trị hàng ngày) do các bác sỹ và y tá thực hiện, trong qua trình đó bệnh nhân có thể phải làm các xét nghiệm, thực hiện các ca phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 2 1.2. Biểu đồ hoạt động Bệnh nhân Phòng đón tiếp Phòng khám Phòng thanh toán Bộ phận điều trị Bộ phận xét nghiệm/CLS Bộ phận thuốc, hoá chất,vật tư Hình 1.1. Biểu đồ hoạt động quản lý khám chữa bệnh ở bênh viện Yêu cầu cấp cứu Giấy cấp thuốc Yêu cầu xét nghiệm kết qủa xét nghiệm Yêu cầu xét nghiệm kết qủa xét nghiệm Yes No Tiếp nhận Khám bệnh Thu viện phí Điều trị Làm xét nghiệm Cấp thuốc Thanh toán viện phí Yêu cầu cấp thuốc, vật tư, hoá chất,thiết bị Có BHYT ko? Giấy cấp thuốc, vật tư, hoá chất,thiết bị Yêu cầu cấp thuốc Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 3 1.3. Mô hình nghiệp vụ của hệ thống 1.3.1. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh a. Xác định tác nhân Từ bảng phân tích ta nhận thấy có các tác nhân chính sau: − Bên nhân (BỆNH NHÂN) − Bộ phận xét nghiệm, chiếu chụp (BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHUP) − Bộ phận quản lý thuốc, vật tư và thiết bị (BP QUẢN LÝ THUỐC/VT-TB). − Bộ phân thanh toán (BP TH.TOÁN) − Ban lãnh đạo (BAN L.ĐẠO) b. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống Hình 1.2. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý khám chữa bênh 0 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁM , CHỮA BỆNH Phiếu xuất thuốc BP QUẢN LÝ THUỐC VẬT TƯ/ THIẾT BỊ BỆNH NHÂN BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP kết qủa khám, chữa bệnh tt bệnh nhân Thông tin cấp thuốc LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Các báo cáo kết qủa XN Yêu cầu XNtt bệnh của BN thẻ BHYT Đơn thuốc Phiếu khám BP THANH TOÁN phiếu thu, phiếu thanh toán Phiếu phẫu thuật Phiếu xét nghiệm Phiếu khám vào viện Phiếu thu Phiếu thống kê thuốc tiêu hao Phiếu dịch vụ Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 4 1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng Hình 1.3. Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống 2.4.Xử lý sau khám 2. Khám bệnh 2.3. Yêu cầu xét nghiệm 2.2. Ycầu khám chuyên khoa 2.1.Nhận phiếu, khám sơ bộ 2.4.1. Kê đơn thuốc 2.4.2. Lập phiếu khám bệnh vào 2.4.3. Nhập thông tin sau khám Quản lí khám, chữa bệnh 4. Thống kê báo cáo 3.7. Xử lý sau điều trị 3.7.1. Viết giấy ra viện 3.7.2. Chuyển viện sau điều trị 3.7.3. Cập nhật thông tin sau điều trị 3. Điều trị 3.5. Yêu cầu xét nghiệm 3.2.Làm dịch vụ 3.1. Khám nhập viện, phân giưòng 3.3. Thực hiện y lệnh 3.4.Khám chuyên khoa 3.6. Phẫu thuật/ mổ 1. Đón tiếp 1.1. Phân loại bệnh nhân 1.2.Lập phiếu khám bệnh 1.3. Điều chuyển bệnh nhân 1.4. Ghi sổ 4.1. Sơ kết 15 ngày điều trị 4.2. Báo cáo hàng tháng lên lãnh đạo Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 5 1.3.3. Các hồ sơ tài liệu sử dụng a. Sổ bệnh nhân b. Sổ chuyển bệnh nhân lên khoa c. Phiếu chụp X - Quang d. Sổ phân phòng khám e. Bệnh án f. Phiếu khám bệnh g. Phiếu xét nghiệm/ CLS h. Phiếu làm dịch vụ i. Phiếu phân giường j. Tờ điều trị k. Sổ theo dõi khám bệnh l. Phiếu phẫu thuật/ mổ m. Đơn thuốc n. Sổ vào – ra – chuyển viện o. Giấy chuyển viện p. Phiếu theo dõi chức năng sống q. Phiếu khám bệnh vào viện r. Phiếu thống kê thuốc,vật dụng y tế tiêu hao s. Giấy ra viện t. Phiếu chăm sóc u. Sổ báo cáo công tác tháng v. Phiếu xuất thuốc Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 6 1.3.4. Ma trận thực thể chức năng Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 7 Các thực thể a. Sổ bệnh nhân b. Sổ chuyển BN lên khoa c. Phiếu chụp X- Quang d. Sổ phân phòng khám e.Bệnh án f. Phiếu khám bệnh g. Phiếu xét nghiệm h. Phiếu dịch vụ i. Phiếu phân giường j. Tờ điều trị k. Sổ theo dõi khám bệnh l. Phiếu phẫu thuật m. Đơn thuốc n. Sổ ra-vào- chuyển viện o. Giấy chuyển viện p. Phiếu theo dõi CNS q. Phiếu khám bệnh vào viện r. Phiếu TK thuốc tiêu hao s. Giấy ra viện t. Phiếu chăm sóc u. Sổ báo cáo công tác tháng v. Phiếu xuất thuốc Chức năng nghiệp vụ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 1. Đón tiếp U U U R C 2. Khám bệnh U C R U U U C C U 3. Điều trị U U R U C C U C U C U R U C U U 4. Thống kê báo cáo R R R R R R R R C R Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 8 Chương II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ Xuất phát từ các yếu tố của mô hình nghiệp vụ ta tiến hành phát triển biểu đồ luồng dữ liêu mức 0 của hệ thống, ta nhận được các biểu đồ luồng dữ liệu sau: Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 9 2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 BỆNH NHÂN 3.0 Điều trị 4.0 Thống kê báo cáo 2.0 Khám bệnh 1.0 Đón tiếp f phiếu khám bệnh BỆNH NHÂN r Thống kê thuốc tiêu hao LÃNH ĐẠO u Sổ báo cáo công tác tháng tt yêu cầu báo cáo Sổ báo cáo công tác tháng tt hành chính BP THANH TOÁN tt bệnh mắc phải Phiếu khám bệnh Tic kê Phiếu khám bệnh g Phiếu xét nghiệm v Phiếu xuất thuốc m Đơn thuốc q Phiếu khám vào viện e Bệnh án Đơn thuốc tt bệnh tật, triệu chứng BP XÉT NGHIỆM /CLS BP QL THUỐC, HC,VT, TB Phiếu xét nghiệm kết quả xét Phiếu xuất thuốc j Tờ điều trị t Phiếu chăm sóc h Phiếu làm dịch vụ BP THANH TOÁN Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm Phiếu phẫu thuật/mổ Phiếu làm dịch vụ Phiếu thanh toán ra viện Thống kê thuốc và vật dụng y tế Phiếu thu BP XÉT NGHIỆM/ CLS BP QL THUỐC, HC,VT, TB Phiếu xét nghiệm kết quả xét hiệ Phiếu xuất thuốc Chứng từ cấp thuốc kSổ theo dõi khám bệnh Giấy ra viện n Sổ vào-ra-chuyển viện Sổ theo dõi khám bệnh hồ sơ bệnh án d Sổ bệnh nhân Sổ bệnh nhân e Bệnh án kSổ theo dõi khám bệnh Phiếu thu Phiếu thu Phiếu thu p Phiếu theo dõi CNS Hình 2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống khám chữa bệnh Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 10 2.1.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Đón tiếp fphiếu khám bệnh Có thẻ BHYT ko 1.2 Lập phiếu khám bệnh 1.3 Điều chuyển bệnh nhân 1.4 Ghi sổ 1.1 Phân loại bệnh nhân BỆNH NHÂN tt , hành chính bệnh tật tt phân loại bệnh nhân q Phiếu khám bệnh vào viện g Phiếu xét nghiệm Phiếu khám bệnh bSổ chuyển bệnh nhân lên khoa aSổ bệnh nhân d Sổ phân phòng khám Phiếu khám Phiếu khám bệnh Cập nhật thông tin LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Báo cáo tt bệnh nhân tt bệnh nhân Phiếu thu BP THANH TOÁN BỆNH NHÂN Phiếu thu Hình 2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Đón tiếp của hệ thống khám chữa bệnh Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 11 b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Khám bệnh 2.4 Xử lý sau khám 2.2 Yêu cầu khám chuyên khoa 2.3 Yêu cầu xét nghiệm g Phiếu xét nghiệm/cls q phiếu khám bệnh vào viện e Bệnh án BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP kết quả xét nghiệm m đơn thuốc tt bệnh cập nhật BP QUẢN LÝ THUỐC, HC,VT, TB phiếu xét nghiệm LÃNH ĐẠO Yêu cầu xử lý yêu cầu báo cáo k Sổ theo dõi khám bệnh 2.1 Nhận phiếu, khám sơ bộ f phiếu khám bệnh BỆNH NHÂN tt bệnh tật,triệu chứng tt bệnh nhân Phiếu khám bệnh v Phiếu xuất thuốc phiếu xuất thuốc Sổ khám bệnh Phiếu thu thẻ BHYT báo cáo BP THANH TOÁN phiếu xét nghiệm BỆNH NHÂN Đơn thuốc Phiếu khám bệnh vào viện Bệnh án c Phiếu chụp chiếu X-Quang Yêu cầu khám tt bệnh nhân tt bệnh nhân Hình 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Khám bệnh của hệ thống khám chữa bệnh Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 12 c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Điều trị 3.1 Khám nhập viện, phân giường điều trị Yêu cầu báo cáo 3.6 Phẫu thuật / mổ 3.4 Khám chuyên khoa 3.3 Thực hiện y lệnh 3.2 Làm dịch vụ 3.5 Yêu cầu xét nghiệm e Bệnh án i phiếu phân giường BỆNH NHÂN Phiếu xuất thuốc qPhiếu khám bệnh vào viện tt bệnh tật g Phiếu xét nghiệm Phiếu phân giường Phiếu phẫu thuật / mổ t pPhiếu chăm sóc Phiếu khám bệnh vào viện kết thúc điêù trị tt qtrình điều trị BỆNH NHÂN Phiếu làm dịch vụ kết qủa phẫu thuật /mổ Các báo cáoBP QUẢN LÝ THUỐC, HC,VT, TB Phiếu thanh toán ra viện nSổ vào-ra-chuyển viện 3.7 Xử lý sau điều trị LÃNH ĐẠO Bệnh án tt bệnh tật bệnh án j pTờ điều trị BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP Phiếu xét nghiệm Kết quả xét nghiệm l Phiếu phẫu thuật/mổ h Phiếu làm dịch vụ BỆNH NHÂN Phiếu xuất thuốc Phiếu xuất thuốc e Bệnh án s Giấy ra viện o Giấy chuyển viện BP THANH TOÁN Phiếu phẫu thuật/ mổ Hồ sơ bệnh án r pPhiếu thống kê thuốc tiêu hao Phiếu thu v Phiếu xuất thuốc p Phiếu theo dõi CNS Hình 2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Điều trị của hệ thống khám chữa bệnh Yêu cầu báo cáo Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 13 d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Thống kê báo cáo 2.1.3. Các biểu đồ dữ liệu mức 2 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau điều trị 4.1 Sơ kết 15 ngày điều trị 4.2 Báo cáo hàng thángn Sổ vào- ra- chuyển viện r pPhiếu thống kê thuốc tiêu hao p Phiếu theo dõi chức năng sống kSổ theo dõi khám bệnh r Báo cáo tháng r Sơ kết 15 ngày điều trị LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Sơ kết 15 ngày đtrị Yêu cầu báo cáo Báo cáo hàng tháng 3.7.1 Viết giấy ra viện BỆNH NHÂN eBệnh án 3.7.3 Cập nhật thông tin sau điều trị 3.7.2 Viết giấy chuyển viện sGiấy ra viện Phiếu thanh toán ra viện oGiấy chuyển viện n Sổ vào- ra- chuyển viện Tt chuyển viện tt ra viện Giấy chuyển viện Giấy ra viện LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo báo cáo u Sổ báo cáo công tác tháng Phiếu thanh toán ra viện Hình 2.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau điều trị của hệ thống Hình 2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Thống kê báo cáo của hệ thống Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 14 b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau khám 2.2. Mô hình dữ liệu khái niệm 2.2.1. Liệt kê chính xác, chọn lọc thông tin 2.2.2. Bảng xác định các thực thể và thuộc tính Thuộc tính tên gọi Thực thể Các thuộc tính Họ tên bệnh nhân 1. BỆNH NHÂN + Mã bệnh nhân - Họ tên bệnh nhân - Ngày sinh - Giới tính - Chức vụ - Nghề nghiệp - Địa chỉ - Dân tộc - Ngoại kiều - Nơi làm việc Họ tên người nhà bệnh nhân 2. NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN + Mã người nhà - Họ tên người nhà 2.4.1 Kê đơn thuốc BỆNH NHÂN gPhiếu xét nghiệm 2.4.3 Cập nhật thông tin sau khám 2.4.2 Viết phiếu khám bệnh vào viện m Đơn thuốc Phiếu xét nghiệm qPhiếu khám vào viện k Sổ theo dõi khám bệnh tt vào viện Phiếu khám vào viện Đơn thuốc LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo báo cáo dBệnh án Sổ bệnh án tt khám xong Hình 2.7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau khám của hệ thống Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 15 - Địa chỉ người nhà - Điện thoại người nhà Họ tên nhân viên 3. NHÂN VIÊN + Mã nhân viên - Họ tên nhân viên - Chức danh Tên thuốc 4. THUỐC + Mã thuốc - Tên thuốc - Đơn vị tính - Xuất xứ thuốc Tên cơ sở y tế 5. CƠ SỞ Y TẾ + Mã cơ sở y tế - Tên cơ sỏ y tế Thẻ BHYT 6. THẺ BHYT + Số thẻ BHYT Tên phòng khám 7. PHÒNG KHÁM + Số phòng khám Tên đối tượng xét nghiệm 8. ĐỐI TƯỢNG XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP + Mã đối tượng - Tên đối tượng Tên dịch vụ 9. DỊCH VỤ + Mã DV - Tên DV - Đơn giá DV Tên phẫu thuật 10. LOẠI PHẪU THUẬT + Mã loại phẫu thuật - Tên loại PT - Mức độ Tên sổ bệnh án 11. SỔ BỆNH ÁN + Số sổ bệnh án Tên chuyên ngành 12. CHUYÊN NGÀNH + Mã chuyên ngành - Tên chuyên ngành Tên đối tượng bệnh nhân 13. ĐỐI TƯỢNG BỆNH NHÂN + Mã đối tượng bệnh nhân - Tên đối tượng bệnh nhân Tên bệnh 14. BỆNH LÝ +Mã bệnh - Tên bệnh Tên mức khám 15. MỨC KHÁM + Tên mức khám Tên khoa 16. KHOA + Tên giường bệnh Số giường bệnh 17. GIƯỜNG BỆNH + Số giường bệnh - Số phòng bệnh Tên bệnh án 18. LOẠI BỆNH ÁN + Mã loại bệnh án Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 16 - Tên loại bệnh án II.2.3. Bảng xác định các quan hệ Mối quan hệ Các thực thể tham gia Thuộc tính của quan hệ NHÂN VIÊN, KHOA < Khám 1 – (Khám đa khoa)> NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, PHÒNG KHÁM − Số thứ tự − Ngày khám − Đề nghị khám − Kết quả khám − Hướng điều trị BỆNH NHÂN, GIƯỜNG BỆNH − Ngày nhận giuờng − Ngày đi NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, ĐỐI TƯỢNG XN/ CC − Số phiếu XN − Ngày giờ yêu cầu XN − Ngày giờ thực hiện XN − Kết quả XN NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, ĐỐI TƯỢNG XN/ CC − Số phiếu CC − Ngày giờ yêu cầu CC − Ngày giờ thực hiện CC − Kết quả CC BỆNH NHÂN, NHÂN VIÊN, THUỐC − Ngày dùng − Số lượng NHÂN VIÊN, THUỐC − Ngày yêu cầu − Ngày cấp − Số lượng yêu cầu − Số lượng cấp phát NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, THUỐC − Số đơn Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 17 − Số lượng − Cách dùng − Ngày kê đơn NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, DỊCH VỤ − Số phiếu − Ngày bắt đầu − Ngày kết thúc − Số lượng NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, LOẠI PHẪU THUẬT − Ngày yêu cầu − Ngày thực hiện − Kết quả PT NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, CƠ SỞ Y TẾ − Số giấy chuyển − Tiền sử bệnh − Chuẩn đoán − Ngày ký chuyển − Ngày nhận GIƯỜNG BỆNH, KHOA NHÂN VIÊN, CHUYÊN NGÀNH < Nhập/ Điều trị> NHÂN VIÊN,BỆNH NHÂN, KHOA, BỆNH LÝ − Ngày giờ vào − Ngày giờ ra − Phương pháp điều trị − Kết qủa điều trị − Lời khuyên của bác sỹ < Khám 2- ( Khám chuyên khoa)> NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, BỆNH LÝ, MỨC KHÁM − Ngày khám − Đề nghị khám − Chuẩn đoán Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 18 − Kết quả khám < Theo dõi điều trị> NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, BỆNH LÝ − Ngày giờ theo dõi − Diễn biến bệnh − Chỉ số huyết áp − Chỉ số cân nặng − Chỉ số nhịp thở − Y lệnh − Thực hiện y lệnh THẺ BHYT,BỆNH NHÂN − Ngày cấp − Ngày hết hạn BỆNH NHÂN, NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN NHÂN VIÊN, BỆNH NHÂN, BỆNH ÁN − Ngày lập NHÂN VIÊN, CHUYÊN NGÀNH BỆNH NHÂN, ĐỐI TƯỢNG BỆNH NHÂN SỔ BỆNH ÁN, LOẠI BỆNH ÁN II.2.4. Mô hình E - R Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 19 ` SỔ BỆNH ÁN LOẠI PHẪU THUẬT THUỐC BỆNH NHÂN ĐỐI TƯỢNG XN/CC DỊCH VỤ NHÂN VIÊN Kê đơn Xét nghiệm Chiếu chụp phẫu thuật THẺ BHYT Cấp thuộc 1 KHOA Dùng sử dụng PHÒNG KHÁM Khám 1 Yêu cầu Nhập/ điều trị Theo dõi điều trị NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN có nằm GIƯỜNG BỆNHthuộc 2 Lập Chuyển viện BỆNH LÝ MỨC KHÁM Khám 2 CƠ SỞ Y TẾ ĐỐI TƯỢNG BN thuộc 4 CHUYÊN NGÀNH thuộc 3 LOẠI BỆNH ÁN thuộc5 Số lượng yc Ngày ycầu Ngày yc cấp Ngày cấp Cách dùng Kết quả XN số phiếu XN Ngày yêu cầu XN số phiếu CC Ngày yc CC Ngày giờ theo dõi Diễn biến bệnh Đề nghị khám Ngày giờ vào Số đơn Số lượng Ngày cấp Ngày lập số thứ tự Số phiếu Ngày nhận giường Ngày khám Ngày dùng Kết quả khám Ngày đi Ngày thực hiện Ngày thực hiện Kết quả CC Số lượng Ngày bđầu Ngày kthúc Số lượng Ngày thực hiện kết quả PT Ngày yêu cầu Số giấy CV Ngày ký chuyểntiền sử bệnh Cách dùng Chuẩn đoán Ngày giờ ra PP điều trị Lời khuyên của BS Kết quả điều trị Ngày khám Kết quả khám Chuẩn đoán Đề nghj khám thực hiện y lệnh Y lệnh điều trị Ngày hết hạn Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 20 Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1. Thiết kế CSDL lôgic 3.1.1. Biểu diễn các thực thể thành quan hệ 1. [BỆNH NHÂN] => BENHNHAN ( MaBN; HotenBN, Ngaysinh, Gioitinh, Nghenghiep, Diachi, Dantoc, Ngoaikieu, Noilamviec) 2. [NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN] => NGUOINHA_BENHNHAN ( MaNN, HotenNN, DiachiNN, DienthoaiNN) 3. [NHÂN VIÊN] => NHANVIEN ( MaNV, HotenNV, Chucdanh) 4. [THUỐC] => THUOC(Mathuoc, Tenthuoc, Donvitinh, Xuatxu) 5. [THẺ BHYT] => THEBHYT( SotheBHYT) 6. [BỆNH LÝ] => BENHLY( Mabenh, Tenbenh) 7. [PHÒNG KHÁM] => PHONGKHAM ( Sophongkham) 8. [GIƯỜNG BỆNH] => GIUONGBENH( Sogiuongbenh, Sophongbenh) 9. [KHOA] => KHOA ( Tenkhoa) 10. [ĐỐI TƯỢNG XÉT NGHIỆM/ CHỤP CHIẾU] =>DOITUONGXNCC (Madoituong, Tendoituong) 11. [MỨC KHÁM] => MUCKHAM ( Tenmuckham) 12. [DỊCH VỤ ] => DICHVU (MaDV, TenDV, DongiaDV) 13. [LOẠI PHẪU THUẬT] => LOAIPHAUTHUAT ( MaPT, TenPT, Mucdo) 14. [SỔ BỆNH ÁN] => SOBENHAN ( SosoBA) 15. [CHUYÊN NGÀNH] => CHUYENNGANH (Machuyennganh, Tenchuyennganh) 16. [ĐỐI TƯỢNG BỆNH NHÂN] => DOITUONGBN (MadoituongBN, TendoituongBN) 17. [CƠ SỞ Y TẾ] => COSOYTE ( MaCSYT, TenCSYT) 18. [LOẠI BỆNH ÁN] => LOAIBENHAN ( MaloaiBA, TenloaiBA) Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 21 3.1.2. Biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể thành các quan hệ 1. : (3) Æ (3’