Đề tài Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hành ngành điện tự động hóa tại trường cao đẳng công nghiệp Nam Định

(Bản scan) Trong thực tế, đã có nhiề công trình nghiên cứu về mô phỏng. Theo đó cũng đã có nhiều định nghĩa về mô phỏng. Tuy nhiên hiện nay các định nghĩa này vẫn chưa thực sự thống nhất. Nhìn chung có hai cách khác nhau: Quan điểm thứ nhât cho rằng mô phỏng được thể hiện thông qua các định nghĩa

pdf115 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2056 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hành ngành điện tự động hóa tại trường cao đẳng công nghiệp Nam Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan