Đề tài Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại tại TP Hồ Chí Minh đến năm 2010

(Bản scan) Lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh hiện nay đang là vấn đề bức xúc tại TP Hồ Chí Minh. Thành phố đã đề ra chiến lược quy hoạch tổng thể chất thải rắn, thực hiện các dự án nhằm giảm thiểu lượng chất thải phát thải ra môi trường

pdf123 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2082 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại tại TP Hồ Chí Minh đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan