Đề tài Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhảy vọt của các ngành khoa học kỹ thuật đã đem lại những thành tựu khoa học hết sức rực rỡ và được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Điều đó đã giúp cho ngành khoa học Trắc địa ảnh ngày càng tiến bộ và hiện đại hơn, thay thế dần các phương pháp thành lập bản đồ truyền thống. Trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện chiến lược công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước của Đảng ta đề ra ngày càng được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc. Theo đó các yêu cầu đòi hỏi về bản đồ địa hình để phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, quy hoạch là rất cần thiết, đặc biệt là tại các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu công trình đầu mối thuỷ lợi, thuỷ điện .vv. Vì vậy để đáp ứng kịp thời các mục đích sử dụng thì công tác thành lập bản đồ địa hình là một công việc mang tính cấp bách hiện nay. Để thành lập bản đồ địa hình người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì vấn đề đặt ra là cần thành lập bản đồ với phương pháp phù hợp và hiệu quả nhất. Để đáp ứng yêu cầu đó công nghệ thành lập bản đồ địa hình bằng ảnh hàng không và các phần mềm ứng dụng đã ra đời. Chúng được ứng dụng để thành lập bản đồ địa hình từ ảnh hàng không nhờ các hệ thống máy tính hiện đại. Trên cơ sở tổng hợp những kiến thức đã học cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo ThS. Trần Đình Trí, cùng các thầy cô giáo trong bộ môn, được sự đồng ý của Bộ môn Trắc địa ảnh - Khoa Trắc địa - Trường đại học Mỏ - Địa chất nên em đã chọn đề tài tốt nghiệp : (( Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp )) Nội dung của đề tài được trình bày bao gồm 4 chương. Chương1 : Khái quát về bản đồ địa hình Chương2 : Các phương pháp thành lập bản đồ địa hình Chương3: Thành lập BĐĐH bằng Pp đo vẽ phối hợp Chương4: Công tác thực nghiệm Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS. Trần Đình Trí, cùng các thầy cô giáo trong bộ môn Trắc địa ảnh và các bạn đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp.

doc78 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên