Đề tài Làm một quả bóng nảy

(Bản scan) Từ menu thả xuống chọn phần modelling bấm vào menu creat ở phía trên chọn Nurbs Sphere Primitives -> Sphere. Một quả cầu xuất hiện. Quả cầu được tạo ra theo một tuần tự mà mây chia mỗi tiến trình thành một Node, mỗi node bao gồm thông tin về các giai đoạn khác nhau và chúng có liên quan đến nhau để ra một kết quả cuối cùng

pdf28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Làm một quả bóng nảy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên