Đề tài Hiện trạng sử dụng đất và biến động tình hình sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2003, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 điều 17,18 đã quy định “ Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và hiệu quả”. Luật đất đai năm 1993 quy định nội dung trách nhiệm thẩm quyền và duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất( điều 16, 17, 18) căn cứ để giao đất, thẩm quyền giao đất phải dựa vào quy hoạch sử dụng đất( điều 19, 23). Trong quá trình khai thác tài nguyên đất đai để phục vụ lợi ích của con người sẽ làm biến đổi cả về hình thái lẫn cấu trúc của đơn vị đất đai, làm cho tình hình sử dụng đất cũng phải thay đổi theo. Những biến động này vừa có thể là kết quả sự phát triển của quy luật tự nhiên vừa là kết của việc sử dụng vào các mục đích kinh tế của con người. Biến động sử dụng đất đai do tác động của con người có thể trái với quy luật tự nhiên dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái tự nhiên gây nên những hậu quả nghiêm trọng như: sạt lở, xói mòn, thoái hoá đất, Để xem xét hiệu quả của việc sử dụng đất đai cần đánh giá trên các mặt: - Sự biến động về diện tích giữa các loại hình sử dụng đất. - Sản phẩm, giá trị của sản phẩm, lợi nhuận trên đơn vị diện tích đất. - Bảo vệ đất đai, môi trường và nhất là độ phì nhiêu của đất. Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội kèm theo đó là sự sử dụng đất đai ngày càng gia tăng làm cho đất đai có sự biến động. Vấn đề đặt ra là phải sử dụng đất như thế nào cho hợp lý. Do đó hiện trạng sử dụng đất đai và biến động tình hình sử dụng đất là vấn đề được thành phố đặc biệt quan tâm trong quá trình nghiên cứu quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai. Vì vậy, việc đánh giá biến động tình hình sử dụng đất đai của phường nói riêng và cả thành phố nói chung là rất cần thiết, giúp cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch đô thị và quản lý chặt chẽ quỹ đất đai của địa phương mình. Để làm tăng hiệu quả sử dụng đất góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội nhằm đô thị hoá cấp phường tạo đà cho thủ đô hiện đại hơn đàng hoàng hơn trong tương lai và có môi trường sinh thái thích hợp.

doc47 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1969 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiện trạng sử dụng đất và biến động tình hình sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2003, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan