Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền

Dựa trên cơ sở khái niệm chiết khấu tiền tệ, mô hỡnh chiết khấu dũng tiền được xây dựng như là một công cụ phân tích căn bản. Cơ sở lý thuyết cho mụ hỡnh này là khỏi niệm thời giỏ tiền tệ và quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro thể hiện ở lói suất chiết khấu. Dũng tiền là dũng tiền ra – vào của cả doanh nghiệp Dũng tiền tự do là dũng tiền hiện hành cú trong doanh nghiệp Phương phỏp chiết khấu dũng tiền cú nguyờn lý cơ bản: giỏ trị một tài sản phải bằng với những gỡ nhận được từ tài sản đú trong tương lai. Cú nghĩa là chỳng ta phải dự đoỏn tài sản đú tạo ra được dũng tiền bao nhiều trong tương lai. Vỡ doanh nghiệp luụn được kỳ vọng sẽ tồn tại mói mói, hay ớt ra cũng khụng thể xỏc định thời điểm doanh nghiệp sẽ đúng cửa, nờn dũng tiền này được dự tớnh cho đến vĩnh viễn. Trong mụ hỡnh chiết khấu dũng tiền ta thường giải bài toán định giá bằng cách ước lượng dũng tiền trong một thời đoạn (Thường là 5 đến 10 năm đối với một doanh nghiệp vững mạnh) và một giá trị kết thúc (TV – Termina Value) vào cuối thời đoạn đó. Một cách khái quát, giá trị của một doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng bất thường trong n năm có thể được tính bằng:

doc29 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3366 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan