Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại trung tâm điện thoại STC

1.Tính cấp thiết của đề tài: Với xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đặc biệt với chính sách mở cửa thì quan hệ kinh doanh và thương mại với các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng mở rộng và phát triển. Nhưng với nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và đạt được lợi nhuận kỳ vọng là đều không dễ dàng. Muốn đạt được lợi nhuận cao thì doanh nghiệp đó cần phải tăng doanh thu bằng cách tăng sản lượng, sản phẩm dịch vụ bán ra và giảm chi phí. Đồng thời, cũng phải nắm bắt được sự phát triển của xã hội để sản phẩm dịch vụ mình bán ra không mang tính chất lỗi thời và lạc hậu. Để chủ động trong hoạt động SXKD của mình nhằm đứng vững trên thị trường, để kinh doanh đạt hiệu quả, công tác phân tích kinh tế của mỗi doanh nghiệp phải được tiến hành nghiêm túc và khoa học để xác định vị trí của ngành trên thị trường như thế nào, mặc khác phải có cái nhìn tổng quát một cách khoa học về khả năng thực hiện và những hạn chế khiếm khuyết của doanh nghiệp, từ đó mới có thể đưa ra các giải pháp cải tiến, biện pháp khắc phục, làm cơ sở cho việc xây dựng các phương án, chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Với ý nghĩ đó, đề tài: “ Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại: Trung Tâm Điện Thoại STC ” được thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách có hệ thống những số liệu kinh tế về một số mặt chính trong hoạt động SXKD của Trung tâm, từ đó đưa ra giải pháp cần nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập như hiện nay. Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành bài báo cáo, nhưng do kinh nghiệm thực tế chưa sâu. Nên bài viết của em không tránh khỏi những khuyết điểm và sai xót. Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý Thầy Cô và các anh chị trong Công ty 2.Mục đích nghiên cứu - Phân tích kết quả hoạt động SXKD Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn-Trung Tâm Điện Thoại STC và hiệu quả sử dụng lao động của nhằm nắm được tình hình hoạt động SXKD của đơn vị trong giai đoạn hội nhập và phát triển. - Tiến hành phân tích đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu bên trong của đơn vị cùng với những cơ hội thách thức bên ngoài để có thể nắm bắt cơ hội và hạn chế thấp nhấtt những nguy cơ thách thức ấy. - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị, nhằm nắm vững và phát triển thị phần kinh doanh có hiệu quả trong tương lai. 3.Phạm vi nghiên cứu Theo không gian: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn-Trung Tâm Điện Thoại STC. Theo thời gian: số liệu thu thập từ năm 2007 đến năm 2008 4.Thời gian nghiên cứu Từ ngày 25/05/2009 đến 04/07/2009 5.Phương pháp nghiên cứu -Thu thập, tổng hợp tài liệu phân tích, đánh giá và đề xuất biện pháp trên cơ sở đã phân tích. Bài báo cáo sử dụng một số phương pháp phân tích như: phương pháp thống kê để thống kê sản lượng, doanh thu; phương pháp so sánh để phân tích tình hình biến động các yếu tố; phương pháp chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng các nhân tố sản lượng, phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động. 6. Kết cấu của Báo Cáo Thực Tập: - Phần mở đầu: Giới thiệu đề tài - Chương 1: Cơ Sở Lý Luận - Chương 2: Phân tích họat động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-Trung Tâm Điện Thoại SPT (STC) - Chương 3: Nhận xét chung và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại Trung tâm Điện Thoại STC

doc35 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1860 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại trung tâm điện thoại STC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục LỜI NÓI ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Phạm vi nghiên cứu 4.Thời gian nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6. Kết cấu của Báo Cáo Thực Tập Chương 1: Cơ sở lý luận 1.1.Khái niệm về Phân tích hoạt động kinh doanh 1.2.Ý nghĩa,nội dung và nhiệm vụ về công tác Phân tích hoạt động kinh doanh 1.2.1.Ý nghĩa 1.2.2.Nội dung 1.2.3.Nhiệm vụ 1.3.Các khái niệm về Phân tích hoạt động kinh doanh 1.3.1.Khái niệm về phân tích sản lượng 1.3.2.Khái niệm về phân tích doanh thu 1.3.3.Khái niệm về phân tích chất lượng 1.3.4.Khái niệm về phân tích lao động 1.3.5.Khái niệm về phân tích chi phí Chương 2:Giới thiệu tổng quan và phân tích họat động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-Trung Tâm Điện Thoại SPT (STC) 2.1.Giới thiệu tổng quan tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI STC 2.1.1.Quá trình hình thành,chức năng,quy mô của Công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-TRUNG TÂM ĐIỆN THOAI STC 2.1.1.1.Quá trình hình thành 2.1.1.2.Chức năng họat động 2.1.1.3.Quy mô họat động 2.1.2.Sơ đồ tổ chức tại Công ty 2.1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh A.Môi trường kinh doanh 1/Chính sách 2/Kinh tế 3/Xã hội 4/Xu hướng công nghệ B.Thị trường 1/Đối với dịch vụ ĐTCĐ truyền thống 2/Đối với dịch vụ ADSL 3/Đối với dịch vụ Payphone 4/Các hoạt động QC-KM quan trọng của các nhà khai thác 2.2.Phân tích họat động kinh doanh 2.2.1.Phân tích sản lượng 2.2.1.1.Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng 2008 2.1.1.2.Phân tích tình hình biến động sản lượng các dịch vụ viễn thông từ năm 2007-2008 2.2.2.Phân tích doanh thu 2.2.2.1.Phân tích tình hình biến động kế hoạch 2008 2.2.2.2.Phân tích tình hình biến động doanh thu từ 2006-20008 2.2.2.3.Phân tích ảnh hưởng của sản lượng và giá cước bình quân đến doanh thu 2.2.2.4.Phân tích kết cấu doanh thu theo sản phẩm 2.2.2.5.Phân tích kết cấu doanh thu theo từng đơn vị hoạt động 2.2.2.6.Phân tích kết cấu doanh thu theo từng thời vụ 2.2.3.Phân tích chi phi 2.2.3.1.Phân tích chung tình hình biến động chi phí sản xuất 2.2.3.2.Phân tích tình hình sử dụng chi phí quảng cáo 2.2.4.Phân tích lao động 2.2.4.1.Phân tích tình hình sử dụng lao động 2.2.4.1.1.Phân tích tình hình lao động trực tiếp và gián tiếp 2.2.4.1.2.Phân tích kết cấu lao động theo trình độ 2.2.5.Phân tích chất lượng 2.2.5.1.Phân tích chất lượng phục vụ 2.2.5.2.Phân tích chất lượng dịch vụ Chuơng 3: Nhận xét và kiến nghị 3.1.Nhận xét chung tình hình kinh doanh 3.2.Các biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm Phần mở đầu : Giới thiệu về đề tài 1.Tính cấp thiết của đề tài: Với xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đặc biệt với chính sách mở cửa thì quan hệ kinh doanh và thương mại với các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng mở rộng và phát triển. Nhưng với nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và đạt được lợi nhuận kỳ vọng là đều không dễ dàng. Muốn đạt được lợi nhuận cao thì doanh nghiệp đó cần phải tăng doanh thu bằng cách tăng sản lượng, sản phẩm dịch vụ bán ra và giảm chi phí. Đồng thời, cũng phải nắm bắt được sự phát triển của xã hội để sản phẩm dịch vụ mình bán ra không mang tính chất lỗi thời và lạc hậu. Để chủ động trong hoạt động SXKD của mình nhằm đứng vững trên thị trường, để kinh doanh đạt hiệu quả, công tác phân tích kinh tế của mỗi doanh nghiệp phải được tiến hành nghiêm túc và khoa học để xác định vị trí của ngành trên thị trường như thế nào, mặc khác phải có cái nhìn tổng quát một cách khoa học về khả năng thực hiện và những hạn chế khiếm khuyết của doanh nghiệp, từ đó mới có thể đưa ra các giải pháp cải tiến, biện pháp khắc phục, làm cơ sở cho việc xây dựng các phương án, chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Với ý nghĩ đó, đề tài: “ Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại: Trung Tâm Điện Thoại STC ” được thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách có hệ thống những số liệu kinh tế về một số mặt chính trong hoạt động SXKD của Trung tâm, từ đó đưa ra giải pháp cần nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập như hiện nay. Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành bài báo cáo, nhưng do kinh nghiệm thực tế chưa sâu. Nên bài viết của em không tránh khỏi những khuyết điểm và sai xót. Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý Thầy Cô và các anh chị trong Công ty 2.Mục đích nghiên cứu - Phân tích kết quả hoạt động SXKD Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn-Trung Tâm Điện Thoại STC và hiệu quả sử dụng lao động của nhằm nắm được tình hình hoạt động SXKD của đơn vị trong giai đoạn hội nhập và phát triển. - Tiến hành phân tích đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu bên trong của đơn vị cùng với những cơ hội thách thức bên ngoài để có thể nắm bắt cơ hội và hạn chế thấp nhấtt những nguy cơ thách thức ấy. - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị, nhằm nắm vững và phát triển thị phần kinh doanh có hiệu quả trong tương lai. 3.Phạm vi nghiên cứu Theo không gian: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn-Trung Tâm Điện Thoại STC. Theo thời gian: số liệu thu thập từ năm 2007 đến năm 2008 4.Thời gian nghiên cứu Từ ngày 25/05/2009 đến 04/07/2009 5.Phương pháp nghiên cứu -Thu thập, tổng hợp tài liệu phân tích, đánh giá và đề xuất biện pháp trên cơ sở đã phân tích. Bài báo cáo sử dụng một số phương pháp phân tích như: phương pháp thống kê để thống kê sản lượng, doanh thu; phương pháp so sánh để phân tích tình hình biến động các yếu tố; phương pháp chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng các nhân tố sản lượng, phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động. 6. Kết cấu của Báo Cáo Thực Tập: - Phần mở đầu: Giới thiệu đề tài - Chương 1: Cơ Sở Lý Luận - Chương 2: Phân tích họat động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-Trung Tâm Điện Thoại SPT (STC) - Chương 3: Nhận xét chung và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại Trung tâm Điện Thoại STC Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động SXKD là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị, là quá trình tìm hiểu nghiên cứu đánh giá những mặt mạnh, những mặt tồn tại yếu kém, nhằm làm rõ bản chất và chất lượng của hoạt động kinh doanh, phát huy nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ sở đó đề ra những phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Trong mọi điều kiện hoạt động kinh doanh, đối với bất kỳ một cơ quan, doanh nghiệp nào nói chung và của đơn vị nói riêng đều phải chịu sự ảnh hưởng bởi các nhân tố bên trong và bên ngoài đơn vị. Những nhân tố bên trong là tính chủ quan trong quá trình quản lý kinh doanh tiếp cận thị trường, thái độ phục vụ của các nhân tố khách quan. Những nhân tố bên ngoài bao gồm những tác động của cơ chế, chính sách, chế độ của nhà nước, vị trí địa lý, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, tập tục thói quen, tiến bộ của khoa học kỹ thuật. 1.2.Ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ về công tác Phân tích hoạt động kinh doanh 1.2.1. Ý nghĩa Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng cũng như hạn chế bên trong nội bộ doanh nghiệp, cho phép nhà quản trị nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Từ đó để doanh nghiệp xác định đúng đắn mục tiêu, cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là cơ sở quan trọng để dự báo, xây dựng kế hoạch, dự toán và đề ra các quyết định kinh doanh. Đồng thời là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp. 1.2.2. Nội dung: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là tìm cách lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh: sản lượng, doanh thu, giá thành, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, chi phí, lao động… Để thực hiện được các nội dung trên, việc phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh cần phân tích trong mối quan hệ với các yếu tố của quá trình kinh doanh: lao động, vốn, tài sản, về số lượng, kết cấu, mối quan hệ, tỷ lệ… nhằm xác định xu hướng và nhịp độ phát triển, xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của các quá trình kinh doanh, tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa kết quả kinh doanh với điều kiện SXKD của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh phải dựa vào các kết quả những kết quả đạt được, những hoạt động thực tế và dựa trên các kết quả được phân tích đó để định hướng họat động kinh doanh, ra các quyết dài hạn, ngắn hạn. 1.2.3 Nhiệm vụ: Để phân tích trở thành công cụ của công tác quản lý hoạt động SXKD trong doanh nghiệp, là cơ sở ra quyết định đúng đắn và có những nhiệm vụ sau: Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động SXKD thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã xây dựng nhằm có cơ sở để định hướng nghiên cứu sâu hơn các vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm. - Kiểm tra khái quát về kết quả kinh doanh đạt được so với các chỉ tiêu kế hoạch, dự toán, định mức… đã đặt ra để khẳng định đúng đắn và khoa học của chỉ tiêu xây dựng trên một số mặt chủ yếu của quá trình kinh doanh. - Đánh giá tình hình các quy định, thể lệ thanh toán trên cơ sở tôn trọng pháp luật của nhà nước và luật lệ kinh doanh. Xác định những nhân tố ảnh hưởng của các chỉ tiêu và tìm ra nguyên nhân gây ra các mức dộ ảnh hưởng đó. - Biến động của các chỉ tiêu phân tích là do ảnh hưởng của các nhân tố gây nên, do phải xác định trị số của các nhân tố và tìm ra nguyên nhân gây nên sự biến động của các chỉ số nhân tố đó. Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác triệt để tiềm năng và khắc phục những tồn tại yếu kém trong quá trình hoạt động SXKD. - Phân tích hoạt động SXKD không chỉ đánh giá kết quả kinh doanh chung, mà phải xác định các nhân tố ảnh hưởng và tìm ra nguyên nhân khiếm khuyết, từ cơ sở phân tích đó phát hiện những tiềm năng cần khai thác và khắc phục những tồn tại yếu kém. Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào các mục tiêu đã định. - Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động SXKD là để nhận biết được tiến độ thực hiện và tìm ra những nguyên nhân gây nên chệch hướng và có khả năng đón trước những thay đổi xảy ra tiếp theo. - Kiểm tra và đánh giá chính xác sẽ giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kịp thời và đề ra các giải pháp, mục tiêu kinh doanh trong tương lai. 1.3.Các khái niệm trong việc Phân tích hoạt động kinh doanh Để định hướng đúng đắn về phát triển dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng chung của toàn đơn vị. Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty trong việc kinh doanh phát triển dịch vụ và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nội dung chủ yếu của bài báo cáo gồm: 1.3.1. Phân tích sản lượng: là phân tích tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình biến động tăng, giảm sản lượng dịch vụ từ việc thực hiện kế hoạch hàng năm, nhằm đánh giá rút kinh nghiệm tìm nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khối lượng sản phẩm. 1.3.2. Phân tích doanh thu: là phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về doanh thu và biến động và sự biến động các dịch vụ tại đơn vị cơ sở để có điều chỉnh kịp thời và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Việc phân tích kết cấu doanh thu theo sản lượng và theo đơn vị là để xác định sản phẩm trọng yếu và mức đóng góp của từng đơn vị cơ sở trực thuộc. Phân tích kết cấu doanh thu theo thời vụ để xác định độ giao động của tải, từ đó tìm biện pháp tổ chức lao động nhằm tổ chức lưu thoát hết tải và tiết kiệm lao động, xây dựng chương trình quảng cáo, tiếp thị để tăng sản lượng ở thời điểm sản lượng thấp. Phân tích ảnh hưởng của sản lượng và giá cước bình quân đến tổng doanh thu. 1.3.3. Phân tích chất lượng: là phân tích các chỉ tiêu chất lượng nhằm đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu trong năm của đơn vị, cho ta thấy được các sản phẩm của đơn vị có thoả mản yêu cầu về tốc độ, an toàn, chính xác hay không. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng phục vụ để đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mức độ quảng bá các phương tiện thông tin đến với người sử dụng. 1.3.4. Phân tích lao động: là việc phân tích tình hình sử dụng lao động, số lượng và chất lượng là một trong các yếu tố cơ bản quyết định quy mô kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc phân tích tình hình sử dụng lao động là việc đánh giá mức độ tiết kiệm hay lãng phí lao động, năng suất lao động đạt được của đơn vị, nhằm tìm biện pháp sử dụng lao động có hiệu quả và hợp lý. 1.3.5. Phân tích chi phí: là phân tích tình hình biến động về chi phí trong sản xuất kinh doanh, là việc đánh giá mức độ tiết kiệm hay lãng phí trong chi phí sản xuất, để đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của đơn vị một cách thiết thực nhất. 1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh: 1.4.1.Môi trường vĩ mô Môi trường vĩ mô là môi trường bao trùm lên các họat động của tất cả các tổ chức, có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên các hoạt động của tất cả các tổ chức. Nó được xác lập bởi các yếu tố vĩ mô như: chính trị-pháp luật, kinh tế, dân số và công nghệ 1.4.1.1.Môi trường chính trị-pháp luật Các yếu tố chình phủ và pháp luật có ảnh hưởng ngày càng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm: Luật pháp: đưa ra những quy định cho phép hoặc không cho phép và những rang buộc các doah nghiệp phải tuân theo Chính phủ: là cơ quan giám sát, duy trì và thực hiện pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính phủ có vai trò to lớn trong việc điều tiếtnền kinh tế quốc gia thông qua các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ Các xu hướng chính trị và đối ngoại: chứa đựng những tín hiệu và mầm mống cho sự thay đổi của môi trường kinh doanh 1.4.1.2.Môi trường kinh tế Môi trường kinh tế có tác động rất lớn và nhiều mặt đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, chúng có thể trở thành cơ hội hoặc nguy cơ đối với hoạt động của doanh nghiệp. Các yếu tố kinh tế chủ yếu ảnh hưởng đến doanh nghiệp: -Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế -Lãi suất ngân hang -Giai đoạn của chu kỳ kinh tế -Cán cân thanh toán -Chính sách tài chính và tiền tệ -Tỷ lệ lạm pháp Các yếu tố này có thể là cơ hội hoặc nguy cơ đối với doanh nghiệp vì nội dung của mỗi yếu tố là rất rộng nên các doanh nghiệp phải chọn lọc để nhận ra tác động cụ thể nào ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. 1.4.1.3.Môi trường dân số Môi trường dân số là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các yếu tố khác của môi trường vĩ mô. Những yếu tố thay đổi trong môi trường dân số sẽ tác động trực tiếp đến sự thay đổi của môi trường kinh tế và ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 1.4.1.4.Môi trường công nghệ Đây là một trong những yếu tố năng động, chứa đựng những cơ hội và đe dọa đối với các doanh nghiệp. Có thể là: - Sự ra đời của công nghệ mới là xuất hiện và tăng cường ưu thế cạnh tranh của các sản phẩm thay thế - Sự bùng nổ công nghệ mới làm công nghệ hiện hữu bị lỗi thời và tạo ra áp lực đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ - Sự ra đời của công nghệ mới tạo điều kiện thuận lợi cho những người xâm nhập mới và tăng áp lực cạnh tranh của ngành - Công nghệ mới tạo điều kiện để sản xuất sản phẩm rẻ hơn với chất lượng cao hơn làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 1.4.2.Môi trường vi mô Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành và là các yếu tố ngoại cảnh của doanh nghiệp, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành sản xuất kinh doanh đó. Các yếu tố cơ bản bao gồm: đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, khách hang, sản phẩm thay thế và nhà cung cấp Nguy cơ có các đối thủ cạnh tranh mới Áp lực từ nhà Áp lực từ phía cung cấp khách hàng Áp lực từ phía nhà cung cấp Hình 1.Sơ đồ tổng quát môi trường kinh doanh (Nguồn PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp. ThS Nguyễn Văn Nam-Chiến lược và chính sách kinh doanh-NXB Thống Kê 2003) 1.4.2.1. Đối thủ cạnh tranh Sự hiểu biết về đối thủ cạnh tranh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, các đối thủ cạnh tranh quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh cũng như các thủ đọan để giành lợi thế cạnh tranh trên thương trường 1.4.2.2. Đối thủ tiềm ẩn Đối thủ tiềm ẩn là những đối thủ cạnh tranh có thể tham gia thị trường trong tương lai làm hình thành đối thủ cạnh tranh mới. Khi đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện sẽ khai thác năng lực sản xuất mới, giành lấy thị phần, gia tăng áp lực cạnh tranh ngành và làm giảm lợi nhuận công ty. 1.4.2.3. Khách hàng Khách hàng là cá nhân hay tổ chức có nhu cầu mua sản phẩm và dịch vụ của công ty và có khả năng thanh toán. Khách hàng gồm nhà phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, người tiêu dung, công ty, xí nghiệp. 1.4.2.4. Sản phẩm thay thế Là những sản phẩm khác về tên gọi và thành phần nhưng đem lại cho người tiêu dùng những lợi ích tương đương sản phẩm của công ty. Sự xuất hiện của những sản phẩm thay thế có thể dẫn đến nguy cơ làm giảm giá bán và sụt giảm lợi nhuận của công ty. 1.4.2.5.Nhà cung cấp Các nhà cung cấp là những cá nhân hay tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. - Nhà cung cấp có thể tạo ra cơ hội cho công ty khi giảm giá, tăng chất lượng sản phẩm, tăng chất lượng dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên, họ có thể gâp áp lực mạnh trong họat động của doanh nghiệp, nhất là trong vấn đề ép giá hang cung ứng. - Cách tốt nhất để doanh nghiệp tránh được sự mặc cả hoặc sức ép của nhà cung cấp là xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi hoặc dự trù nguồn cung cấp đa dạng khác nhau. Ngoài môi trường vĩ-vi mô, môi trường bên trong cũng ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp. Môi trường bên trong là những yếu tố cần xem xét khi phân tích nội bộ doanh nghiệp như: sản xuất, tài chính, nhân sự, tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, quản lý Chương 2: Phân tích hiệu quả SXKD tại Trung tâm Điện Thoại STC 2.1.Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn-SPT 1/ Quá trình hình thành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7093/ĐMDN ngày 8/12/1995 với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Công ty chính thức được UBND TP.Hồ Chí Minh cấp giấy phép thành lập số 2914/GP.UB ngày 27/12/1995. SPT gồm 6 thành viên sáng lập là các công ty có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách với quyết tâm cao, năm 1997 SPT chính thức cung cấp dịch vụ Internet (ISP) với thương hiệu SaigonNet, trở thành một trong bốn nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên tại Việt Nam. Từ năm 1999, SPT vươn sang lĩnh vực sản xuất, liên doanh với Công ty Spacebel (Vương quốc Bỉ), Phân viện CNTT tại TP.HCM thành lập Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Sài Gòn (SDC) để sản xuất, gia công phần mềm và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) là Công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tên gọi : Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn Tên giao dịch đối ngoại : Saigon Post and Telecomunication Service Corporation Tên viết tắc : SPT Trục sở chính : 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh. - Công ty hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và các nghị định của Thủ Tướng Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp, các văn bản pháp quy về Bưu chính – Viễn thông, theo các điều khoản quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố thông qua ngày 05/04/1997. - Công ty có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng. - Công ty có quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi số vốn do Công ty quản lý
Luận văn liên quan