Đề tài Phát triển hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội

Việc hình thành và phát triển Thị trường chứng khoán (TTCK) là một bước phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trường. Việt Nam với nền kinh tế vận hành theo cơ chế Thị trường cũng đòi hỏi phải có TTCK để làm cầu nối giữa một bên là các nhà đầu tư (bao gồm các tổ chức kinh tế - xã hội và dân chúng) với bên kia là các doanh nghiệp cần vốn kinh doanh và Nhà nước cần tiền để thỏa mãn các nhu cầu chung của đất nước. Đến nay, TTCK Việt Nam đã trải qua hơn 7 năm đầu tiên trong lịch sử phát triển của mình. Bẩy năm qua là bảy năm làm quen với hoạt động của TTCK, bảy năm vượt qua bao khó khăn thăng trầm để từng bước phát triển thị trường. Bước đầu công chúng đầu tư đã làm quen với phương thức đầu tư trên TTCK, các doanh nghiệp đã làm quen với phương thức huy động vốn thông qua TTCK. Nhưng để các hoạt động trên thị trường chứng khoán có thể diễn ra suôn sẻ thì mọi hoạt động mua bán diễn ra trên TTCK tập trung đều phải thông qua tổ chức tài chính trung gian đó là các Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán (CTCK) là một tổ chức tài chính trung gian nhằm thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán như cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn, bảo lãnh. cho các nhà đầu tư và các tổ chức.Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện kinh doanh chứng khoán cho chính mình thông qua hoạt động tự doanh. Hàng năm, hoạt động tự doanh chứng khoán đã mang lại cho công ty những khoản lợi nhuận lớn song nó cũng tiềm ẩn những rủi ro như các hoạt động kinh doanh khác. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này nên em đã chọn đề tài: “Phát triển hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội”.

doc63 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2205 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việc hình thành và phát triển Thị trường chứng khoán (TTCK) là một bước phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trường. Việt Nam với nền kinh tế vận hành theo cơ chế Thị trường cũng đòi hỏi phải có TTCK để làm cầu nối giữa một bên là các nhà đầu tư (bao gồm các tổ chức kinh tế - xã hội và dân chúng) với bên kia là các doanh nghiệp cần vốn kinh doanh và Nhà nước cần tiền để thỏa mãn các nhu cầu chung của đất nước. Đến nay, TTCK Việt Nam đã trải qua hơn 7 năm đầu tiên trong lịch sử phát triển của mình. Bẩy năm qua là bảy năm làm quen với hoạt động của TTCK, bảy năm vượt qua bao khó khăn thăng trầm để từng bước phát triển thị trường. Bước đầu công chúng đầu tư đã làm quen với phương thức đầu tư trên TTCK, các doanh nghiệp đã làm quen với phương thức huy động vốn thông qua TTCK. Nhưng để các hoạt động trên thị trường chứng khoán có thể diễn ra suôn sẻ thì mọi hoạt động mua bán diễn ra trên TTCK tập trung đều phải thông qua tổ chức tài chính trung gian đó là các Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán (CTCK) là một tổ chức tài chính trung gian nhằm thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán như cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn, bảo lãnh... cho các nhà đầu tư và các tổ chức.Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện kinh doanh chứng khoán cho chính mình thông qua hoạt động tự doanh. Hàng năm, hoạt động tự doanh chứng khoán đã mang lại cho công ty những khoản lợi nhuận lớn song nó cũng tiềm ẩn những rủi ro như các hoạt động kinh doanh khác. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này nên em đã chọn đề tài: “Phát triển hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội”. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài này em chỉ nghiên cứu hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Nhà Hà Nội có trụ sở tại 2C Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. 3. Kết cấu đề tài Với đối tượng và phạm vi nghiên cứu ở trên, kết cấu đề tài gồm 3 phần: Chương 1: Những vấn đề chung về hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán Chương 2 : Thực trạng hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội Chương 3 : Giải pháp phát triển hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội. Do nguồn tài liệu thu thập được có giới hạn, khả năng hiểu biết của em về chứng khoán và thị trường chứng khoán còn nhiều hạn chế, để có thể hoàn thành được đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của PGS.TS.Trần Đăng Khâm và sự giúp đỡ của tất cả các anh, chị phòng môi giới và phòng kinh doanh của CTCK MHTMCP Nhà Hà Nội. Chương I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1. Những vấn đề chung về công ty chứng khoán 1.1.1. Khái niệm về Công ty chứng khoán Nguyên tắc trung gian là một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản nhất của TTCK. Theo nguyên tắc này, mọi hoạt động mua bán diễn ra trên TTCK tập trung đều phải thông qua tổ chức trung gian, đó là công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán. Với vai trò là một tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán thì công ty chứng khoán là những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một hoặc nhiều trong số các hoạt động chính là bảo lãnh phát hành, môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán. Theo Luật chứng khoán, công ty chứng khoán là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo pháp luật Việt Nam và được Uỷ ban chứng khoán cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán. Về mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán có thể khái quát thành hai mô hình đó là: Mô hình công ty chứng khoán đa năng và mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh Mô hình công ty chứng khoán đa năng: Theo mô hình này, công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức một tổ hợp dịch vụ tài chính tổng hợp bao gồm kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tiền tệ và dịch vụ tài chính. Theo đó, các ngân hàng thương mại hoạt động với tư các là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Mô hình công ty chứng khoán này được thể hiện dưới hai hình thức: Công ty chứng khoán đa năng một phần: Theo mô hình này, các ngân hàng thương mại muốn kinh doanh chứng khoán phải thành lập công ty con hạch toán độc lập và hoạt động tách rời với kinh doanh tiền tệ. Công ty đa năng toàn phần: Các ngân hàng trực tiếp kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ cũng như các dịch vụ khác. Mô hình này có ưu điểm là ngân hàng có thể đa dạng hoá, kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó giảm bớt rủi ro do hoạt động kinh doanh chung, khả năng chịu đựng các biến biến động của TTCK là cao. Mặt khác, các ngân hàng tận dụng được thế mạnh về vốn để kinh doanh chứng khoán, khách hàng có thể sử dụng được nhiều dịch vụ đa dạng và lâu năm của ngân hàng. Tuy nhiên, mô hình này cũng bộc lộ một số hạn chế như không phát triển được thị trường cổ phiếu do các ngân hàng có xu hướng bảo thủ, thích hoạt động tín dụng truyền thống hơn là bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Mặt khác, theo mô hình này, các ngân hàng cũng rất dễ gây lũng đoạn thị trường, và nếu có biến động trên TTCK sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng, dễ dẫn đến các cuộc khủng hoảng tài chính do không tách bạch giữa hai loại hình kinh doanh. Do những hạn chế trên mà trước đây Mỹ và nhiều nước khác đã áp dụng mô hình này, nhưng sau cuộc khủng hoảng năm 1933, đa số các nước đã chuyển sang mô hình chuyên doanh chứng khoán, chỉ có Đức vẫn duy trì đến ngày nay. Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh: Hoạt động của các công ty chứng khoán sẽ do các công ty độc lập và chuyên môn hoá trong lĩnh vực chứng khoán đảm trách, các ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khoán. Ưu điểm của mô hình này: Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện cho TTCK phát triển do tính chuyên môn hoá cao hơn. Mô hình này được áp dụng ở nhiều nước như Mỹ, Nhật, Canada... Tại Việt Nam, do quy mô các ngân hàng thương mại nói chung là rất nhỏ bé, đặc biệt vốn dài hạn rất thấp, hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu trong lĩnh vực thương mại ngắng hạn, trong khi hoạt động của TTCK thuộc lĩnh vực vốn dài hạn. Khả năng khắc phục những yếu điểm này của ngân hàng Việt Nam còn rất lâu dài. Do đó, để bảo vệ an toàn cho các ngân hàng, pháp luật Việt Nam có quy định các ngân hàng thương mại muốn kinh doanh chứng khoán phải tách ra một phần vốn tự có của mình thành lập một Công ty chứng khoán chuyên doanh trực thuộc, hạch toán độc lập với ngân hàng 1.1.2. Phân loại công ty chứng khoán Do đặc điểm của CTCK, mỗi công ty có thể thực hiện kinh doanh trên một lĩnh vực, loại hình nhất định. Vì vậy, hiện nay, có quan điểm chia CTCK thành các loại hình sau Công ty môi giới chứng khoán: là CTCK có lĩnh vực hoạt động chủ yếu là thực hiện việc trung gian mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: là CTCK có lĩnh vực hoạt động chủ yếu là thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh để hưởng phí và chênh lệch giá. Công ty kinh doanh chứng khoán: là CTCK chủ yếu thực hiện nghiệp vụ tự doanh nghĩa là tự bỏ vốn và tự chịu trách nhiệm về hậu quả kinh doanh. Công ty kinh doanh trái phiếu là CTCK chuyên mua bán các loại trái phiếu. CTCK không tập trung là các CTCK hoạt động chủ yếu trên thị trường OTC và họ đóng vai trò là các nhà tạo lập thị trường. 1.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán Vai trò của CTCK được thể hiện qua các hoạt động của CTCK. Thông qua các hoạt động này, CTCK đã thực sự tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của TTCK nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. CTCK đã trở thành tác nhân quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển của TTCK. Đối với các tổ chức phát hành Trên lý thuyết khi doanh nghiệp cần huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán thì họ có thể tự chào bán chứng khoán của mình đến các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, các tổ chức phát hành không thể làm tốt điều này do họ không có một bộ máy chuyên nghiệp trong lĩnh vực này để thực hiện. Do đó, họ cần một tổ chức chuyên nghiệp đứng ra để mua bán chứng khoán cho họ. Mặt khác, một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản của TTCK đó là nguyên tắc trung gian. Theo nguyên tắc này, các nhà phát hành và nhà đầu tư không được mua bán trực tiếp chứng khoán mà phải thông qua các trung gian mua bán. Vì vậy, các CTCK với cơ cấu tổ chức phù hợp, trình độ chuyên môn, thành thạo nghiệp vụ sẽ thực hiện vai trò trung gian cho nhà đầu tư và các chủ thể phát hành. Thông qua hoạt động đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, các CTCK có vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn phục vụ các tổ chức phát hành. Đối với các nhà đầu tư Trên TTCK, giá cả chứng khoán thường xuyên biến động cũng như mức độ rủi ro cao sẽ làm cho những nhà đầu tư tốn kém chi phí, công sức và thời gian để tìm hiểu thông tin trước khi đưa ra các quyết định đầu tư. CTCK lại có những đặc thù riêng. Do họ có trình độ chuyên môn cao và có một hệ thống thu thập và xử lý thông tin để làm cơ sở cho hoạt động tư vấn điều mà các nhà đầu tư cá nhân không thể có được nên CTCK trở thành nơi cung cấp những nguồn thông tin đáng tin cậy nhất. Vì vậy, thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn đầu tư, CTCK giúp nâng cao hiệu quả của các khoản đầu tư bằng cách giảm chi phí và thời gian giao dịch. Vai trò đối với thị trường chứng khoán: Đối với TTCK, công ty chứng khoán thể hiện hai vai trò chính: Thứ nhất: CTCK góp phần tạo lập thị trường thông qua việc điều tiết thị trường và tạo lập giá cả. Trên thị trường sơ cấp, khi thực hiện hoạt động bảo lãnh chứng khoán cho các tổ chức phát hành, CTCK thông qua việc xác định và tư vấn cho tổ chức phát hành mức giá chào bán hợp lý đối với các chứng khoán. Thông thường, mức giá phát hành do các CTCK xác định trên cơ sở xác định giá trị của doanh nghiệp và thông qua việc tiếp xúc, tìm hiểu và thoả thuận với các nhà đầu tư tiềm năng lớn trong đợt phát hành và tư vấn cho tổ chức phát hành. Mặt khác, CTCK cũng là những thành viên của thị trường, do vậy, họ cũng góp phần tạo lập giá cả thị trường thông qua hoạt động đấu giá. Trên thị trường thứ cấp, dù đó là thị trường đấu giá hay đấu lệnh, giá chứng khoán được xác định theo quy luật cung cầu của thị trường, do đó với hoạt động tư vấn của mình, CTCK đã luôn giữ vai trò giúp nhà đầu tư đánh giá đúng và chính xác về khoản đầu tư của họ. Bên cạnh đó, để bảo vệ những khoản đầu tư của khách hàng và bảo vệ lợi ích cho chính mình, nhiều CTCK đã giành một tỷ lệ nhất định các giao dịch để thực hiện vai trò bình ổn thị trường. Thứ hai, CTCK góp phần làm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính. Như chúng ta đã biết, TTCK có vai trò là môi trường làm tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài chính. Nhưng các CTCK mới là những người thực hiện tốt vai trò đó vì CTCK tạo ra cơ chế giao dịch trên thị trường. Trên thị trường sơ cấp, do thực hiện các hoạt động bảo lãnh phát hành, chứng khoán hoá, các CTCK không những huy động được một lượng vốn lớn đưa vào sản xuất kinh doanh cho các tổ chức phát hành mà còn làm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính được đầu tư vì chứng khoán qua đợt phát hành sẽ được mua bán trên thị trường thứ cấp. Điều này làm giảm tính rủi ro, tạo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư chứng khoán. Trên thị trường thứ cấp, do thực hiện các giao dịch mua bán, các CTCK giúp người đầu tư chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt và ngược lại một cách thuận tiện, nhanh chóng, ít tốn kém và ít thiệt hại nhất. Chính những hoạt động này đã làm tăng tính thanh khoản của những tài sản tài chính. Đối với các cơ quan quản lý thị trường Các CTCK có vai trò cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho các cơ quan quản lý thị trường. Thật vậy, các CTCK là thành viên hoạt động thường xuyên, liên tục trên TTCK theo nguyên tắc trung gian và công khai. Với ưu thế nắm rõ tính hình của các tổ chức phát hành cũng như các nhà đầu tư thông qua hoạt động bảo lãnh phát hành, trung gian mua bán, CTCK là nơi cung cấp các thông tin về các loại chứng khoán, các giao dịch, về tổ chức phát hành, nhà đầu tư và các biến động của thị trường một cách cập nhật, chính xác và tổng hợp nhất. Dựa vào nguồn thông tin này, cơ quan quản lý thị trường có thể theo dõi, giám sát toàn cảnh hoạt động của TTCK để từ đó đưa ra các quyết định, chính sách phù hợp, đúng đắn, kịp thời, đảm bảo cho hoạt động của TTCK diễn ra một cách trật tự, an toàn và hiệu quả. Như vậy, thông qua trung gian là các CTCK, các cơ quan quản lý nâng cao được nâng cao năng lực quản lý để duy trì sự hoạt động lành mạnh của một thị trường tự do nhất trong tất cả các thị trường. 1.1.4. Những hoạt động của công ty chứng khoán 1.1.4.1. Hoạt động môi giới chứng khoán Môi giới chứng khoán là hoạt động kinh doanh của CTCK trong đó CTCK đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC mà chính khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó. Khi thực hiện hoạt động môi giới, CTCK phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán và tiền cho từng khách hàng trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa khách hàng và công ty. Trên cơ sở đó, các CTCK sẽ là cầu nối giữa những nhà đầu tư có nhu cầu mua chứng khoán và các nhà đầu tư có nhu cầu bán chứng khoán. Trên thực tế, không chỉ trên thị trường chứng khoán mới có nghề môi giới chứng khoán. Với tư cách là khâu trung gian giúp thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hoá bằng cách rút ngắn khoảng thời gian tìm kiếm để gặp gỡ giữa người mua bà người bán, nghề môi giới đã tồn tại từ lâu trong nền kinh tế hàng hoá, nhất là đối với những hàng hoá mà người mua và người bán không dễ dàng gặp nhau. Song trên thị trường chứng khoán, nghề môi giới chứng khoán không chỉ đơn thuần là khâu đưa sản phẩm, dịch vụ từ người bán đến người mua. Những đặc trưng riêng của một thị trường cao cấp, những sản phẩm và dịch vụ phức tạp, đa dạng ở đây đòi hỏi ở nghề môi giới chứng khoán, cụ thể hơn là những công ty chứng khoán và những người môi giới chứng khoán, những đặc điểm về tổ chức và và vận hành, những phẩm chất, kỹ năng và điều kiện hoạt động hết sức đặc thù. Ngoài ra, với vai trò là nhà môi giới chứng khoán, CTCK còn cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cần thiết, những ý tưởng đầu tư, những lời khuyên mang tính thời điểm hay mang tính chiến lược, và giúp cho người đầu tư thực hiện các giao dịch theo cách có lợi nhất. Tuỳ theo quy định của mỗi nước, cách thức hoạt động của từng Sở giao dịch chứng khoán mà người ta có thể phân chia thành nhiều loại môi giới khác nhau như môi giới dịch vụ, môi giới độc lập, hay môi giới hai đô la, nhà môi giới chuyên môn. 1.1.4.2. Hoạt động tự doanh chứng khoán Tự doanh là hoạt động mà trong đó CTCK thực hiện mua và bán chứng khoán cho chính mình. Chứng khoán ở đây có thể là chứng khoán niêm yết hoặc chưa niêm yết. Ngoài ra, CTCK có thể tự doanh chứng khoán lô lẻ của khách hàng, sau đó tập hợp lại thành lô chẵn để giao dịch trên thị trường chứng khoán. Mục đích của CTCK khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh là nhằm thu lợi hoặc đôi khi nhằm mục đích can thiệp điều tiết giá trên thị trường. Theo khoản 1 điều 34 quy chế tổ chức và hoạt động CTCK số 27/2007/NĐ-CP ngày 24/4/2007 quy định về hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán như sau: CTCK phải đảm bảo có đủ tiền và chứng khoán để thanh toán các lệnh giao dịch của mình. Hoạt động tự doanh hiện nay được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhất của CTCK tại Việt Nam trong việc nâng cao lợi nhuận. Tuy nhiên, do hoạt động tự doanh và môi giới dễ nảy sinh xung đột lợi ích nên các nước thường quy định các CTCK phải tổ chức thực hiện hai hoạt động ở hai bộ phận riêng biệt nếu CTCK đó được thực hiện cả hai hoạt động và CTCK phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của mình. 1.1.4.3. Hoạt động bảo lãnh và phát hành chứng khoán Theo điều 6 Luật chứng khoán quy định “Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng”. Theo nguyên tắc trung gian, trên TTCK yêu cầu các nhà đầu tư không được mua chứng khoán trực tiếp từ các nhà phát hành mà mua chứng khoán thông qua các nhà bảo lãnh. Điều này lý giải tại sao các tổ chức khi muốn phát hành chứng khoán phải thông qua các tổ chức bảo lãnh phát hành như ngân hàng đầu tư hoặc CTCK. Tổ chức bảo lãnh phát hành được hưởng phí hoặc một tỷ lệ hoa hồng nhất định trên số tiền thu được từ đợt phát hành. Hiện nay trên thế giới có một số hình thức bảo lãnh phát hành đó là: bảo lãnh với cam kết chắc chắn, bảo lãnh theo phương thức dự phòng, bảo lãnh với cố gắng cao nhất, bảo lãnh theo phương thức bán tất cả hoặc không, bảo lãnh theo phương thức tối thiểu - tối đa. Riêng tại Việt Nam hiện nay chỉ áp dụng hình thức bảo lãnh với cam kết chắc chắn nhằm mục đích bảo vệ nhà đầu tư và gắn kết trách nhiệm của các CTCK. Điều này gây ra một số khó khăn cho các CTCK trong việc triển khai nghiệp vụ này 1.1.4.4. Hoạt động tư vấn đầu tư Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tư và cơ cấu tài chính cho khách hàng. Các sản phẩm tư vấn bao gồm tư vấn tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư chứng khoán. Đây là nghiệp vụ mà vốn của nó chính là kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp của đội ngũ chuyên viên tư vấn của CTCK. Do đặc điểm riêng của hoạt động tư vấn chứng khoán là giá cả thường xuyên biến động nên việc tư vấn về giá trị chứng khoán rất khó khăn, đồng thời có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn về lợi ích. Đặc biệt là với hoạt động này, các nhà tư vấn có thể gây ra những hiểu lầm đáng tiếc về giá trị và xu hướng giá cả của các loại chứng khoán - việc này có thể do khả năng của họ hoặc do họ cố tình gây hiểu lầm để kiếm lợi. Do vậy, đây là một trong những hoạt động nghiệp vụ cần được quản lý chặt chẽ và đòi hỏi phải có những giới hạn nhất định trong khi thực hiện công việc. Theo quy định tại Việt Nam, khi thực hiện tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, các CTCK và nhân viên kinh doanh phải: + Phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp + Bảo đảm tính trung thực, khách quan của hoạt động tư vấn + Không được tiến hành các hoạt động có thể làm cho khách hàng và công chúng hiểu lầm về giá cả, giá trị và bản chất của bất kỳ loại chứng khoán nào + Không được có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật để dụ dỗ hay mời gọi khách hàng mua bán một loại chứng khoán nào đó + Bảo mật các thông tin nhận được từ người sử dụng dịch vụ tư vấn trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác + Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tư vấn và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng đối với dịch vụ tư vấn khi vi phạm cam kết trong hợp đồng tư vấn Tuy nhiên, các nhà tư vấn thường đánh giá tình huống theo kiến thức, kinh nghiệm và tư duy chủ quan của họ, do vậy việc đánh giá tình huống của mỗi nhà tư vấn là khác nhau. Tính khách quan và chính xác của các bản phân tích sẽ mang lại uy tín cho nhà tư vấn 1.1.4.5. Các hoạt động phụ trợ Nhìn chung, các hoạt động hỗ trợ giao dịch nhằm mục đích tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các hoạt động phụ trợ của CTCK bao gồm: + Hoạt động lưu ký chứng khoán: Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng của Trung tâm lưu ký chứng khoán và giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán. Theo quy định chứng khoán của công ty đại chúng và các loại chứng khoán khác niêm yết t
Luận văn liên quan