Hình thức luận văn thạc sĩ

Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Một bản luận văn hoàn chỉnh được trình bày theo thứ tự sau: Trang bìa được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (theo mẫu). Trang bìa phụ (theo mẫu). Mục lục (không nên quá tỉ mỉ). Bảng ký hiệu các chữ viết tắt (nếu có) xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Không lạm dụng chữ viết tắt. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn

doc10 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hình thức luận văn thạc sĩ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
…………..o0o………….. HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Một bản luận văn hoàn chỉnh được trình bày theo thứ tự sau: Trang bìa được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (theo mẫu). Trang bìa phụ (theo mẫu). Mục lục (không nên quá tỉ mỉ). Bảng ký hiệu các chữ viết tắt (nếu có) xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Không lạm dụng chữ viết tắt. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. MỞ ĐẦU Chương 1 - TỔNG QUAN 1.1.... 1.2.... Chương 2 - 2.2.... 2.1.1.... 2.1.2.... 2.2.... ..... KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo (theo hướng dẫn). Phụ lục (nếu có). Luận văn sử dụng chữ VnTime/ Unicode cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật đọ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,2 lines; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánhở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm), dày không quá 150 trang (không kể phụ lục). Trong từng trang luận văn, các nguồn lấy từ tài liệu tham khảo cần được chỉ rõ, đặt trong dấu móc vuông, ví dụ...... [ 4 ]; ........ [ 3, 5 ] Mẫu bìa luận văn Thạc sĩ có in chữ mầu nhũ, khổ A4 (210x297mm) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ và tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 200... Mẫu trang phụ của luận văn ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ và tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN Ngành *: Chuyên ngành**: Mã số***: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC**** : Hà Nội - 200... * Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ Điện tử - Viễn thông. ** Từ khoá 12 cần ghi rõ chuyên ngành (các khoá trước chỉ cần ghi ngành Công nghệ Thông tin-không có dòng "Chuyên ngành", vì chưa phân) hoặc Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc. *** Mã ngành CNTT: 1.01.10; Mã ngành CN ĐT-VT: 2.07.00 **** Trước khi nộp, học viên trình để xin chữ ký của cán bộ hướng dẫn vào đây!!! HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, ...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, tiếng Nhật ... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). 2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước: Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. Tác giả là người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữu nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt, không đảo tên lên trước họ. Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục & đào tạo xếp vào vần B, v.v... 3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách); Năm xuất bản (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau dấu ngoặc đơn; Tên sách, luận án hoặc báo cáo được in nghiêng, có dấu phẩy cuối tên; Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo). (xem ví dụ tài liệu số 2,3,4, 23, 30, 32, 33, 34). Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách ... càn ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên tác giả (không có dấu ngăn cách); Năm công bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn); Tên bài báo (đặt trong ngoặc kép không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên); Tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên); Tập (không có dấu ngăn cách); Số (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn); Các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc). (xem ví dụ tài liệu số 1, 28, 29, 31). Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn 1 trang thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. Ví dụ về cách trình bày tài liệu tham khảo: TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Quách Ngọc Ân (1992), "Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai", Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ (1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và ứng dụng, tr.15-25, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, tr.32-37, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội. ....................... 23. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chhẩn đoán và điều trị bệnh ... , tr.14, 23, 30-35, Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường ĐH Y Hà Nội. Tiếng Anh 24. Anderson, J.E. (1985), "The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case", American Economic Review, 75(1), pp. 178-190. 25. Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), "Genetics of thermosentive genic male sterility in Rice", Euphytica, 88, pp. 1-7. 26. FAO (1971), Agricalture Commudity Projections (1970-1980), Vol.II. Rome. 27. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economics Research Report, Hanoi. Mẫu Trang mục lục: MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Chương 1 - TỔNG QUAN 1.1..... 1.2..... Chương 2 - ..... 2.1...... 2.1.1..... 2.1.2...... 2.2....... ............. . Chương 4 - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Tóm tắt luận văn Tóm tắt luận văn có kích thước 140 x 210 mm (khổ A4 chia đôi). Trình bày rõ ràng, không tẩy xoá. Số của các hình vẽ, bảng biểu phù hợp như trong luận văn. Tóm tắt nhiều nhất trong 24 trang trên hai mặt giấy, cỡ chữ VnTime 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Tóm tắt phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn. Mẫu Trang bìa 1 "Tóm tắt luận văn" (khổ 140 x 200 mm) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ và tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN Ngành: Chuyên ngành: Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 200
Luận văn liên quan