Đề tài Thanh tra đầu tư xây dựng- Một số sai phạm thường gặp

20 năm qua thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, đưa nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhà nước đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ khuyến khích các cá nhân, tổ chức làm giầu chính đáng, nhằm phát huy mọi khả năng của các thành phần kinh tế, nhờ vậy cơ sở hạ tầng đã được chú trọng đầu tư xây dựng ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước rút gắn khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi, thành thị và nông thôn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, đã bộc lộ nhiều bất cập sơ hở trong công tác quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các dự án. Qua thực tế công tác thanh tra chúng ta đã phát hiện ra nhiều sai phạm ở hầu hết các cấp, các ngành với mức độ trầm trọng gây thiệt hại không chỉ về vật chất, con người mà còn làm xói mòn niềm tin trong nhân dân đối với đảng và nhà nước ta. Vì vậy để góp phần ngăn ngừa, phát hiện và hạn chế một số các sai phạm trên thì công tác thanh, kiểm tra, phải thường xuyên kịp thời để ngăn chăn, xử lí và kiến nghị kịp thời với các cơ quan quản lý Nhà nước. Nhưng làm thế nào để có thể ngăn chặn và xử lí, kiến nghị đúng? Xuất phát từ những trăn trở này, tôi xin mạnh dạn đề cập Sau đây một số sai phạm thường gặp và giải pháp xử lí trong quá trình thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

doc14 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2388 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thanh tra đầu tư xây dựng- Một số sai phạm thường gặp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan