Đề tài Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các nghành kinh tế mũi nhọn, Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo .Giáo dục -đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được xem là quốc sách hàng đầu trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Hội nghị lần thứ hai của ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII đã ra nghị quyết về "Định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo trong thời kỳ CNH,HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000".Mục tiêu giáo dục -đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.Trong đó mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung và mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng được xác định rõ là: Đào tạo thanh thiếu niên học sinh phát triển toàn diện về các mặt : Đức, trí, thể, mỹ, kỷ. trở thành những công dân tốt,phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN. Đội ngũ giáo viên trong các nhà trường được xác định là lực lượng nòng cốt, là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng và hiệu quả của Giáo dục - Đào tạo. Tuy nhiên,thực tế hiện nay phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập nhiều mặt trước yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện của sự nghiệp đổi mới giáo dục cả về số lượng cũng như chất lượng. Đặc biệt về chất lượng ,phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập cả về kiến thức, kỷ năng, phương pháp .Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân ,trong đó nguyên nhân phổ biến là phần đông trong số họ là những giáo sinh của trường Sư phạm khi tuyển sinh vào trường không phải là những học sinh khá, giỏi ;quá trình ở trường Sư phạm lại chưa được đào tạo chu đáo để có trình độ cần thiết trong nhiệm vụ dạy học .Đặc biệt nguyên nhân chủ yếu đáng quan tâm là khi tốt nghiệp Sư phạm ra hành nghề dạy học ở trường phổ thông đã một thời gian dài anh chị em giáo viên không được chăm lo bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật được kiến thức cần thiết, do đó anh chị em không thể theo kịp được với nội dung và phương pháp mới của chương trình từng cấp học .Chính điều này đã được Nghị quyết 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đánh giá "Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa yếu. Nhìn chung chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục -đào tạo trong giai đoạn mới". Từ những thực trạng nêu trên và trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung của nghành ta đang trở thành nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách. Đặc biệt ở bậc tiểu học -Bậc học có vị trí trọng yếu, là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục phổ thông; là bậc học "đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam XHCN".(Luật phổ cập giáo dục Tiểu học ). Như vậy, chất lượng giáo dục của các bậc học phổ thông cũng như chất lượng giáo dục Đại học,Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đều phải xuất phát từ chất lượng của giáo dục tiểu học . Do đó như trên đã nói về vị trí của đội ngũ giáo viên và nguyên nhân về sự bất cập của giáo viên đối với yêu cầu mới thì nhiệm vụ bồi dưỡng đối với giáo viên Tiểu học lại càng đặc biệt quan trọng và cấp thiết hơn, bởi vì thực tế đội ngũ giáo viên Tiểu học chúng ta có đặc điểm là nguồn gốc đào tạo hết sức đa dạng, tỷ lệ đào tạo đạt chuẩn thấp so với giáo viên các cấp học khác , hơn nữa do diều kiện công tác liên tục ít có thời gian để tự học, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn , địa bàn công tác phân tán, xa xôi ,hay thay đổi ,. đã cản trở đi phần nào việc làm giàu vồn kiến thức cho mình trong quá trình dạy học. Trước thực tế đó,Cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học mà đứng đầu là hiệu trưởng phải có nhận thức đầy đủ về vị trí quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ, phải có tầm nhìn rộng ,cách nhìn đúng đắn và có trách nhiệm cao mới tìm ra được những biện pháp hữu hiệu trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên do mình phụ trách đáp ứng với đòi hỏi nâng cao chất lượng toàn diện của bậc học . Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và yêu cầu đối với người sinh viên của khoa quản lý tiểu học sắp tốt nghiệp ra trường trở về phục vụ ở trường học; Bản thân tôi thấy khi đang còn trên ghế nhà trường Cán bộ quản lý giáo dục, cần thiết phải được tiếp thu và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học. Đó c hính là lý do quan trọng thôi thúc tôi chọn nghiên cứu đề tài "Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên " nhằm giúp cho bản thân sau khi tốt nghiệp ra trường về với thực tế của tiểu học sẽ có những đóng góp thiết thực, có hiệu quả .Góp phần nhỏ bé của mình làm cho bậc tiểu học không ngừng phát triển ngang tầm với nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo của đất nước .

doc34 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3111 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Phần A: Những vấn đề chung 1- Lý do chọn đề tài: Trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các nghành kinh tế mũi nhọn, Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo .Giáo dục -đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được xem là quốc sách hàng đầu trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Hội nghị lần thứ hai của ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII đã ra nghị quyết về "Định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo trong thời kỳ CNH,HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000".Mục tiêu giáo dục -đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.Trong đó mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung và mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng được xác định rõ là: Đào tạo thanh thiếu niên học sinh phát triển toàn diện về các mặt : Đức, trí, thể, mỹ, kỷ... trở thành những công dân tốt,phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN. Đội ngũ giáo viên trong các nhà trường được xác định là lực lượng nòng cốt, là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng và hiệu quả của Giáo dục - Đào tạo. Tuy nhiên,thực tế hiện nay phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập nhiều mặt trước yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện của sự nghiệp đổi mới giáo dục cả về số lượng cũng như chất lượng. Đặc biệt về chất lượng ,phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập cả về kiến thức, kỷ năng, phương pháp .Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân ,trong đó nguyên nhân phổ biến là phần đông trong số họ là những giáo sinh của trường Sư phạm khi tuyển sinh vào trường không phải là những học sinh khá, giỏi ;quá trình ở trường Sư phạm lại chưa được đào tạo chu đáo để có trình độ cần thiết trong nhiệm vụ dạy học .Đặc biệt nguyên nhân chủ yếu đáng quan tâm là khi tốt nghiệp Sư phạm ra hành nghề dạy học ở trường phổ thông đã một thời gian dài anh chị em giáo viên không được chăm lo bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật được kiến thức cần thiết, do đó anh chị em không thể theo kịp được với nội dung và phương pháp mới của chương trình từng cấp học .Chính điều này đã được Nghị quyết 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đánh giá "Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa yếu. Nhìn chung chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục -đào tạo trong giai đoạn mới". Từ những thực trạng nêu trên và trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung của nghành ta đang trở thành nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách. Đặc biệt ở bậc tiểu học -Bậc học có vị trí trọng yếu, là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục phổ thông; là bậc học "đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam XHCN".(Luật phổ cập giáo dục Tiểu học ). Như vậy, chất lượng giáo dục của các bậc học phổ thông cũng như chất lượng giáo dục Đại học,Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đều phải xuất phát từ chất lượng của giáo dục tiểu học . Do đó như trên đã nói về vị trí của đội ngũ giáo viên và nguyên nhân về sự bất cập của giáo viên đối với yêu cầu mới thì nhiệm vụ bồi dưỡng đối với giáo viên Tiểu học lại càng đặc biệt quan trọng và cấp thiết hơn, bởi vì thực tế đội ngũ giáo viên Tiểu học chúng ta có đặc điểm là nguồn gốc đào tạo hết sức đa dạng, tỷ lệ đào tạo đạt chuẩn thấp so với giáo viên các cấp học khác , hơn nữa do diều kiện công tác liên tục ít có thời gian để tự học, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn , địa bàn công tác phân tán, xa xôi ,hay thay đổi ,.... đã cản trở đi phần nào việc làm giàu vồn kiến thức cho mình trong quá trình dạy học. Trước thực tế đó,Cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học mà đứng đầu là hiệu trưởng phải có nhận thức đầy đủ về vị trí quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ, phải có tầm nhìn rộng ,cách nhìn đúng đắn và có trách nhiệm cao mới tìm ra được những biện pháp hữu hiệu trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên do mình phụ trách đáp ứng với đòi hỏi nâng cao chất lượng toàn diện của bậc học . Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và yêu cầu đối với người sinh viên của khoa quản lý tiểu học sắp tốt nghiệp ra trường trở về phục vụ ở trường học; Bản thân tôi thấy khi đang còn trên ghế nhà trường Cán bộ quản lý giáo dục, cần thiết phải được tiếp thu và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học. Đó c hính là lý do quan trọng thôi thúc tôi chọn nghiên cứu đề tài "Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên " nhằm giúp cho bản thân sau khi tốt nghiệp ra trường về với thực tế của tiểu học sẽ có những đóng góp thiết thực, có hiệu quả .Góp phần nhỏ bé của mình làm cho bậc tiểu học không ngừng phát triển ngang tầm với nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo của đất nước . 2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu : - Mục đích: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm hiểu công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở địa bàn; trên cơ sở đó giúp bản thân có được những bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiêụ trưởng và đề xuất một số biện pháp về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay . - Nhiệm vụ : - Bước đầu xác định một số cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Tiểu học . -Khảo sát ,thu thập thông tin ,đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học - Đề ra một số biện pháp về chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường. - Đưa ra một số kiến nghị về vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên . 3- Đối tượng nghiên cứu : Những biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học . 4-Phạm vi nghiên cứu : Do thời gian cũng như khả năng của bản thân nên tôi chỉ nghiên cứu đè tài này ở phạm vi trường tiểu học Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình. 5-Giả thuyết khoa học : Chất lượng đội ngũ giáo viên và hiệu quả giáo dục của trường Tiểu học sẽ được nâng cao nếu người hiệu trưởng áp dụng đồng bộ và thường xuyên một số biện pháp chỉ dạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mà đề tài đưa ra . 6-Phương pháp nghiên cứu : -Phương pháp tổng kết kinh nghiệm . -Điều tra cơ bản về thực trạng đội ngũ giáo viên . -Phương pháp nghiên cứu tài liệu . -Phương pháp so sánh ,đối chiếu và khảo sát thực nghiêm. 7- Đóng góp của đề tài: Đề tài góp phần cho mọi Cán bộ quản lý giáo dục tiểu học, đặc biệt là các hiệu trưởng trường học thấy được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học để từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện nay . 8- Cấu trúc đề tài: Phần A : Những vấn đề chung Phần B : Nội dung (gồm 3 chương ) Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học . Chương 3: Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng caochất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học . Phần C: Kết luận và một số kiến nghị . Phần phụ: -Mục lục -Tài liệu tham khảo Phần B: N ộ i d u n g Chương 1: Cơ sở lý luận I- Vai trò vị trí của giáo dục và giáo dục Tiểu học I.1 Tầm quan trọng của Giáo dục - Đào tạo : Nghị quyết 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII đã xác định :" Giáo dục - Đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầu", " Đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo ,khoa học - công nghệ, coi đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người ,động lực trực tiếp của sự phát triển".Đây là khẳng định hết sức đúng đắn, xuất phát từ lợi ích của nhân dân ta , đồng thời thể hiện chân lý phổ biến của lịch sử. Điều này phù hợp với xu thế của thời đại ,là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Do vậy trong định hướng chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII lại tiếp tục khẳng định :"Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững ". Giáo dục là con đường cơ bản nhất, vững bền nhất để hình thành và hoàn thiện con người có nhân cách đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội,vừa là động lực hàng đầu, động lực trí tuệ và tinh thân thúc đẩy sự phát triển của từng lĩnh vực và toàn nền kinh tế - xã hội .Muốn vậy phải hoàn thiện con người ,đặc biệt phải cải thiện năng lực lao động của con người mà trước hết thông qua con đường Giáo dục - Đào tạo, bồi dưỡng với chức năng "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,bồi dưỡng nhân tài."(Nghị quyết 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII ) thì giáo dục -đào tạo được nhìn nhận như là con đường quan trọng nhất để phát triển xã hội. Chúng ta có thể khẳng định rằng Giáo dục -đào tạo có một vị trí ,vai trò quan trọng và hết sức to lớn; Giáo dục - Đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục phải là đầu tư cơ bản ,quan trọng nhất cho sự phát triển toàn diện của đất nước . Tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước trong năm cuối cùng của thế kỷ XX càng được tăng khi công nghệ mới và các phượng pháp sản xuất mới xuất hiện đã và đang thay đổi các nền kinh tế. Tuy nhiên muốn có một nền Giáo dục và Đào tạo tiên tiến phải có một cơ sở vững chắc, cơ sở này chính là hệ thống giáo dục tiểu học. Bởi vì không có một hệ thống gáo dục tiểu học vững chắc không thể có một hệ thống giáo dục quốc dân lành mạnh . I.2 Vị trí ,vai trò tầm quan trọng của giáo dục tiểu học : Trong hệ thống giáo dục quốc dân, Tiểu học là bậc học có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì Tiểu học ngày nay là bậc học tương đối độc lập và hoàn chỉnh ; bậc học dành cho 100% dân cư của đất nước Việt Nam, đây là bậc học có tính phổ cập đối với tất cả trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Tốt nghiệp Tiểu học là trình độ tối thiểu bắt buộc phải đạt tới của mọi người dân, tạo nên mặt bằng dân trí của cả dân tộc .Trình độ tối thiểu này trong thời đại ngày nay trực tiếp liên quan đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của mọi người; cải thiện đội ngũ người lao động, đặt nền móng vững chắc cho việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu cao của công cuộc CNH, HĐH đất nước. Vì thế dạy học và giáo dục ở bậc Tiểu học sẽ không chỉ đặt nền móng cho giáo dục Phổ thông mà còn đặt nền móng cho toàn bộ sự hình thành nhân cách con người . Điều đó cho thấy rằng những gì thuộc về tri thức và kỹ năng ,về hành vi tính người được hình thành và định hình ở học sinh Tiểu học sẽ theo suốt đời mỗi người . Bởi vì những gì đã hình thành và định hình ở trẻ em rất khó thay đổi, khó cải tạo lại. Vì vậy những gì trẻ em không đạt được ở bậc học này khó có thể bù đắp ở những bậc học sau . Như vậy giáo dục tiểu học ngày càng khẳng định vị tí của mình trong hệ thống giáo dục quốc dân là cấp học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành phát triển toàn diện nhân cách của con người đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân . Hiện nay không chỉ riêng gì ở nước ta mà tất cả các Quốc gia trên thế giới đều đặc biệt quan tâm đến giáo dục Tiểu học .Và trong cuốn chuyên khảo "Công tác quản lý hành chính và Sư phạm của trường Tiểu học" Tác giả Jean Valerien đã ghi ý kiến của UNESCO như sau :"Tiểu học không cần phải bàn cải gì nửa, là cấp đào tạo chính để cung cấp nền giáo dục cơ bản mà mọi trẻ em có quyền được hưởng ". Giáo sư Phạm Tất Dong cũng đã từng khẳng định "giáo dục Tiểu học là bộ phận nền tảng để trên đó chúng ta xây dựng toà nhà học vấn cho toàn dân". II- Mục tiêu và nội dung dạy học ở trường tiểu học hiện nay: II.1 Đặc điểm tâm lý của học sinh Tiểu học : Theo truyền thống, theo luật phổ cập Tiểu học và trên thực tế, học sinh Tiểu học là trẻ em từ 6 đến 11, 12 tuổi, chỉ có một bọ phận nhỏ trẻ em không có điều kiện học tập bình thường có thể theo học ở lứa tuổi 13,14. Trẻ tròn 6 tuổi đó là cái mốc vô cùng ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt trong đời sống trẻ thơ.Rời vòng tay mẹ cắp sách đến trường, trẻ bắt đầu với những phương pháp của nền văn minh để tiếp thu những cái mới chưa hề có trước đây trong đời sống hàng ngày. Hoạt động học tập đã trở thành hoạt động chủ đạo của lứa tuổi học sinh Tiểu học. Như vậy về mặt tâm lý, học sinh Tiểu học có những đặc điểm sau : - Mỗi học sinh Tiểu học là một chỉnh thể ,thực thể hồn nhiên : Nhân cách học sinh Tiểu học tuy chưa hoàn chỉnh song luôn luôn tồn tại như một chỉnh thể, một đơn vị độc lập, một cấu trúc thống nhất trọn vẹn. Trong sự phát triển nhân cách bình thường của một học sinh Tiểu học, các mặt thể chất và tâm lý luôn luôn quyện lẫn vào nhau hợp thành một chỉnh thể. Cùng với sự phát triển về thể chất ,tâm lý trẻ em cũng hình thành và phát triển. Trong tâm lý trẻ em, các quá trình các thuộc tính, những nét tâm lý được hình thành thường bộc lộ ra rất hồn nhiên chân thực . Để đảm bảo được sự trọn vẹn như một chỉnh thể và tính hồn nhiên của mỗi trẻ em, xã hội và người lớn cần nuôi dưỡng, giáo dục các em bằng thức ăn vật chất và tinh thần được chọn lọc cho phù hợp với trẻ, để các em được lớn lên, được phát triển lành mạnh như mỗi trẻ em cần có và có thể có.Vậy thì nhà trường Tiểu học cần đề ra mục tiêu, nội dung như thế nào để phù hợp với đặc điểm của trẻ em . - Trong mỗi học sinh Tiểu học tiềm tàng khả năng phát triển: Nhìn chung ở mỗi học sinh Tiểu học đều tiềm ẩn nhiều khả năng phát triển mà thường là chưa được đánh giá và khai thác đúng. Tuy chưa có một cách đánh giá chính xác nhưng bằng cách nhìn định tính, chúng ta có thể cảm nhận được học sinh Tiểu học ngày nay thông minh hơn và có sự phát triển tâm lý tốt hơn học sinh Tiểu học cách đây mười năm .Và với nhịp độ phát triển như thế này thì xét cả về mặt thể chất và tâm lý của học sinh Tiểu học trong những năm đầu của thế kỷ XXI chắc chắn sẽ có sự phát triển cao hơn học sinh Tiểu học hiện nay . - Mỗi học sinh Tiểu học là một nhân cách đang hình thành và phát triển: Trẻ em ở lứa tuổi học sinh Tiểu học là một thực thể hồn nhiên, một chỉnh thể trọn vẹn nhưng lại chưa được định hình, chưa được hoàn thiện mà là một thực thể đang lớn lên ,đang phát riển . Vì vậy mà những gì đưa đến cho trẻ phải chuẩn mực không được sai lệch, còn nếu không khi đã định hình sai thì sẽ rất khó uốn nắn, khó sữa chữa. Chính điều này đã được người xưa đúc kết lại rằng "Dạy con từ thuở còn thơ"và thời nay chúng ta đã ý thức được rằng, "Dạy học sinh phải đúng ngay từ khi các em mới tới trường " Như vậy qua 3 đặc điểm cơ bản trên cho thấy rằng học sinh Tiểu học có tính chất dễ tiếp thu sự nuôi dưõng, sự giáo dục, dễ thích nghi với điều kiện sống và học tập; học sinh Tiểu học phát triển theo hướng hình thành nhân cách, định hình và hoàn thiện dần con người mình theo hướng mục tiêu giáo dục . II.2. Mục tiêu và nội dung giáo dục ở trường Tiểu học: Xuất phát từ đặc điểm tâm ý của học sinh Tiểu học cũng như nhu cầu phát triển toàn diện của các em mà quy định về mục tiêu giáo dục Tiểu học là: Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỷ năng cơ bản để học tiếp trung học hoặc đi vào cuộc sống lao động. Như vậy học xong Tiểu học học sinh phải đạt được yêu cầu : - Có lòng nhân ái, mang bản sắc con người Việt Nam: Yêu quê hương đất nước, hoà bình và công bằng bác ái, kính trên nhường dưới, đoàn kết và sẵn sàng hợ ptác với mọi người; có ý thức về bổn phận của mình đối với người thân, đối với bạn bè, đối với cộng đồng và môi trường sống; tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật và các quy định ở nhà trường, khu dân cư, nơi công cộng ; sống hồn nhiên, mạnh dạn tự tin, trung thực . - Có kiến thức cơ bản về tự nhiên xã hội, con người và thẩm mỹ, có kỹ năng cơ bản về nghe, nói ,đọc,viết, tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ . -Biết cách học tập, biết tự phục vụ , biết sử dụng một số đồ dùng trong gia đình và công cụ lao động thông thường; biết vận dụng và làm một số việc giúp gia đình. Như vậy mục tiêu giáo dục Tiểu học ở trên được quán triệt trong mọi hoạt đọng được thể hiện qua nội dung giáo dục . Nội dung giáo dục tiểu học bao gồm nội dung dạy học và nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp + Nội dung dạy học bao gồm: 9 môn học bắt buộc: Tiếng việt - Toán - Đạo đức - Tự nhiên và xã hội - Kỹ thuật - Hát nhạc - Mỹ thuật - Thể dục - Sức khoẻ. Và các môn tự chọn: Tiếng nước ngoài - Tin học - Kinh tế Gia đình. + Nội dung các hoạt động ngoài giờ lên lớp bao gồm: * Vui chơi giải trí ,văn hóa nghệ thuật, TDTT. * Hoạt động xã hội theo chủ điểm trong tổ chức của học sinh (lớp, đội, sao) * Lao động công ích . * Hoạt động từ thiện giúp người khó khăn ... Như vậy nội dung giáo dục Tiểu học được cụ thể hóa qua chương trình các môn học và các loại hoạt động giáo dục khá phong phú . Xuất phát từ mục tiêu và nội dung của giáo dục Tiểu học cũng như để đảm bảo cho học sinh được phát triển toàn diện; với trọng trách là người "quyết định chất lượng giáo dục ", là người đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách, là người mẹ thứ hai của học sinh thực hiện sứ mệnh cao cả đầy tính nhân văn và trách nhiệm, người giáo viên Tiểu học ngoài việc cần phải nắm rõ đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh thì phải hôị tụ một cách đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Tiểu học đưa ra . III-Vị trí ,vai trò ,chức năng ,nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học III.1-Vị trí ,vai trò của giáo viên tiểu học : Người giáo viên Tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt, lao động của người giáo viên Tiểu học là lao động mang tính khoa học, tính nghệ thuật và đòi hỏi sự công phu. Bởi thầy giáo, cô giáo Tiểu học chính là hình ảnh trực quan gần gủi, sinh động và toàn diện để các em học sinh noi theo và học tập góp phần hoàn thiện nhân cách của mình . Xuất phát từ mục tiêu đào đạo của giáo dục Tiểu học dược quy định trong quyết đinh số 2957/GD-ĐT ngày 14/10/1994 của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã xác định vai trò của giáo viên Tiểu học :"Là lực lượng giáo dục chính, giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động giáo dục". Dạy học ở Tiểu học là một nghề, nghề dạy học ở bậc Tiểu học có những điểm giống nghề dạy học ở các bậc học khác nhưng có đặc thù riêng về mặt sư phạm mà người làm nghề dạy học ở các bậc học khác không cần hoặc không có được. Công việc của người giáo viên Tiểu học rất phức tạp, không phải chỉ "dạy chữ" mà còn rèn đứa trẻ bắt đầu hình thành tính cách con người mà mục tiêu chính là dạy người .Vì nói đến bậc Tiểu học là người ta thường nói "Dạy nét chữ nết người". Do đó mà người giáo viên trong trường Tiểu học rất quan trọng nó khẳng định và quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp giáo dục. Các em có trở thành những con người mới hay không ? Có khả năng hoà nhập với kiến thức KHKT mới hay không, có khả năng kế tục được sự nghiệp của cha ông là những chủ nhân tương lai của đất nước văn minh, phồn vinh hay không? Đó chính là nhờ vào sự nổ lực dạy dỗ đào tạo của đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, có kiến thức văn hoá, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi .Để đáp ứng được những yêu cầu nói trên thì những thầy cô giáo Tiểu học, những người làm công tác giáo dục phải tự bồi dưỡng mình và thường xuyên rèn luyện bồi dưỡng bản thân, không ngừng trau dồi phẩm chất, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ, trau dồi năng lực, để đáp ứng với sự phát triển của xã hội cũng như những nhu cầu cần thiết của xã hội . III.2- Chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên : Người giáo viên nói chung và người giáo viên Tiểu học nói riêng là những người có nhiệm vụ truyền thụ tri thức của nhân loại, tinh hoa của dân tộc cho lớp trẻ, khơi dậy ở các em truyền thống hiếu học, tác động vào các em để các em hăng hái học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức thành những người có ích cho xã hội. Trong thời đại khoa học và kỷ thuật phát triển, các nguồn thông tin đa dạng và phong phú. Các em ngày nay không chỉ nắm bắt kiến thức từ ông thầy mà các em còn thu thập từ nh
Luận văn liên quan