Chuyên đề Đầu tư cơ bản của công ty xi măng Hoàng Thạch

Hoạt động đầu tư luôn giữ một vị trí rất quan trọng đối với bất cứ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào của một công ty. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay, đặc biệt là trong ngành sản xuất và kinh doanh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc khai thác các nguồn vốn đầu tư được các công ty, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác triệt để các nguồn vốn đầu tư và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả, đòi hỏi phải có chiến lược, kế hoạch và quản lý hoạt động đầu tư có hiệu quả để phát huy tối đa các nguồn lực và thế mạnh mà mình có để đưa các hoạt động đầu tư lên hàng đầu. Cùng với đó đưa nền kinh tế phát triển một cách toàn diện đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Công ty xi măng Hoàng Thạch là một trong những công ty lớn hàng đầu về lĩnh vực sản xuất và cung cấp xi măng của Việt Nam, cùng với xu hướng tự do hóa thương mại về kinh tế, Hoàng Thạch đã phấn đấu không ngừng về phương pháp và các hình thức quản lý nhằm củng cố nội lực đồng thời thực hiện công tác đầu tư nhằm mở rộng quy mô sản xuất, cũng như chất lượng của sản phẩm. Vì vậy công tác đầu tư đã được trú trọng và triển khai từ những ngày đầu thành lập và đã đạt được nhiều hiệu quả to lớn. Bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế cần được khắc phục. Trong thời gian thực tập tại Phòng xây dựng cơ bản của công ty xi măng Hoàng Thạch tôi đã được phân công và nghiên cứu về đề tài tình hình đầu tư cơ bản của công ty xi măng Hoàng Thạch, làm đề tài nghiên cứu thực tập của tôi. Chuyên đề thực tập của tôi gồm các nội dung chủ yếu sau, chuyên đề gồm 3 chương (không kể phần mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo): Chương 1: Tổng quan về Công ty xi măng Hoàng Thạch Chương 2: Tình hình đầu tư và sản xuất của công ty xi măng Hoàng Thạch Chương 3: Dự án đầu tư mái che lò nung số 2 công ty xi măng Hoàng Thạch

doc49 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2504 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Đầu tư cơ bản của công ty xi măng Hoàng Thạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU Hoạt động đầu tư luôn giữ một vị trí rất quan trọng đối với bất cứ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào của một công ty. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay, đặc biệt là trong ngành sản xuất và kinh doanh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc khai thác các nguồn vốn đầu tư được các công ty, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác triệt để các nguồn vốn đầu tư và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả, đòi hỏi phải có chiến lược, kế hoạch và quản lý hoạt động đầu tư có hiệu quả để phát huy tối đa các nguồn lực và thế mạnh mà mình có để đưa các hoạt động đầu tư lên hàng đầu. Cùng với đó đưa nền kinh tế phát triển một cách toàn diện đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Công ty xi măng Hoàng Thạch là một trong những công ty lớn hàng đầu về lĩnh vực sản xuất và cung cấp xi măng của Việt Nam, cùng với xu hướng tự do hóa thương mại về kinh tế, Hoàng Thạch đã phấn đấu không ngừng về phương pháp và các hình thức quản lý nhằm củng cố nội lực đồng thời thực hiện công tác đầu tư nhằm mở rộng quy mô sản xuất, cũng như chất lượng của sản phẩm. Vì vậy công tác đầu tư đã được trú trọng và triển khai từ những ngày đầu thành lập và đã đạt được nhiều hiệu quả to lớn. Bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế cần được khắc phục. Trong thời gian thực tập tại Phòng xây dựng cơ bản của công ty xi măng Hoàng Thạch tôi đã được phân công và nghiên cứu về đề tài tình hình đầu tư cơ bản của công ty xi măng Hoàng Thạch, làm đề tài nghiên cứu thực tập của tôi. Chuyên đề thực tập của tôi gồm các nội dung chủ yếu sau, chuyên đề gồm 3 chương (không kể phần mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo): Chương 1:    Tổng quan về  Công ty xi măng Hoàng Thạch Chương 2:    Tình hình đầu tư và sản xuất của công ty xi măng Hoàng Thạch Chương 3:    Dự án đầu tư mái che lò nung số 2 công ty xi măng Hoàng Thạch Trong quá trình thực tập tôi được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn; Lãnh đạo, các phòng ban liên quan của công ty xi măng Hoàng Thạch. Tôi xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn cùng toàn thể ban lãnh đạo của công ty xi măng Hoàng Thạch, đã giúp tôi hoàn thành tốt quá trình thực tập.                                          Hà Nội ngày 04 tháng 5 năm 2009                                                         Người thực hiện                                                      ĐÀO VĂN NHÂN CHƯƠNG I: Phân tích dự án mái che lò nung số 2 tại công ty xi măng hoàng thạch 1.1 quá trình hình thành và phát triển của công ty xi măng hoàng thạch 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: - Tên doanh nghiệp: Công ty xi măng Hoàng Thạch - Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương - Điện thoại: (84) 03203.821.092; (84) 03203.821.833                      (84) 03203.820.804; (84) 03203.820.805 - Fax: (84) 03203.821.098 - Webstie: WWW.ximanghoangthach.com - Email: contact@ximanghoangthach.com Sau khi chiến tranh kết thúc nền kinh tế nước ta bắt đầu hồi phục, trước tình hình đó Đảng và Nhà nước hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, trong đó xây dựng cơ sở vật chất, ký thuật của nền kinh tế được coi trọng hàng đầu. Để làm được việc đó ngành công nghiệp vật liệu phải đi trước một bước. Ngày 15-11-1976 Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 448/TTg về việc xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Ngày 15-12-1976 đồng chí Đỗ Mười lúc đó là Phó thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 474/TTg “phê chuẩn nhiệm vụ thiết kế nhà máy xi măng Hoàng Thạch” (cho phép xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Thạch) với tên gọi nhà máy xi măng Hoàng Thạch. địa điểm xây dựng tại Thôn Hoàng Thạch xã Minh Tân huyện Kim Môn tỉnh Hải Hưng (Minh tân – Kinh Môn – Hải Dương ngày nay) và thôn Vĩnh Tuy xã Vĩnh Khê huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Số vốn đầu tư ban đầu để xây dựng là 73.683.000 USD, nhà máy do hãng F.L.Smidth (Đan Mạch) thiết kế, cung cấp thiết bị toàn bộ và cho chuyên gia giúp xây dựng vận hành nhà máy. Ngày 19-5-1977 khởi công xây dựng dây chuyền 1 nàh máy xi măng Hoàng Thạch với công suất thiết kế 1,1 triệu tấn mỗi năm, đây là dây chuyền lớn và hiện đại nhất Việt Nam vào thời điểm đó. Ngày 04-3-1980 Bộ xây dựng ký quyết định số 333/BXD/TCCB về việc thành lập nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Ngày 25-11-1983 nhà máy sản xuất được mẻ clanh-ke đầu tiên. Ngày 16-01-1984 bao xi măng đầu tiên mang nhãn hiệu xi măng Hoàng Thạch ra đời, đánh dấu thời kỳ mới, thời kỳ sản xuất xi măng theo chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nước Để đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường, ngày 12-8-1993 Bộ xây dựng ra quyết định số 363/QĐ-BXD thành lập công ty xi măng Hoàng Thạch trên cơ sở hợp nhất nhà máy xi măng Hoàng Thạch với công ty kinh doanh xi măng Hoàng Thạch. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh được bổ nhiệm làm giám đốc công ty. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đất nước, nhu cầu xi măng cho xây dựng ngày càng tăng, công ty đă đầu tư mở rộng,khẩn trương tiến hành dây chuyền 2 có công suất thiết kế là 1,2 triệu /năm,trên măt bằng công ty hiện có dây chuyền 2 được khởi công ngày 28/12/1993.Sau gần 3 năm thi công xây dựng,ngày 12/51996 dây chuyền 2 được khánh thành và đI vào sản xuất,như vậy tổng công suất của 2 dây chuyền là 2,3 triệu tấn/ năm. Được sự quan tâm của Đảng ,nhà nước Công ty xi măng Hoàng Thạch đă không ngừng lớn mạnh và phát triển công ty năm sau lớn hơn năm trươc,chất lượng sản phẩm ổn định ở mức cao.Trước tình hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn (2006-2010),dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 3 Công ty xi măng Hoàng Thạch có công suất thiết kế là 1,2 triệu tấn/năm,được thủ tướng Chính phử cho phép đầu tư tại quyết định số 91/QD-TTg ngày 20/01/2003.Dây chuyền 3 khởi công xây dựng ngày 04/02/2007 trên mặt bằng hiện có của công ty với diện tích đất sử dụng là 7,46 ha, dự kiến năm 2009 khánh thành và dưa vào sản xuất sẽ đưa tổng công suất của công ty lên 3,5 triệu tấn/năm . Qua 30 năm xây dựng và phát triển.công ty xi măng Hoàng thạch luôn đI đầu trong tổng công ty xi măng Việt nam,đứng đầu về sản lượng ,sản xuất tiêu thụ xi măng cả nước. Hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn Quốc tế Công ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Hiện nay Công ty xi măng Hoàng Thạch sản xuất và tiêu thụ trên thị trường các loại sản phẩm sau: - Xi măng Poóclăng hỗn lợp PCB30, PCB40. (xi măng bao và xi măng rời – TCVN 7024- 2002; TCVN 6260 – 1997). - Clanh – ke Cpc50, Ccp60. - Gánh chịu lửa cho ngành sản xuất xi măng, công nghiệp luyện kim và thuỷ tinh. - Các loại bao bì phục vụ cho sản xuất xi măng, công nghiệp và dân dụng. Với chất lượng cao và ổn định với giá cả hợp lý và hệ thống phân phối đều khắp cả ba miền Bắc – Trung – Nam, xi măng Hoàng Thạch luôn mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu sử dụng trong những công trình của đất nước cũng như trong công trình dân dụng. Công ty luôn coi trọng công tác đầu tư phát triển, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, đủ năng lực để cạnh tranh trên thị trường Quốc tế. 1.1.2 Quy trình công nghệ và kết cấu sản xuất. Công ty xi măng Hoàng Thạch có hai dây chuyền sản xuất: Xi măng Lò quay – phương pháp khô, chu trình kín có hệ thống cyclon trao đổi nhiệt và buồng đốt canximer đầu lò. Công suất dây chuyền I  là 1,1 triệu tấn/năm, dây chuyền II là 1,2 triệu tấn/năm. Hiện nay Công ty đang xây dựng dây chuyền III có công suất 1,2 triệu tấn/năm, dự tính sẽ đưa vào hoạt động sản xuất quý III năm 2009. Cả dây chuyền của Công ty có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại do hãng F.L.Smidth (Đan Mạch) thiết kế và cung cấp. Dây chuyền chính và các công đoạn phụ trợ đều được cơ khí hoá và hiện đại hoá hoàn toàn. Từ phòng điều khiển Trung tâm thông qua các máy tính điện tử, thiết bị vi xử lý, hệ thống sơ đồ công nghệ được gắn đèn chỉ báo thể hiện tình trạng thiết bị của hệ thống Camera quan sát giúp người vận hành phát hiện sự cố, xử lý, điều khiển hoạt động của thiết bị kịp thời, dễ dàng. Sơ đồ công nghệ                          Khoan, nổ mìn,vận chuyển       Khoan, nổ mình, vận chuyển Mặc dù được thành lập từ năm 1980 nhưng công nghệ sản xuất của Công ty xi măng Hoàng Thạch theo phương pháp khô vẫn đang là công nghệ sản xuất xi măng phổ biến nhất hiện nay trên Thế giới. Nó đảm bảo trong việc sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của xã hội.  * Mô tả sơ đồ dây chuyền công nghệ * Mô tả sơ đồ dây chuyền công nghệ 1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty.           Qua sơ đồ trên ta thấy với đặc thù về sản phẩm, quy trình công nghệ và quy mô lao động… của Công ty nói riêng và với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta trong những năm vừa qua nói chung, có thể nói mô hình này tương đối phù hợp với Công ty. Nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy định các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị phòng ban, tạo cơ sở tiền đề cho công tác quản lý của các đơn vị phòng ban. Nhờ đó, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều thống nhất và đồng bộ, đồng thời cũng giúp cho Công ty có khả năng thực hiện các yêu cầu đòi hỏi một cách kịp thời nhanh chóng, linh hoạt thích ứng với thị trường. Tuy nhiên trong điều kiện hội nhập toàn cầu như hiện nay, Việt nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế – WTO thì mô hình này sẽ bộc lộ nhiều nhược điểm. Vì vậy để thích ứng với xu hướng kinh tế hiện nay Công ty cần xem xét và cân đối lại cơ cấu tổ chức, đồng thời củng cố lại bộ máy quản lý. 1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của cac phong ban trong cong ty   Tổ chức các bộ phận sản xuất trong Công ty Kết cấu sản xuất của Công ty gồm 4 phân xưởng sản xuất chính, 6 phân xưởng phụ trợ và các phòng ban chức năng. 1.1.4.1. Bộ phận sản xuất chính Phân xưởng Nguyên liệu Đảm nhiệm từ khâu đập đá vôi, đá sét cho tới xy lô đồng nhất bột liệu. Đá vôi, đá sét sau khi được khai thác tại các mỏ của Công ty bằng phương pháp khoan nổ mìn vi sai, cắt tầng sẽ được các phương tịên vận chuyển cỡ lớn chuyển đến các trạm đập búa. Tại đây đá vôi, đá sét được đập nhỏ đến kích thước 25 x 25mm và được rải vào kho đồng nhất thành các đống đá vôi và đá sét. Quặng sắt và Bôxít (phụ gia điều chỉnh) được Công ty mua ngoài sau đó được tập kết vào kho chứa. Đá vôi, đá sét và các phụ gia điều chỉnh được các thiết bị vận chuyển đưa vào máy nghiền theo năng suất nhất định (nhờ hệ thống cân định lượng). Hỗn hợp nguyên liệu sau khi được nghiền mịn sẽ được chuyển đến hệ thống xy lô đồng nhất bột liệu. Tại đây bột liệu được đồng nhất để đảm bảo thành phần hoá học trước khi cung cấp cho lò nung clinker. Phân xưởng Lò nung Đảm nhận từ khâu cấp bột liệu đến xy lô chứa clinker Đây là phân xưởng đặc biệt quan trọng trong toàn bộ dây chuyền sản xuất, nó quy định đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chức năng của đơn vị là phối hợp với phòng Điều hành Trung tâm tổ chức vận hành hệ thống thiết bị trong phạm vi của đơn vị quản lý để đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, đồng bộ, an toàn nhằm sản xuất Clinker có chất lượng tốt, hiệu quả cao. Lập kế hoạch báo cáo với ban Giám đốc về tình trạng hoạt động, tình trạng thiết bị của công đoạn Lò nung để kịp thời chỉnh sửa thay thế. Nhiệm vụ là sản xuất Clenker: Bột liệu sau khi được đồng nhất tại các xy lô chứa qua bộ phận tiếp liệu được cấp tới hệ thống xyclon trao đổi nhiệt. Qua các tầng xyclon trao đổi nhiệt bột liệu được tăng dần nhiệt độ nhờ sự đối lưu của dòng khí nóng và được cấp cho lò nung. Trong lò với nhiệt độ lên đến 1450oC sẽ liên tiếp xảy ra các phản ứng hoá học giữa các thành phần trong phối liệu để tạo ra clinker. Clinker ra lò được làm mát nhanh rồi tiếp tục được vận chuyển đến xy lô chứa clinker để ủ. Phân xưởng Xi măng Giúp Giám đốc vận hành và quản lý thiết bị từ khâu vận chuyển Clinker, Thạch cao, phụ gia đến máy nghiền, vận chuyển xi măng bột vào xylô, đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, đồng bộ, an toàn nhằm nâng cao năng suất chất lượng. Tổ chức bốc xúc, vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu tại cảng đưa về kho và vận hành thiết bị xuất Clinker. Clinker được rút từ xy lô chứa cấp vào máy nghiền cùng với Thạch cao từ 3  5% và các loại phụ gia khác tuỳ theo chủng loại xi măng. Tất cả sẽ được nghiền mịn đến kích thước quy định bằng hệ thống máy nghiền bi. Sản phẩm ra khỏi máy nghiền là xi măng và chúng được đưa đến các xy lô chứa để chờ đóng bao. Phân xưởng Đóng bao Xi măng được rút từ các xy lô chứa và đưa đến thiết bị máy đóng, tại đây xi măng sẽ được đóng vào bao với trọng lượng 50 ± 1 kg. Việc đóng bao này được điều khiển tự động từ phòng điều khiển trung tâm của công đoạn.          Ngoài chức năng nhiệm vụ đóng bao sản phẩm, quản lý tài sản, vận hành các thiết bị trong dây chuyền được giao còn phối hợp với phòng Kinh doanh để tổ chức xuất hàng cho ba loại phương tiện là đường sắt, đường bộ, đường thuỷ đảm bảo chất lượng, số lượng, đúng chủng loại và an toàn lao động, đáp ứng kịp thời cho khách hàng. 1.1.4.2. Bộ phận phụ trợ sản xuất Xưởng Khai thác Có chức năng quản lý lao động, sửa chữa các loại máy xúc, máy ủi, máy nén khí, máy khoan và các thiết bị khác để tổ chức khai thác, bốc xúc đá vôi, đá sét theo kế hoạch được giao. Khảo sát, đo đạc để làm cơ sở cho việc khai thác và lập hộ chiếu khoan nổ mìn theo đúng quy trình quy phạm khai thác. Xưởng Xe máy Lập kế hoạch vận tải đá vôi, đá sét, Clinker, phụ gia, vật tư... Quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị xe máy (ôtô tải, máy xúc, xe cẩu...) và các thiết bị máy móc khác nhằm phục vụ sản xuất. Quản lý, vận hành các trạm máy phát điện để sãn sàng cấp điện khi có sự cố lưới điện. Xưởng Cơ khí Thực hiện việc sửa chữa, lắp đặt, gia công, chế tạo, phục hồi thiết bị, nắm vững các thiết bị của dây chuyền sản xuất trong lĩnh vực cơ khí, đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, an toàn, ổn định. Phối hợp với các đơn vị theo dõi hoạt động của các thiết bị, tìm ra nguyên nhân sự cố, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Công ty biện pháp khắc phục xử lý kịp thời. Xưởng Điện - Điện tử Xưởng Điện - Điện tử là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng quản lý toàn bộ tài sản, lao động và tổ chức vận hành, sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống cung cấp điện, hệ thống máy lạnh và hệ thống đo lường điều khiển, đảm bảo cho các thiết bị hoạt động liên tục ổn định. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa mạng thông tin nội bộ của Công ty. Xưởng nước Quản lý hệ thống cấp nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Nắm vững nguồn nước, khả năng cung cấp để tổ chức vận hành và xử lý nước, điều phối nước hợp lý. Xưởng sửa chữa công trình Có nhiệm vụ sửa chữa xây vá lò nung, xây dựng và sửa chữa các công trình trong Công ty.     1.1.4.3. Các phòng ban chức năng Phòng Tổ chức - Lao động Chức năng quản lý, tổ chức, đào tạo lao động, pháp chế, tiền lương và các chế độ chính sách đối với người lao động nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Đề xuất với Giám đốc về lĩnh vực tổ chức kết cấu bộ máy làm việc và bố trí nhân lực trong Công ty, đảm bảo đúng người đúng việc. Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính Có chức năng quản lý tài chính, giám sát mọi hoạt động kinh tế, tài chính trong Công ty, tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê kinh tế và hoạch toán kinh tế của Công ty theo cơ chế quản lý mới. Phòng Kế hoạch Giúp Giám đốc quản lý, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, sửa chữa (lớn, vừa và nhỏ) thiết bị, công trình kiến trúc, tiến hành hợp đồng kinh tế với các chủ thể trong và ngoài Công ty. Ngoài ra còn giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Phòng Vật tư Thực hiện việc mua sắm vật tư (nguyên vật liệu, máy móc, phụ tùng...), tiếp nhận hàng hoá nội địa và nhập khẩu, đặt gia công chế tạo thiết bị phụ tùng phục vụ sửa chữa nhằm đảm bảo duy trì sản xuất liên tục. Nắm vững giá cả để mua sắm các loại vật tư, tham gia cùng các đơn vị lập định mức, dự trù nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế. Phòng Y tế Giúp Giám đốc quản lý chăm sóc sức khoẻ, khám, điều trị và cấp cứu cho cán bộ công nhân viên theo khả năng chuyên môn và phân cấp của ngành Y tế, tổ chức phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường và các hoạt động y tế khác của Công ty. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ hàng năm cho Cán bộ Công nhân viên. Phòng Bảo vệ - Quân sự Tham mưu cho Giám đốc Công ty tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, quản lý hộ khẩu, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ bể bơi, thực hiện công tác quân sự của Công ty theo quy định của Nhà nước. Phòng Đời sống Giúp Giám đốc quản lý, tổ chức, phục vụ ăn cho Cán bộ Công nhân viên trong Công ty, phục vụ bữa ăn cho khách đến làm việc, cấp phát độc hại hàng tháng cho Cán bộ Công nhân viên. Phòng Điều Hành Trung Tâm Chỉ đạo vận hành liên động toàn bộ hệ thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng hoặc cục bộ từng công đoạn: Nguyên liệu, Lò nung, Nghiền than, Nghiền xi măng v.v... Đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, có hiệu quả. Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo việc điều độ kế hoạch sản xuất giữa các đơn vị phù hợp với kế hoạch sản xuất của Công ty. Trực tiếp điều hành sản xuất thông qua hệ thống điều hành đảm bảo sản xuất liên tục không bị gián đoạn. Phòng Kinh doanh Thực hiện các công tác liên quan đến tiêu thụ, bán sản phẩm do Công ty sản xuất, có trách nhiệm chính trong việc giúp Giám đốc Công ty hoạch định chính sách tiêu thụ, tổ chức bán hàng tại Công ty và cung ứng cho các nhà phân phối. Chỉ đạo về mặt nghiệp vụ đối với các nhà phân phối, các đại diện tiêu thụ, tiếp thị, thu nhận thông tin, dự báo khả năng và năng lực thị trường qua từng thời gian kế hoạch nhằm tiêu thụ sản phẩm cao nhất và mở rộng thị trường. Phòng Thí nghiệm Kiểm tra và xác định chất lượng nguyên, nhiên, vật liệu, phụ gia, kiểm tra chất lượng từng công đoạn sản xuất và thành phẩm của Công ty theo tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn cơ sở, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO - 9001. 1.1.4.4. Chế độ công tác của Công ty Với đặc thù công nghệ của ngành sản xuất xi măng là phải duy trì lò nung chạy liên tục và ổn định, do đó chế độ công tác của doanh nghiệp cũng phải bố trí sao cho đáp ứng được yêu cầu công nghệ đặt ra. Công ty xi măng Hoàng Thạch là đơn vị sản xuất xi măng nên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Để đảm bảo hoạt động sản xuất Công ty đã có những sự điều chỉnh cũng như thay đổi trong việc lập chế độ công tác của doanh nghiệp sao cho phù hợp nhất và hiệu quả nhất. Hiện nay Công ty đã và đang áp dụng chế độ làm việc như sau: Công ty thực hiện chế độ làm việc 42 giờ/tuần, thời gian nghỉ trong một năm là 92 ngày. Nghỉ lễ theo chế độ của Nhà nước là 9 ngày. Nghỉ phép năm là 12 ngày đối với khối hành chính, 14 ngày đối với khối trực tiếp sản xuất và cứ 5 năm công tác thì được tính thêm 1 ngày nghỉ phép. * Các trường hợp nghỉ việc riêng có lương: - Cha, mẹ, vợ, chồng, con mất hoặc người lao động lấy vợ hoặc lấy chồng. - Thời gian học, họp hay tham gia công tác đoàn thể. - Nghỉ thai sản. * Các chế độ công tác: - Chế độ công tác làm việc hành chính: Áp dụng cho các khối phòng ban, khối làm việc gián tiếp; thời gian làm việc như sau: Buổi sáng: Từ 7h00’  11h30’ Buổi chiều: Từ 13h30’  17h00’ Tuần làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bẩy và Chủ nhật nghỉ. Riêng thứ Bẩy đầu hàng tháng làm. - Chế độ công tác làm việc theo ca Áp dụng thống nhất cho các bộ phận trực tiếp sản xuất và đi ca. Thời gian công tác là 360 x 3 x 8 Ca I   : từ 6h30  14h30 Ca II  : từ 14h30  22h30 Ca III : từ 22h30  6h30 Về hình thức đảo ca: đảo ca thuận                                                                                              1                                                                                    3                2 Số ngày đảo ca: 2 ngày đảo ca một lần Số
Luận văn liên quan