Đề tài Nâng cao chất lượng nghiệp vụ tư vấn đấu giá cổ phần tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

Chào bán cổ phần lần đầu bằng phương thức đấu giá trên trung tâm giao dịch chứng khoán được thực hiện ở Việt Nam từ cuối năm 2004, đầu năm 2005. Đây là vấn đề mới, thu hút được đông đảo sự quan tâm của các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán. Hiện nay theo chủ trương của Nhà nước thì rất nhiều các công ty chuẩn bị tiến hành cổ phần hoá trong năm 2007, thêm vào đó thị trường chứng khoán Việt Nam còn non kém so với các nước trong khu vực,còn có nhiều thiếu sót và khung pháp lý chưa hoàn thiện, sự hiểu biết về thị trường chứng khoán của người dân còn hạn chế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp khi xác định một cách hợp lý giá bán cổ phần ra công chúng. Đáp ứng nhu cầu ngày cáng lớn, nghiệp vụ tư vấn đấu giá cổ phần của công ty chứng khoán ra đời đã giải quyết các khó khăn này, giúp doanh nghiệp hoàn tất khâu cuối cùng của quá trình cổ phần hoá để trở thành công ty đại chúng. Trong điều kiện hiện nay, có nhiều công ty chứng khoán mới thành lập nên việc cung ứng nghiệp vụ tư vấn đấu giá cổ phần không còn hạn chế như trước nữa. Các doanh nghiệp phát hành có nhiều sự lựa chọn. Đứng trước thực tế đó thì việc nâng cao chất lượng của nghiệp vụ tư vấn đấu giá cổ phần là rất cần thiết. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, một trong những công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam triển khai nghiệp vụ tư vấn đấu giá cổ phần cũng không nằm ngoài quy luật đó, phải không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ để giữ vững thị phần và nâng cao uy tín của mình. Đó chính là lý do mà em chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng nghiệp vụ tư vấn đấu giá cổ phần tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn”.

doc101 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2113 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng nghiệp vụ tư vấn đấu giá cổ phần tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan