Đồ án Tìm hiểu về hệ thống JTRAC và phát triển ứng dụng

“Nghiên cứu và phát triển dựán Jtrac” là một vấn đềmới mẻhiện nay, nó mang tính thực tếcao, nhất là trong giai đoạn hiện nay – khi Việt Nam đang tiến hành các chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh Công nghệthông tin, đưa tin học hóa vào cuộc sống, việc thiết lập website riêng và quản lý dựán cho các công ty ngày càng trởthành là nhu cầu thiết yếu. Dưới sựhướng dẫn và gợi ý của thầy Nguyễn Chánh Thành,chúng tôi thực hiện đềtài này nhằm đưa ra một giải pháp quản lý phù hợp cho các dựán có quy mô lớn. Hiện nay nguồn tài nguyên mở đang phát triển mạnh các dựán phát triển trên nguồn tài nguyên này rất lớn và Jtrac là một trong số đó nó đã sửdụng rất nhiều tài nguyên mởchẳng hạn nhưcác framework Spring, hibernate, etc . việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng cho các dựán nguồn mởlà có lợi cho công việc sau này, Ngoài ra, do sựhạn hẹp cảvềthời gian và trình độnên việc nghiện cứu hệthống Jtrac đã có hoàn thành những yêu cầu cơbản, nếu đưa vào thực tếsửdụng thì chắc chắn phải cần nâng cấp theo các định hướng mà chúng tôi.

pdf96 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tìm hiểu về hệ thống JTRAC và phát triển ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 1  Đặng Minh Tuấn Chương 1: Tổng quan về hệ thống 1. Giới thiệu về framework Jtrac 1.1 Bối cảnh ra đời của Jtrac Jtrac là một vấn đề chung đang theo dõi một web ứng dụng mà có thể dễ dàng điều chỉnh bởi việc thêm vào một trường và drop-down. Những nét đặc trưng bao gồm việc chỉnh sữa lưu lượng công việc. Những quyền cho phép vị trí trường, sự hợp nhất thư điện tử. Đính tệp tin và thấy chi tiết lịch sử đã sử dụng. Jtrac thì được tạo ra sau khi tác giả cảm thấy rằng ông ta có thể viết một số giải pháp tốt hơn cho công cụ theo dõi sự thiếu xót trong thương mại mà ông ta đang sử dụng. Jtrac bắt đầu phát triển vào năm 2004. Jtrac là một ý kiến cho quá trình theo dõi vấn đề hoặc theo dõi lỗi. Nhưng nó được thiết kế chung và bạn có thể theo dõi sự điều chỉnh các trường và hầu hết bất cứ thứ gì bạn cần. Jtrac phát triển được sử dụng lưu trữ tại https://jtrac.dev.java.net nhưng chuyển tới SourceForce gần năm 2006. Phiên bản chế độ làm việc trước được dựa trên nguồn MVC, JDBC và MS Access nhưng không duy trì trên nguồn nào. Jtrac 2.0 sử dụng đặc điểm của java 5.0 và hoàn thành lập trình lại là sử dụng Hibernate cho sự liên tục và Acegi Security framework for spring. Lớp trình bày cho phiên bản 2.0 phần lớn sử dụng Spring Webflow. Nhưng gần năm 2007 Jtrac chuyển qua sử dụng framework Apache Wicket. Jtrac thì rất dễ cài đặt và duy nhất sử dụng trong môi trường java 5.0. Bạn có thể cài lên và chạy nhanh chóng bởi vì Jtrac đến với các dịch vụ web ứng dụng kết lại với một dịch vụ nhỏ gọi Jetty và một cơ sở dữ liệu nhúng gọi HSQLDB. Bạn cũng có thể chọn để thả GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 2  Đặng Minh Tuấn các tệp tin War vào máy chủ ứng dụng cho sự lựa chọn của bạn và bắt đầu sử dụng Jtrac ngay. Hiện không có cơ sở dữ liệu thay đổi giữa phiên bản 2.0 và 2.1.0. Hướng dẫn về việc làm thế nào để nâng cấp sẵn có trong các “Upgrade” phần tài liệu này. Nhiều phần của dịch vụ ứng dụng web đã được nâng cấp từ phiên bản 6.0.2 lên 6.1.1 nhưng nó không bắt buộc bạn phải nâng cấp. 1.2 Danh sách những thư viện được sử dụng • info.jtrac:jtrac:war o jaxen:jaxen:jar o org.acegisecurity:acegi-security:jar ƒ commons-lang:commons-lang:jar ƒ commons-codec:commons-codec:jar ƒ oro:oro:jar o jfree:jfreechart:jar ƒ jfree:jcommon:jar ƒ junit:junit:jar o org.hibernate:hibernate:jar ƒ dom4j:dom4j:jar ƒ antlr:antlr:jar ƒ cglib:cglib:jar GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 3  Đặng Minh Tuấn ƒ asm:asm:jar o geronimo-spec:geronimo-spec-jta:jar o javax.mail:mail:jar ƒ javax.activation:activation:jar o org.springframework:spring:jar o org.springframework:spring-webmvc:jar o org.springframework:spring-test:jar o org.springmodules:spring-modules-lucene:jar ƒ org.apache.lucene:lucene-core:jar o org.apache.wicket:wicket:jar ƒ org.slf4j:slf4j-api:jar o org.apache.wicket:wicket-extensions:jar ƒ commons-collections:commons-collections:jar o org.slf4j:slf4j-log4j12:jar ƒ log4j:log4j:jar o org.slf4j:jcl104-over-slf4j:jar o poi:poi:jar o org.tmate:javasvn:jar o org.beanshell:bsh:jar o com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver o cas:casclient:jar GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 4  Đặng Minh Tuấn ƒ javax.servlet:servlet-api:jar o commons-dbcp:commons-dbcp:jar ƒ commons-pool:commons-pool:jar o net.sf.ehcache:ehcache:jar o org.openqa.selenium.client-drivers:selenium-java-client-driver:jar o org.openqa.selenium.server:selenium-server:jar 1.3 Xây dựng tạm thời Đối với những tiện ích của những người muốn kiểm tra những phát triển đã xảy ra gần đây, Jtrac không cần kiểm tra bên ngoài và chỉnh sửa từ việc điều chỉnh các phiên bản. Tệp tin nhị phân *.War đang có mẫu theo định kỳ sẽ tải lên trang web-jtrac theo địa chỉ sau: Bạn có thể thể xem ngày tháng tải lên khi truy cập vào địa chỉ ở trên. Những người đăng ký để gửi thư mailing-list sẽ được thông báo bất cứ khi nào có tệp tin nhị phân mới. Điều này không diễn ra hằng ngày mà chỉ khi có sự thay đổi hay có một phiên bản nào mới được đưa lên. Nếu bạn muốn cập nhập tình trạng phát triển của Jtrac và đóng góp ý tưởng phát triển trong tương lai xin vui lòng xem xét việc tham gia mailing- list tại: https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/j-trac-users GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 5  Đặng Minh Tuấn Ghi chú cho việc sử dụng những xây dựng tạm: Xây dựng trên chỉ được cung cấp chỉ như tệp tin *.War. Nếu bạn sử dụng kết hợp với máy chủ ứng dụng web Jetty thì bạn có thể để thay thế các tệp tin *.War được tung ra cùng với các phân phối chính thức cho phép tải xuống. Khi bạn muốn thay đổi tệp tin *.War đã được cài đặt sẵn nó là tốt nhất mà bạn xóa các nội dụng của máy chủ ứng dụng web tạm thời thư mục làm việc trước khi bắt đầu lại. Chi tiết làm việc như thế nào được cung cấp trong phần nâng cấp. Trong một số trường hợp ít khi xảy ra, có thể lượt đồ cơ sở dữ liệu thay đổi. Điều này sẽ được thực hiện trong khi thông báo tải lên mà điều đó được phát ra trên mailing-list. Nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu hiện có, bạn sẽ phải chạy tệp lệnh nâng cấp cơ sỡ dữ liệu. Chi tiết thực hiện bạn có thể xem trong phần tài liệu nâng cấp để biết rõ thêm. Ngay khi lượt đồ cơ sở dữ liệu thay đổi . Jtrac sẽ tạo lại một cơ sở dữ liệu, nếu không tồn trong khi khởi động lên,vì vậy khi bạn cố gắng xây dựng thời, cái này có thể được tất cả những gì mà bạn muốn làm. Nếu bạn đang sử dụng Jtrac kết hợp với Jetty hoặc với cơ sở dữ liệu HSQLDB. Xóa bỏ cơ sở dữ liệu cũ dễ như xóa thư mục “db” trong đó chứa tệp tin dữ liệu HSQLDB.Tất nhiên, bạn không cần phải đụng tới phần đang hiện hành của bạn để các dữ liệu chạy mới lại và Jtrac sẽ dễ dàng giải nén rồi phân bố tới thư mục mới. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 6  Đặng Minh Tuấn 2 Nhiệm vụ thực hiện: Hệ thống Jtrac được xây dựng dựa trên nhiều framework của Java nên chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều vấn đề về các framework có liên quan ví dụ như Framework Spring, Hibernate, Wicket, ect… Việc nghiên cứu hoạt động của hệ thống Jtrac phải thực hiện được các bước cơ bản sau: • Chuyển đổi ngôn ngữ theo yêu cầu sử dụng của người dùng, giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về thống đang sử dụng. Chúng ta có thể chuyển sang ngôn ngữ Việt Nam hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác nếu cần. • Nâng cấp cơ sở dữ liệu của là HSQLDB thành bất kỳ dạng cơ sở dữ liệu nào nếu có nhu cầu sử dụng ví dụ như MySQL, SQL Server, Access, etc…. Ở đây chúng em sử dụng dạng cơ sở dữ liệu là SQL Server 2005 vì dạng cơ sở dữ liệu này có quy mô quản lý lớn đối với nhu cầu sử dụng có khối lượng công việc nhiều và vấn đề truy xuất kết quả nhanh hơn. • Tìm hiểu cấu trúc của hệ thống Jtrac để phát triển thêm hệ thống con sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Ở đây chúng em phát triển hệ thống báo cáo report cho người sử dụng đó là người quản lý các dự án và trưởng nhóm dự án đang sử dụng trên hệ thống. Sau khi thực hiện xong các bước cơ bản trên chúng ta phải trình bày lại hệ thống sao cho phù hợp với người sử dụng là thay đổi lại giao diện cho ngưởi sử dụng và có thể tham khảo thêm để phát triển thêm một số ứng dụng mới cho hệ thống và làm cho nó đa dạng hơn với nhiều tiện ích mới. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 7  Đặng Minh Tuấn 3 Mô tả hoạt động của hệ thống Hệ thống Jtrac dùng để quản lý việc thực hiện các dự án theo các trường cho những doanh nhiệp có nhu cầu quản lý dự án. Các chức năng cơ bản được trình bày như sau: • Cấu hình để chạy hệ thống được thực hiện đơn giản. • Quản lý được nhiều dự án trên hệ thống. • Quản lý các bước thực hiện dự án của các thành viên tham gia dự án. • Quản lý việc trao đổi công việc của các thành viên thực hiện dự án. Các chức năng này giúp việc quản lý các dự án tốt hơn. Khi gặp vấn đề thì ta có thể tìm nguyên nhân và khắc phục hậu quả nhanh chống bởi vì nó thể hiện rõ chi tiết quá trình thực hiện dự án. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 8  Đặng Minh Tuấn Chương 2. Hệ thống quản lý tác vụ Jtrac. 1. Cấu trúc hệ thống Jtrac Có thể vào xem chi tiết hướng dẫn người phát triển và bạn sẽ thấy rằng jtrac có những người phát triển thân thiện với hầu hết cho sự thiết lập cho dự án nguồn mở. Nó sẽ chỉ cho bạn có thể một vài phút để bạn xây dựng và không có vận dụng khi chạy Java EE mà bạn sử dụng. 1.1 Cấp quyền tùy chỉnh cho phép “ẩn” Trong một phiên bản tương lai của jtrac, khả năng ngay khi nâng cấp phụ thuộc vào trường trên vai trò và tình trạng sẽ được thi hành. Các thiết kế cho công việc này đã tồn tại trước đó. 1.2. Tổ chức các mục Jtrac sẽ hỗ trợ mục “nested” dưới cấp độ đầu tiên mục “parent” và thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu cho nó đúng vị trí. Nó sẽ cho phép người sử dụng để tách các nhiệm vụ thành các chức nhỏ phụ và mở ra những khả năng khác. Trong đường lối xây dựng kế hoạch là xây dựng Jtrac với các yêu cầu hoàn thiện và nắm bắt được hoàn chỉnh với công cụ thử nghiệm để quản lý các trường và theo dõi. Sau đó Jtrac có thể sử dụng để quản lý thành viên-hoặc lưu trữ cho các trường hợp có nhóm phát triển nhanh. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 9  Đặng Minh Tuấn 1.3. Xác nhận tùy chỉnh. Sử dụng BeanShell , người sử dụng có thể tùy chọn giới thiệu để xác minh dữ liệu nhập vào của người sử dụng. Thậm chí có điều kiện được xác nhận trên trường là có thể. 1.4. Tùy chỉnh bản tính công việc Cũng sử dụng BeanShell, người dùng sẽ có thể xác định thói quen để thực hiện theo định kỳ, rằng xác định vào một thời điểm trước mỗi ngày. Điều này cho phép bắt các sự kiện mục tiêu trường mỗi ngày. Có thể kết hợp với việc thông báo bằng thư điện tử. Hàng ngày có bảng điều khiển tóm tắt được gói ra một bản tính cho việc giám sát. [ Như phiên bản 2.1.0 những bảng giám sát là đã có trong nơi giành cho những người đang làm việc mở rông trên Jtrac]. 1.5. Xác nhận bởi thư điện tử Jtrac sẽ giám có thể giám sát thư điện tử và các tài khoản kích hoạt được tạo / cập nhập của các mục. Nó sẽ có ích cho các tài liệu đính kèm đã được gởi thông qua thư điện tử. 1.6. ScreenShot Capture. Sử dụng Java applet, nên có thể để người dùng tải lên màn hình trực tiếp từ hệ thống. Người dùng có thể chú thích cho hình trước khi tải hình lên. 1.7. Tìm kiếm sao lưu. Hoàn toàn có thể tiết kiệm cho người sử dụng để tìm kiếm các bộ lọc và tái sử dụng chúng. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng 1.8. Wiki Engine Có một kế hoạch để nhúng một Wiki-engine vào Jtrac. Điều này sẽ bỗ sung các yêu cầu quản lý bước thực hiện. 1.9. Sự hợp nhất các phiên bản. Sự hợp nhất với các phiên bản con đã triển khai thực hiện bằng cách sử dụng thư viện JavaSVN sẽ cho phép sự kết hợp có hiệu quả cao của các báo cáo lỗi với việc gởi các bước thực hiện trước trong tương lai. Bạn có thể thử ra những thử nghiệm có hỗ trợ bằng cách vào địa chỉ sau để cài đặt Jtrac : http://[hostname]/jtrac/app/svn. Thử nghiêm các bản phụ : Gởi báo cáo cho mỗi người dùng. 1.10. Tags Một hay nhiều dữ liệu cho các mô hình có thể gắn với kiểu tags của “web 2.0” là đã tồn tại sẵn. Đây là ý tưởng hay cho việc theo dõi việc lập sơ đồ như lỗi phần mềm để phát SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 10  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 11  Đặng Minh Tuấn hành ra số phiên bản phần mềm. Gắn liền từ khóa với các mục và để làm tất cả các loại khác . 1.11. RSS Feeds RSS Feed sẽ được giới thiệu để bạn có thể theo dõi và cập nhập các mục mới. 1.12. Kết hợp từ một công cụ khác Kết hợp từ các vấn đề theo dõi hệ thống(như Gubzilla) để xem xét được. Sau khi hoàn thành , tính năng này sẽ cho phép kết hợp dữ liệu từ một bảng tính, áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào cần thiết, xác định và tải các trường tùy chỉnh/ thả xuống giá trị cuối để kết hợp với các mục. Tạo ra một khoảng trống mới nếu người dùng yêu cầu. 1.13. Single sign on Jtrac sử dụng framework Acegi_Security mà hỗ trợ tích hợp với sự cài đặt CAS(Central Authentication Service). Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt cho phần cấu hình Jtrac sử dụng CAS cho Single sign on. Như phiên bản Jtrac 2.1.0 hỗ trợ sự xác nhận LDAP ra khỏi hộp. Điều này cần phải được nâng cao bằng cách thêm một màn hình quản lý có thể duyệt và thêm người dùng từ máy chủ LDAP. Cho phép sử dụng LDAP và cho phép người sử dụng để tùy chỉnh được sự xác thực các mốc và sự ủy nhiệm công việc hàng ngày sẽ là rất tốt. 1.14. XML API Jtrac có thể đặt vào XML API (SOAP hoặc REST) để các chức năng chính có thể yêu cầu / tích hợp với hệ thống khác. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 12  Đặng Minh Tuấn 1.15. Kết hợp Eclipse Mylyn Mylyn tích hợp trong một kết nối(Eclipse plugin) hiện đang được khai triển thực hiện. Điều khiển API cũng được đề cập trên cũng đang được phát triển. 1.16. Thời gian theo dõi Lượt đồ cơ sở dữ liệu đã có kế hoạch hỗ trợ sự bắt giữ VS trên thực tế nỗ lực này chống lại các mục. Điều này cần triển khai thực hiện rõ ràng sẽ mở ra rất nhiều tiện ích. 1.17. Tùy chỉnh báo cáo Mặc dù Jtrac có tính năng “xuất tệp tin excel” nên có thể báo cáo tất cả những phần bạn cần. Nó sẽ là một công cụ rất tốt cho báo cáo nó cho phép người sử dụng tạo ra các báo cáo thích hợp và thậm chí cả lịch trình báo cáo được gởi qua thư điện tử. 2. Hướng dẫn cài đặt Jtrac cho người sử dụng và người phát triển 2.1. Hướng dẫn cài đặt cho người sử dụng 2.1.1 Yêu cầu đầu tiên Mọi thứ bạn cần để bắt đầu sử dụng Jtrac là JAVA 5.0 ( hoặc cao hơn). Duy nhất JRE ( Java Runtime Environment ) là được yêu cầu và không cần đầy đủ JDK ( Java Development Kit ). Không có sự ngẫu nhiên nào mà Java đã cài đặt sẵn trên hệ thống của bạn. Bạn có thể xác định rằng nó có thể hoạt động và chạy bằng cách mở dấu nhắc lệnh và thực hiện lệnh sau. java –version GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 13  Đặng Minh Tuấn Nếu hệ thống trả lời với một phiên bản java là 1.5 hoặc cao hơn, bạn đã sẵn sàng tải Jtrac về và chạy Jtrac. Bạn có thể tải java tại địa chỉ sau: 2.1.2. Cài đặt nhanh Bạn có thể sử dụng Java để bắt đầu sử dụng Jtrac ngay bởi vì bạn không cần phải cấu hình máy chủ ứng dụng web hoặc cơ sở dữ liệu. Jtrac nhúng cả hai vào đây( Jetty và HSQLDB ) để bạn dễ dàng sử dụng được Jtrac. • Đầu tiên, tải phiên bản gần đây nhất từ : =184104 • Giải nén tệp tin .Zip vào trong thư mục mà bạn đã chọn. • Nhấp đúp hoặc chạy tệp tin “Start.bat” để bắt đầu Jtrac. • Chạy trình duyệt web của bạn từ • Tiếp thục đăng ký tên người sử dụng “admin” và mật khẩu “admin”. • Bắt đầu sử dụng JTrac. Bạn có thể sử dụng soạn thảo “ Stop.bat” để dừng ứng dụng. Tệp tin “Start.bat”cấu hình dịch vụ Jetty để sử dụng cổng 80 với nó bạn có thể dễ dàng thay đổi soạn thảo “Start.bat”. Bạn có thể phải cần làm đều này nếu cho ví dụ JTrac không khởi động được bởi vì một máy chủ web(giống Apache hoặc IIS) là đã chạy trên cổng 80. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 14  Đặng Minh Tuấn Người dùng từ xa có thể truy cập Jtrac trên mạng sử dụng tên máy chủ thay vì dùng “localhost” trong địa chỉ đã trình bày trên. Nếu nó là một vấn đề, nó có thể chạy được trên tường lửa của máy chủ có cài đặt JTrac và bạn có thể cấu hình lại mọi thứ cho ví dụ là “java.exe” không bị khóa. • Ghi chú cho người sử dụng Linux / Unix Nếu bạn không sử dụng windows, bạn có thể muốn đổi tên tệp tin Start và stop *.bat thành *.sh cho linux( *.bat là báo cáo công việc cho Ubuntu). Những lệnh bên trong những tệp tin sẽ không thay đổi công việc miễn là Java có thiết lập chính xác ví dụ “java” trong đường dẫn và nó mong chờ phiên bản 1.5 hoặc phiên bản cao hơn. Bạn cần phải làm các việc giống như là chấp nhận quyền thực thi tới tệp tin chính trên linux, ví dụ: “chmod + x *.bat”. và cũng trừ phi là bạn có quyền “root”. Bạn có thể đối mặt với vấn đề khởi động dịch vụ trên cổng 80 trong thư mục etc. • Bảo mật và sao lưu Nguyên nhân để bảo mật, nó sẽ rất tốt nếu bạn thay đổi mật khẩu mặt định “admin” sau khi cài đặt Jtrac, đặc biệt nếu bạn sẽ làm ứng dụng có thể tiếp cận với các web-site công cộng thông qua internet. Jtrac theo mặc định sử dụng thư mục “data” mà sẽ tự động tạo một thư mục gốc “jtrac”. Thư mục dữ liệu sẽ chứa các tệp tin cần thiết cho HSQLDB(nhúng vào cơ sỡ dữ liệu) cũng như các tổ chức tải lên tài liệu đính kèm. Khi sử dụng Jtrac giới thiệu và đây là nơi xác định điều mà bạn cần xem xét sự lập lại trạng thái trước đó trên cơ sở thuyền xuyên. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 15  Đặng Minh Tuấn 2.1.3. Những sự cài đặt Cho thư điện tử thông báo quá trình làm việc, một máy chủ SMTP cần phải được cấu hình trong Jtrac. Người sử dụng có vai trò quản trị sẽ truy cập vào Jtrac để cấu hình cài đặt màn hình từ một liên kết trên “ chọn “ màn hình. Lưu ý rằng bạn sẽ cần phải cung cấp cho các giá trị với các đặc tính “mail.from” và “jtrac.url.base” ,cho các thứ như các liên kết trong thư điện tử để làm việc chính xác hơn. Jtrac cũng hỗ trợ máy chủ sử dụng mail tới mà có yêu cầu xác thực hoặc bằng cách sử dụng các kết nối an toàn SSL. Bạn có thể mô tả chính xác hơn có cấu hình cài đặt có sẵn từ các cài đặt màn hình như được trình bày dưới đây. Nếu bạn gặp vấn đề khi nhận thư điện tử, một trong những điều cần xem ra là cho dù có bất kỳ tường lửa nào ngăn chặn các giao tiếp giữa Jtrac và các máy chủ thư điện tử chẳng hạn bạn có thể có tường lửa đang chạy trên máy chủ nơi Jtrac được cài đặt. Điều này là rất phổ biến cho các máy chủ thư điện tử được cấu hình để ngăn chặn thư gởi lại yêu cầu từ các ứng dụng chưa xác định rõ hoặc địa chỉ IP để bạn có thể cần phải kiểm tra với máy chủ thư quản lý. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng Màn hình cài đặt Jtrac nơi bạn có thể cấu hình một thư điện tử / máy chủ SMTP Jtrac có thể tra cứu và sử dụng phần JNDI mail (javax.mail.session) nếu yêu cầu. Nếu bạn cung cấp tên JNDI , Jtrac sẽ bõ qua các máy chủ SMTP sẽ cung cấp chi tiết hơn. 2.1.4. Sử dụng duy nhất tệp tin War Jtrac được thiết kế sao cho bạn có thể chạy trên tệp tin *.war vào bên trong sự tồn tại của máy chủ ứng dụng web. Ghi chú mà bạn cần một phần tương thích với Servlet 2.4. Cho ví dụ nếu bạn có Apache Tomcat 5.x bạn có thể sao chép tệp tin *.war vào [tomcat.home]/ thư mục “webapp” hoặc là chọn tải tệp tin *.War thông qua bảng điều khiển Tomcat. Jtrac lưu trữ thông tin cơ sở dữ liệu và tải lên dữ liệu đính kèm vào trong thư mục trên máy chủ. Thư mục này theo logic gọi là ‘jtrac.home’. Khi bạn thực hiện cài đặt nhanh Jtrac chỉ khai triển tệp tin *.War. Jtrac tạo ra thư mục “.jtrac”. Điều này là rất tốt cho việc SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 16  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 17  Đặng Minh Tuấn đánh giá nhanh Jtrac nhưng khi bạn thực sự sử dụng Jtrac trong sản xuất bạn sẽ phải cấu hình thư mục home nh
Luận văn liên quan