Kết hợp chuẩn opengis và hệ quản trị cơ sở dữ liệu để giải quyết một số bài toán - Tối ưu trên mạng giao thông thành phố

Trong cuộc sống hiện nay, khi xã hội phát triển, con người luôn bị đòi hỏi cao về thời gian. Do đô, yếu tố thời gian được xem là yếu tố quyết định trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Điều này đã cho chúng ta thấy thời gian đã quý nay lại càng quý hơn

pdf129 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1817 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kết hợp chuẩn opengis và hệ quản trị cơ sở dữ liệu để giải quyết một số bài toán - Tối ưu trên mạng giao thông thành phố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên