Giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Phong

Chương 1: Huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHNo huyện Yên Phong Chương 3: Giải pháp & kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn tại NHNo huyện Yên Phong.

ppt26 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2543 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Phong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn : Ths Bùi Anh Tuấn Sinh viên thực hiện : Lê Thị Xoa Khóa : 30K Đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Phong” Bắc Ninh: 4/2008 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Kết cấu khoá luận Chương 1: Huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHNo huyện Yên Phong Chương 3: Giải pháp & kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn tại NHNo huyện Yên Phong. Chương 1 1.1 Khái niệm và phân loại nguồn vốn của NHTM 1.2 Vai trò của nguồn vốn huy động đối với NHTM 1.3 Nội dung hình thức huy động vốn của NHTM 1.4 Sự cần thiết phải tăng cường công tác huy động vốn của NHTM 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô huy động vốn của NHTM 1.6 Đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHNo Huyện Yên Phong Ngân hàng NNo&PTNT huyện Yên Phong được thành lập tháng 01/1988 dưới sự quản lý của NHNNo&PTNT Bắc Ninh Trụ sở tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong - Bắc Ninh Tính đến 31/12/07 ngân hàng có 45 cán bộ nhân viên trong đó 20 người có trình độ đại học Sơ đồ cơ cấu tổ chức Nguồn: Phòng kinh doanh năm 2005-2007 Đơn vị : Triệu đồng Bảng 1: Tình hình huy động vốn của NHNo Yên Phong 2005-2007 Tình hình huy động vốn Tình hình sử dụng vốn Nguồn: Báo cáo tổng kết hoat động kinh doanh năm 2005-2007 Đơn vị : Triệu đồng Bảng 2: Tình hình cho vay, dư nợ của NHNo Yên Phong 2005-2007 Kết quả hoạt động kinh doanh Nguồn: Phòng kinh doanh năm 2005-2007 Đơn vị : Triệu đồng Bảng 3: Kết quả kinh doanh của NHNo Huyện Yên Phong 2005-2007 Thực trạng công tác huy động vốn Biến động cơ cấu tiền gửi tiết kiệm qua các năm Thực trạng công tác huy động vốn Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá Biến động cơ cấu tiền kỳ phiếu ngân hàng qua các năm Biến động cơ cấu huy động vốn theo đối tượng huy động Thực trạng công tác huy động vốn Tăng trưởng Huy động vốn theo kỳ hạn Thực trạng công tác huy động vốn Tăng trưởng Huy động vốn theo loại tiền Thực trạng công tác huy động vốn Biến động Lãi suất huy động NHNo Yên Phong Lãi suất và chi phí huy động vốn Diễn biến LS kỳ hạn 12 tháng Ngân hàng quan tâm đến phát triển nguồn vốn, gia tăng nguồn vốn Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát Mạng lưới huy động đã được củng cố, ổn định và mở rộng Phong cách đón tiếp khách hàng của nhân viên giao dịch ̃ thay đổi đáng kể Ngân hàng đã thực hiện đa dạng hoá hình thức huy động vốn Những kết quả đạt được Một số tồn tại chủ yếu Mặc dù có tăng trưởng huy động vốn, song nguồn vốn trong dân còn nhiều tiềm năng có thể khai thác Nguồn vốn từ tiền gửi chiếm tỷ trọng nhỏ Chưa có chiến lược về huy động vốn & Chưa xây dựng chiến lược khách hàng thích hợp Dịch vụ thanh toán chưa đáp ứng được nhu cầu Chưa đa dạng hoá đối tượng khách hàng Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại Nguyên nhân chủ quan Chiến lược kinh doanh nói chung & chiến lược huy động vốn của Ngân hàng còn bất cập Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra thấp Mạng lưới huy động vốn chưa mở rộng hợp lý Sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng & thuận tiện cho KH Trình độ & ý thức trách nhiệm của cán bộ ngân hàng còn chưa chuyên nghiệp Công nghệ NH chưa hiện đại, thủ tục còn rườm rà. Công tác Marketing chưa được quan tâm đúng mức Chưa có hệ thống ATM Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại Nguyên nhân khách quan Môi trường kinh tế không ổn định Các chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà Nước Môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn ngày càng gay gắt Thu nhập bình quân đầu người thấp, ảnh hưởng đến khả năng tích lũy & đầu tư Tâm lý & thói quen tiêu dùng của dân chúng Chương 3 Giải pháp & kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn tại NHNo Huyện Yên Phong Mục tiêu kinh doanh của NHNo Huyện Yên Phong trong thời gian tới. Những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn tại NHNo Huyện Yên Phong. Một Số kiến nghị để nâng cao công tác huy động vốn tại NHNo huyện Yên Phong. Mục tiêu kinh doanh NHNo Huyện Yên Phong Tăng trưởng vốn 20%- 25%/năm Tiền gửi dân cư: 80% Cho vay trung- dài hạn: 60% Cho vay DNNN: 60% - 70% Nợ quá hạn < 1% Thu dịch vụ 10% Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn Đa dạng hoá các hình thức huy động phù hợp với nhu cầu của KH Hoàn thiện chính sách lãi suất hợp lý Mở rộng mạng lưới huy động vốn hợp lý Đẩy mạnh việc mở và sử dụng tài khoản cá nhân, séc cá nhân, thẻ thanh toán Thực hiện chính sách khách hàng Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn Gắn liền công tác huy động với sử dụng vốn Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo, thực hiện Marketing Ngân hàng Nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố uy tín của Ngân hàng Về Yếu tố con người Đổi mới quy trình phục vụ Tiếp tục hiện đại hoá công nghệ Thời gian phục vụ khách hàng Giải pháp chung Thành lập đội ngũ cán bộ chuyên trách tiếp cận với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Xây dựng các cơ chế chức năng hoạt động cụ thể Giao chỉ tiêu nguồn vốn huy động đến từng cán bộ nhân viên Quan tâm tăng cường hơn nũa việc đào tạo và đào tạo lại cán bộ Bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện và đổi mới các nội quy, quy chế , quy định của Ngân hàng Một số Kiến nghị Kiến nghị với Chính phủ Kiến nghị với NHNN Kiến nghị với NHNo VN Kiến nghị với NHNo Huyện Yên Phong Kết luận Huy động vốn là một vấn đề rất khó và rất phức tạp nhất là trong tình hình lạm phát như hiện nay, chỉ số CPI tăng cao so với dự kiến, do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, thời gian, trình độ nghiên cứu của bản thân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, khóa luận sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và đồng nghiệp. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn : Ths Bùi Anh Tuấn Sinh viên thực hiện : Lê Thị Xoa Khóa : 30K Đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Phong” Bắc Ninh: 4/2008 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Luận văn liên quan