Đề tài Xây dựng chính sách ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội

Hiện nay, ở Việt Nam công nghệ thông tin (CNTT) đang phát triển một cách mạnh mẽ và ngày càng có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, có thể nói CNTT đã và đang nắm một vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Thực tế, hiện nay ở các nước trên thế giới với vai trò và ý nghĩa to lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội, CNTT đã được ứng dụng vào quản lý, trường học doanh nghiệp.Tuy nhiên ở nước ta việc ứng dụng CNTT còn nhiều bất cấp và chưa được đầu tư hợp lý, nhất là việc ứng dụng CNTT vào quản lý ở các trường nói chung và trường trung học cơ sở (THCS) nói riêng. Công tác quản lý các trường THCS bao gồm quản lý hoạt động của nhà trường và quản lý học sinh. Tại các trường ở nước ta hiện nay, việc quản lý chưa được đầu tư xứng đáng mặt dù biết rằng chất lượng của nhà trường chính là bắt nguồn từ công tác quản lý. ở tất cả các trường việc quản lý học sinh vẫn áp dụng theo phương pháp truyền thống. Nhà trường quản lý học sinh ở trường còn gia đình quản lý học sinh ở nhà. Chính việc quản lý tách biệt nhau như vậy đã không mang lại hiệu quả, vì gia đình hoàn toàn không nắm được thông tin của con em mình về tình hình học tập.Việc quản lý học sinh như vậy đã khiến cho các thông tin về hoạt động học tập và sinh hoạt của học sinh tại trường, lớp không phản ánh kịp thời giữa phụ huynh và nhà trường. Học viên đã thực hiện Đề tài luận văn Xây dựng chính sách ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội . Trên cơ sở lý thuyết, với kinh nghiệm giảng dạy trong nhà trường học viên đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác quản lý trong nhà trường đồng thời đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ thông trong quản lý ở các trường THCS tại Hà Nội.

doc105 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng chính sách ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan