Luận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam

Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh quyết định sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Một trong các yếu tố quan trọng cấu thành năng lực cạnh tranh là nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao, yếu tố này có đ-ợc thông qua giáo dục đào tạo (GD-ĐT) và đặc biệt là thông qua đào tạo nghề (ĐTN), nơi tạo ra nhân lực trực tiếp sản xuất với kỹ năng nghề đ-ợc trang bị phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ sản xuất và yêu cầu sử dụng của thị tr-ờng lao động. Mặt khác, lịch sử phát triển các nền kinh tế trên thế giới cũng chỉ ra rằng: để phát triển kinh tế cần ba loại nguồn lực cơ bản là tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực tài chính và nguồn lực con ng-ời. Trong những thời kỳ mà nền kinh tế tự nhiên còn phổ biến thì sự tăng tr-ởng kinh tế của các quốc gia trên thế giới chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động thủ công, do đó n-ớc nào càng giàu tài nguyên hoặc nhiều lao động thì n-ớc đó có lợi trong phát triển kinh tế- xã hội và ng-ợc lại. Tuy nhiên, khi kinh tế quốc tế phát triển thì nguyên lý này không còn đúng với mọi tr-ờng hợp trên thế giới. Nhật bản, Hàn quốc, Singapore… là những n-ớc rất nghèo về tài nguyên thiên nhiên nh-ng lại có tốc độ phát triển kinh tế cao, bởi lẽ các quốc gia này có sự quan tâm đặc biệt đến phát triển nguồn nhân lực.

pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan