Đề tài Sự hình thành và phát triển - Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Hà

Công ty bánh kẹo Hải Hà gọi tắt là Haihaco, địa chỉ: số 26 đường Trương Định - Hà nội. Là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nhu cầuàg bánh kẹo phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của mọi tần lớp nhân dân. Hiện nay Hải Hà là một những công ty đang có uy tín trên thị trường. để có được thành công này công ty phải trải qua những khó khăn và thử thách theo các giai đoạn sau: *Giai đoạn 1959-1961: Tháng 1-1959 Tổng công ty Nông thuỷ sản miền Bắc đã cho xây dựngmột cơ sở thực nghiệm nghiên cứuhạt chân châu. Từ giữa năm 19559 đến tháng 4-1960 thử nghiệm sản xuất mặt hàng miến gồm nguyên liệu đậu xanh. Trên cơ sở đó ngày 25-2-1960 xưởng miến Hoàng Mai ra đời đánh dấu một bước ngoặt đầu tiên cho sự phát triển của nhà máy sau này. *Giai đoạn 1962-1967: Thời kỳ này xí nghiệp đã thử nghiệm thành công và đưa vào sản xuất các mặ hàng như: xì dầu, và tinh bột ngô, cung cấp cho nhà máy bin Văn Điển. Năm 1966 xí nghiệp đổi thành nhà máy thực nghiệm thực phẩm Hải Hà. * Giai đoạn1968 -1986: Năm 1968 Nhà máy trực thuộc Bộlương thực quản lý. Đến tháng 6/1970 nhà máy tiếp nhận phân xưởng bánh kẹo Hải Châu và Nhà máy mang tên là Nhà máy thực phẩm Hải Hà.

doc31 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1938 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sự hình thành và phát triển - Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan