Luận án Nghiên cứu sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam

Trong thời gian qua, thực hiện đ-ờng lối đổi mới của Đảng và Nhà n-ớc, nông nghiệp n-ớc ta đY đạt đ-ợc những thành tựu đáng khích lệ, không những đáp ứng đ-ợc nhu cầu trong n-ớc mà còn có khả năng xuất khẩu và trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ yếu. Năm 2006, giá trị xuất khẩu trên giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đY chiếm tới hơn 30%, đóng góp 20,4% GDP và hơn 17,6% tổng giá trị xuất khẩu của cả n-ớc [52]. Với khoảng 70% dân số sống ở nông thôn và gần 60% lực l-ợng lao động đanghoạt động và tạo ra nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, trong đó cókhoảng 44% số hộ thuộc diện khó khăn và có nguy cơ tiềm ẩn tái nghèo, sản xuất nông nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong n-ớc, giải quyết đ-ợc nhiều việc làm cho ng-ời lao động mà còn góp phần thực hiện chiến l-ợc đẩy mạnh xuất khẩu thay thế nhập khẩu có hiệu quảcủa Đảng và Nhà n-ớc [55]. Mặc dù tỷ trọng xuất khẩu hàng nông sản trong tổng kim ngạch có xu h-ớng giảm xuống, từ 34,86% năm 1995 xuống còn 17,6% vào năm 2006, phản ánh sự thay đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với yêucầu phát triển đất n-ớc theo h-ớng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, song hàng nông sản vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Khối l-ợng và giá trị xuất khẩu hàng nông sản vẫn đang tăng lên nhanh chóng từ 2.371,8 triệu USD năm 1996 đến 7.000 triệu USD năm 2006, tăng bình quân 11,4%/năm [55]. Một số mặt hàng nông sản đY trở thành những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, có sức cạnh tranh cao trên thị tr-ờngkhu vực và thế giới nh- gạo (chiếm khoảng 21% thị phần - đứng thứ 2 trên thế giới), cà phê (10% thị phần - đứng thứ 2), cao su (10% thị phần, đứng thứ 2).v.v.[6][55]. Sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng này thể hiện Việt Nam đY và đang phát 2 huy đ-ợc lợi thế so sánh của mình trong việc tập trung xuất khẩu một số mặt hàng nông sản có sức cạnh tranh trên thị tr-ờng thếgiới. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) sẽ đem lại nhiều cơ hội cho việc nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản của Việt Nam nói chung, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu nh- gạo, cà phê, chè và cao su nói riêng do giảm thuế quan, mở rộng thị tr-ờng quốc tế cho hàngnông sản, tạo cơ hội đổi mới công nghệ sản xuất và chế biến nông sản, có tácdụng tốt đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ gặp phải những thách thức ngày càng lớn hơn khi Việt Nam trởthành thành viên chính thức của Tổ chức Th-ơng mại thế giới (WTO). Tr-ớc hết, đó là do trình độ phát triển kinh tế thấp, năng suất lao động trong nông nghiệp thấp, ngành công nghiệp chế biến nông sản còn yếu kém. Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam còn mang tính đơn điệu, nghèo nàn, chất l-ợng thấp, ch-a đủ sức cạnh tranh trên thị tr-ờng thế giới. Ngay cảnhững mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam nh- gạo, cà phê, caosu và chè đang có nhiều lợi thế và tiềm năng trong sản xuất hàng xuất khẩu và đY đạt đ-ợc những vị trí nhất định trên thị tr-ờng quốc tế cũng đang gặp phải những khó khăn gay gắt trong tiêu thụ do mặt hàng xuất khẩu còn mang tính đơn điệu, nghèo nàn, chất l-ợng thấp, ch-a có th-ơng hiệu, giá cả biến động mạnh.v.v.

pdf205 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1516 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i Lờicamđoan Tôi xin cam đoan đây l công trình nghiêncứukhoahọccủariêngtôi.Cácsốliệu vtríchdẫntrongluậnánltrungthực.Các kếtqủanghiêncứucủaluậnánđđ−ợctácgiả công bố trên tạp chí, không trùng với bất kỳ côngtrìnhnokhác. Tácgiảluậnán NgôThịTuyếtMai ii Mụclục Trang Lờicamđoan....................................................................................................i Mụclục............................................................................................................ii Danhmụccáckýhiệu,chữviếttắt..............................................................iii Danhmụccácbảng ........................................................................................ v Danhmụccáchình........................................................................................vi Phầnmởđầu ................................................................................................... 1 Ch−ơng1: Lýluậnchungvềsứccạnhtranhcủahng hóavsựcầnthiếtphảinângcaosứccạnhtranh hngnôngsảnxuấtkhẩucủaViệtNamtrongđiều kiệnhộinhậpkinhtếquốctế ................................................... 10 1.1.Lýluậnchungvềsứccạnhtranhcủahnghóa ..................................... 10 1.2.Sựcầnthiếtphảinângcaosứccạnhtranhhngnôngsảnxuấtkhẩu........... 35 1.3.Kinhnghiệmcủamộtsốn−ớcvềbiệnphápnângcaosứccạnhtranh hngnôngsảnxuấtkhẩu ................................................................................ 51 Ch−ơng2: Thựctrạngsứccạnhtranhmộtsốmặthng nôngsảnxuấtkhẩuchủyếucủaViệtNamtrongđiều kiệnhộinhậpkinhtếquốctế ................................................... 65 2.1.Tổngquanvềsảnxuất,xuấtkhẩuhngnôngsảnvnhữngđiềuchỉnh chínhsáchth−ơngmạihngnôngsản............................................................ 65 2.2.Phântíchthựctrạngsứccạnhtranhmộtsốmặthngnôngsảnxuấtkhẩu chủyếucủaViệtNamtrongđiềukiệnhộinhậpkinhtếquốctế ................... 76 2.3.Đánhgiáthựctrạngsứccạnhtranhmộtsốmặthngnôngsảnxuấtkhẩuchủ yếucủaViệtNamtrongđiềukiệnhộinhậpkinhtếquốctế............................. 127 Ch−ơng3:ph−ơngh−ớngvgiảiphápnhằmnângcao sứccạnhtranhmộtsốmặthngnôngsảnxuấtkhẩu chủyếucủaViệtNamtrongđiềukiệnhộinhậpkinh tếquốctế ............................................................................................. 140 3.1.Dựbáovđịnhh−ớngth−ơngmạimộtsốmặthngnôngsảntrênthế giớivViệtNam..........................................................................................140 3.2.Cácquanđiểmcơbảnvềnângcaosứccạnhtranhhngnôngsảnxuất khẩucủaViệtNamtrongđiềukiệnhộinhậpkinhtếquốctế...................... 148 3.3.Giảiphápnhằmnângcaosứccạnhtranhmộtsốmặthngnôngsảnxuất khẩuchủyếucủaViệtNamtrongđiềukiệnhộinhậpkinhtếquốctế ....... 151 Kếtluận ....................................................................................................... 180 Nhữngcôngtrìnhđcôngbốcủatácgiả................................................. 182 Tiliệuthamkhảo...................................................................................... 183 Phầnphụlục............................................................................................... 190 iii DanhmụcCáckýhiệu,chữviếttắt ADB NgânhngPháttriểnchâu á ACFTA Hiệpđịnhth−ơngmạitựdoASEANTrungQuốc AFTA Hiệpđịnhth−ơngmạitựdoASEAN AMS Tổngl−ợnghỗtrợtínhgộp ASEAN HiệphộicácquốcgiaĐôngNam á BTA Hiệpđịnhth−ơngmạitựdoViệtNamHoaKỳ CEPT Hiệpđịnhthuếquan−uđicóhiệulựcchung CIEM ViệnnghiêncứuQuảnlýkinhtếtrung−ơng EHP Ch−ơngtrìnhthuhoạchsớm EU Liênminhchâu âu FAO TổchứcNôngl−ơngcủaLiênHiệpQuốc FDI Đầut−trựctiếpn−ớcngoi GDP Tổngsảnphẩmquốcnội GEL Danhmụcloạitrừhonton GSP Hệthống−uđithuếquanphổcập IL Danhmụccắtgiảm ISO Hệthốngtiêuchuẩnchấtl−ợng KNXK Kimngạchxuấtkhẩu KTQT Kinhtếquốctế MFN Quychếtốihuệquốc MRDA BộNôngNghiệpvPháttriểnnôngthôn(NN&PTNT) OECD TổchứcHợptácvPháttriểnkinhtế SL Danhmụcnhạycảm SPS Kiểmdịchđộngthựcvật RDC Hệsốchiphínguồnlực TBT Biệnphápkỹthuậttrongth−ơngmại iv TEL Danhmụcloạitrừtạmthời UNCTAD TổchứcTh−ơngmạivPháttriểnLiênHiệpquốc USD ĐồngđôlaMỹ USDA BộNôngnghiệpMỹ VND ĐồngViệtNam WB Ngânhngthếgiới WTO Tổchứcth−ơngmạithếgiới RCA Mứclợithếsosánh ITC Diễnđnth−ơngmạiquốctế v Danhmụccácbảng Trang Bảng1.1: Biểuthuếquannhậpkhẩuđổivớihngnôngnghiệpvcôngnghiệp49 Bảng2.1: Kimngạchxuấtkhẩuhngnôngsản.............................................. 67 Bảng2.2: Sảnl−ợnggạoxuấtkhẩucủacácn−ớcxuấtkhẩuhngđầutrênthế giới .................................................................................................. 76 Bảng2.3: Khốil−ợngvkimngạchxuấtkhẩugạo ........................................ 77 Bảng2.4: Thịphầngạoxuấtkhẩucủamộtsốn−ớcxuấtkhẩuhngđầutrên thếgiới ............................................................................................ 80 Bảng2.5: Thịtr−ờngxuấtkhẩugạocủaViệtNamtheochâulục .................. 81 Bảng2.6: ChiphísảnxuấtlúaởđồngbằngsôngCửuLongvTháiLan...... 83 Bảng2.7: Sảnl−ợngcphêxuấtkhẩucủacácn−ớcxuấtkhẩuhngđầutrên thếgiới ............................................................................................ 89 Bảng2.8: Khốil−ợngvkimngạchxuấtkhẩucphêViệtNam................... 90 Bảng2.9: Thịphầncphêxuấtkhẩucủacácn−ớcxuấtkhẩuhngđầutrênthế giới .................................................................................................. 92 Bảng2.10: Cácthịtr−ờngxuấtkhẩucphêlớncủaViệtNam ........................ 94 Bảng2.11: SosánhgiáthnhsảnxuấtcphêcủaViệtNamvớimộtsốđốithủ cạnhtranh........................................................................................ 95 Bảng2.12: Sảnl−ợngchèxuấtkhẩucủacácn−ớcxuấtkhẩuchèhngđầuthế giới ................................................................................................ 103 Bảng2.13: Khốil−ợngvkimngạchxuấtkhẩuchèViệtNam...................... 105 Bảng2.14: ThịphầnchèxuấtkhẩucủaViệtNamtrênthếgiới ..................... 107 Bảng2.15: Thịtr−ờngxuấtkhẩuchèchủyếucủaViệtNam ......................... 108 Bảng2.16: SosánhgiáthnhxuấtkhẩuchècủaViệtNamvớimộtsốđốithủ cạnhtranh...................................................................................... 109 Bảng2.17: Sảnl−ợngxuấtkhẩucaosutựnhiêntrênthếgiới ........................ 117 Bảng2.18: Khốil−ợngvkimngạchxuấtkhẩucaosutựnhiêncủaViệtNam 119 Bảng2.19: Thịphầncaosuxuấtkhẩucủacácn−ớcxuấtkhẩuhngđầuthếgiới.. 120 Bảng2.20: CơcấuxuấtkhẩucaosutựnhiêncủaViệtNamtheothịtr−ờng....... 121 vi Danhmụccáchình Trang Hình1.1. Quátrìnhtạoragiátrịvsứccạnhtranhhngnôngsảnxuấtkhẩu.. 27 Hình2.1:CơcấuvchuyểndịchcơcấungnhnôngnghiệpViệtNam........ 66 Hình2.2:ThịphầnnôngsảnxuấtkhẩucủaViệtNam.................................. 69 Hình2.3:GiágạoxuấtkhẩucủaTháiLanvViệtNam............................... 84 Hình2.4:GiácphêxuấtkhẩucủaThếgiớivViệtNam ........................... 97 Hình2.5:GiáchèxuấtkhẩucủathếgiớivViệtNam ............................... 110 Hình2.6:GiáxuấtkhẩucaosutựnhiêncủaViệtNamsovớimộtsốđốithủ cạnhtranh..................................................................................... 124 1 Phầnmởđầu 1. Tínhcấpthiếtcủađềtiluậnán Trongthờigianqua,thựchiệnđ−ờnglốiđổimớicủaĐảngvNhn−ớc, nôngnghiệpn−ớctađđạtđ−ợcnhữngthnhtựuđángkhíchlệ,khôngnhững đápứngđ−ợcnhucầutrongn−ớcmcòncókhảnăngxuấtkhẩuvtrởthnh ngnhhngxuấtkhẩuchủyếu.Năm2006,giátrịxuấtkhẩutrêngiátrịsản xuấtcủangnhnôngnghiệpđchiếmtớihơn30%,đónggóp20,4%GDPv hơn17,6%tổnggiátrịxuấtkhẩucủacản−ớc[52].Vớikhoảng70%dânsố sốngởnôngthônvgần60%lựcl−ợnglaođộngđanghoạtđộngvtạora nguồnthunhậptừsảnxuấtnôngnghiệp,trongđócókhoảng44%sốhộthuộc diệnkhókhănvcónguycơtiềmẩntáinghèo,sảnxuấtnôngnghiệpkhông chỉđápứngnhucầuthiếtyếucủanhândântrongn−ớc,giảiquyếtđ−ợcnhiều việclmchong−ờilaođộngmcòngópphầnthựchiệnchiếnl−ợc đẩymạnh xuấtkhẩuthaythếnhậpkhẩucóhiệuquả củaĐảngvNhn−ớc[55]. Mặcdùtỷtrọngxuấtkhẩuhngnôngsảntrongtổngkimngạchcóxu h−ớnggiảm xuống,từ 34,86% năm 1995 xuống còn 17,6% vo năm 2006, phảnánhsựthayđổicơcấukinhtếphùhợpvớiyêucầupháttriểnđấtn−ớc theoh−ớngcôngnghiệphoávhiệnđạihoá,songhngnôngsảnvẫnlmột trongnhữngmặthngxuấtkhẩuchủyếucủaViệtNam.Khốil−ợngvgiátrị xuấtkhẩuhngnôngsảnvẫnđangtănglênnhanhchóngtừ2.371,8triệuUSD năm1996đến7.000triệuUSDnăm2006,tăngbìnhquân11,4%/năm[55]. Mộtsốmặthngnôngsảnđtrởthnhnhữngmặthngxuấtkhẩuchủyếu củaViệtNam,cósứccạnhtranhcaotrênthịtr−ờngkhuvựcvthếgiớinh− gạo(chiếmkhoảng21%thịphầnđứngthứ2trênthếgiới),cphê(10%thị phầnđứngthứ2),caosu(10%thịphần,đứngthứ2) .v.v..[6][55].Sựgiatăng kimngạchxuấtkhẩucủacácmặthngnythểhiệnViệtNamđvđangphát 2 huyđ−ợclợithếsosánhcủamìnhtrongviệctậptrungxuấtkhẩumộtsốmặt hngnôngsảncósứccạnhtranhtrênthịtr−ờngthếgiới. Quátrìnhhộinhậpkinhtếquốctế(KTQT)sẽđemlạinhiềucơhộicho việcnângcaosứccạnhtranhcủahngnôngsảncủaViệtNamnóichung,một sốmặthngxuấtkhẩuchủyếunh−gạo,cphê,chèvcaosunóiriêngdo giảmthuếquan,mởrộngthịtr−ờngquốctếchohngnôngsản,tạocơhộiđổi mớicôngnghệsảnxuấtvchếbiếnnôngsản,cótácdụngtốtđếnchuyểndịch cơcấukinhtếnôngnghiệpvnôngthôn. Tuynhiên, chúngta sẽgặpphải nhữngtháchthứcngycnglớnhơnkhiViệtNamtrởthnhthnhviênchính thứccủaTổchứcTh−ơngmạithếgiới(WTO).Tr−ớchết,đóldotrìnhđộ phát triển kinh tế thấp, năng suất lao động trong nông nghiệp thấp, ngnh côngnghiệpchếbiếnnôngsảncònyếukém.Nhiềumặthngnôngsảnxuất khẩucủaViệtNamcònmangtínhđơnđiệu,nghèonn,chấtl−ợngthấp,ch−a đủsứccạnhtranhtrênthịtr−ờngthếgiới.Ngaycảnhữngmặthngnôngsản xuấtkhẩuchủyếucủaViệtNamnh−gạo,cphê,caosuvchèđangcónhiều lợithếvtiềmnăngtrongsảnxuấthngxuấtkhẩuvđđạtđ−ợcnhữngvịtrí nhấtđịnhtrênthịtr−ờngquốctếcũngđanggặpphảinhữngkhókhăngaygắt trongtiêuthụdomặthngxuấtkhẩucònmangtínhđơnđiệu,nghèonn,chất l−ợngthấp,ch−acóth−ơnghiệu,giácảbiếnđộngmạnh.v.v.. Nhậnthứcđ−ợcvấnđềny,trongthờigianqua,đẩymạnhsảnxuấtnông nghiệpphụcvụxuấtkhẩu,đặcbiệtlnhữngmặthngnôngsảnxuấtkhẩuchủ yếu đ−ợc coil một trong những h−ớng−utiênhngđầu trong chínhsách th−ơngmạicủaViệtNam.ChínhphủViệtNamđtíchcựcđổimớivđiều chỉnhchínhsáchquảnlýkinhtếnóichung,chínhsáchth−ơngmạiquốctế nóiriêngđểnhằmtạođiềukiệnnângcaosứccạnhtranhchohngnôngsản củaViệtNamvđđạtđ−ợcnhữngb−ớcpháttriểnđángkể.Songhệthống chínhsáchnycònch−ađầyđủ,đồngbộvvẫnmangnặngtínhđốiphótình 3 huống,ch−ađápứngđ−ợcnhữngyêucầukinhdoanhtrongnềnkinhtếthị tr−ờngvch−aphùhợpvớithônglệquốctế. Vớinhữnglýdotrênđây,việclựachọnnghiêncứusứccạnhtranhmột sốmặthngnôngsảnxuấtkhẩuchủyếucủaViệtNam,chỉrađ−ợcnhững điểm mạnh, điểm yếu của từng mặt hng so với đối thủ cạnh tranh để có nhữnggiảiphápphùhợpnhằmnângcaosứccạnhtranhlmộtviệclmhết sứccầnthiết,rấtcóýnghĩacảvềmặtlýluậnvthựctiễntrongđiềukiệnhội nhậpKTQT. 2. Tìnhhìnhnghiêncứuđềti Tronghơn10nămtrởlạiđâyđcónhiềuđềti,dựáncủacácBộ,các tr−ờng Đại học, các Viện nghiên cứu đ nghiên cứu về sức cạnh tranh của hngnôngsảnn−ớcta.Trongsốđó,tr−ớchếtphảikểđếncôngtrìnhDựán HợptáckỹthuậtTCP/VIE/8821(2000)về“ Khảnăngcạnhtranhcủangnh nông nghiệp Việt Nam: Một sự phân tích sơ bộ trong bối cảnh hội nhập ASEANvAFTA ”củaBộNôngnghiệpvPháttriểnnôngthôn(NN&PTNT) đ−ợcsựtitrợcủaTổchứcNôngL−ơngcủaLiênHiệpQuốc(FAO)[11].Dự ánnybaogồmnhiềubáocáođềcậpđếnkhảnăngcạnhtranhcủamộtsốmặt hngnôngsảnViệtNamnh−gạo,đ−ờng,hạtđiều,thịtlợn,cphêd−ớigiác độchiphísảnxuấtvtiếpthị,năngsuất,kimngạchxuấtkhẩu,giácả .Thời gianphântíchcủacácbáocáonygiớihạnđếnnăm1999. ĐềticấpBộ,msố9898036về“ Nhữnggiảiphápnhằmpháthuycó hiệuquảlợithếcạnhtranhcủaViệtNamtrongtiếntrìnhhộinhậpvothị tr−ờngkhuvựcvthếgiới ”(2000)củaViệnNghiêncứuKhoahọcthịtr−ờng giácả.Đềtinynghiêncứudiễnbiếnkhảnăngcạnhtranhcủangnhhng lúagạo,ngnhximăngvngnhmíađ−ờngchođếnnăm1999.Cácgiảipháp đ−arachủyếunhằmpháthuycóhiệuquảlợithếcạnhtranhcủaViệtNam. Đềán” Chiếnl−ợcpháttriểnnôngnghiệpnôngthôntrongcôngnghiệp hóa,hiệnđạihóathờikỳ20012010 ”(2000)củaBộNN&PTNT.Đềánny 4 đphânchiakhảnăngcạnhtranhmộtsốmặthngnôngsảncủaViệtNam thnh3nhóm:nhómcókhảnăngcạnhtranhcao(gạo,cphê,hạtđiều),cạnh tranhtrungbình(chè,caosu,lạc);cạnhtranhyếu(đ−ờng,sữa,bông).Cácgiải phápchủyếutậptrungđểpháttriểnsảnxuấtnôngnghiệpvđẩymạnhxuất khẩuchungchotấtcảcácloạihngnôngsản. Báocáokhoahọcvề“ Nghiêncứunhữnggiảiphápchủyếunhằmphát huylợithếnângcaokhảnăngcạnhtranhvpháttriểnthịtr−ờngxuấtkhẩu nôngsảntrongthờigiantới:cphê,gạo,caosu,chè,điều ”(2001),củaBộ NN&PTNT,doTS.NguyễnĐìnhLonglmchủnhiệmđềti,đđ−aranhững kháiniệmcơbảnvềlợithếsosánhvlợithếcạnhtranh,phântíchnhữngđặc điểmvđ−aranhữngchỉtiêuvềlợithếcạnhtranhcủamộtsốmặthngnông sảnxuấtkhẩuchủyếu(gạo,cphê,caosu,chèvđiều),baogồmcácchỉtiêu về định tính nh− chất l−ợng v độ an ton trong sử dụng, quy mô v khối l−ợng,kiểudángvmẫumsảnphẩm,phùhợpcủathịhiếuvtậpquántiêu dùng, giá thnh v.v.. v các chỉ tiêu định l−ợng nh−: mức lợi thế so sánh (RCA),chiphínguồnlựcnộiđịa(DRC).Sốliệunghiêncứumớidừnglạiở năm2000. NghiêncứucủaISGMARD(2002)về“ Tácđộngcủatựdohóath−ơng mại đến một số ngnh hng nông nghiệp Việt Nam: Lúa gạo, c phê, chè, đ−ờng ”.Dựánđsửdụngmôhìnhcânbằngbộphậnđểđánhgiátácđộng củaHiệpđịnhth−ơngmạitựdoASEAN(AFTA)tớigạo,cphê,chèvmía đ−ờng.Báocáochỉrarằng,AFTAsẽgiúptăngxuấtkhẩunôngsảncảvềsố l−ợngvgiáxuấtkhẩu(l−ợnggạoxuấtkhẩusẽtăng10,5%vớigiátăng4,2%; l−ợngcphêtăng2,3%vớigiátăng1,9%;l−ợngchètăng1,3%vớigiátăng 0,8%,v.v..).Song,sửdụngsốliệuđiềutranônghộthuầntúyvớigiálaođộng rẻkhôngphảnánhđúngchỉsốcạnhtranhcủatonngnhhngViệtNam. Sáchthamkhảovề“ Nângcaosứccạnhtranhcủanềnkinhtến−ớcta trongquátrìnhhộinhậpkinhtếquốctế “(2003)củaChuVănCấp(chủbiên), 5 đnghiêncứukhảnăngcạnhtranhcủamộtsốmặthngxuấtkhẩunh−gạo, chè,cphê,thủysảnchođếnnăm1999dựatrêncáctiêuchívềchiphísản xuất,giáxuấtkhẩu,chấtl−ợngvuytínsảnphẩm,thịtr−ờngtiêuthụv.v.. Báocáokhoahọcvề“ KhảnăngcạnhtranhnôngsảnViệtNamtronghội nhậpAFTA ”(2005),củaQuỹNghiêncứuICARDMISPA,TORsốMISPA A/2003/06.Báocáođnghiêncứuthựctrạng,tiềmnăngvlợithếcạnhtranh củamộtsốmặthngnôngsảnViệtNambaogồmgạo,chè,tiêu,thịtlợn,g vdứatrênthịtr−ờngnộiđịatrongbốicảnhhộinhậpAFTA.Đồngthờibáo cáonghiêncứuảnhh−ởngcủaviệcViệtNamgianhậpAFTAđốivớimộtsố mặthngnôngsảntrênđếnnăm2004. Ngoira,còncórấtnhiềucáccôngtrìnhnghiêncứukhoahọckhácđ đnghiêncứutừngloạinôngsảnxuấtkhẩuriêngbiệtcủan−ớctatrongthời gianquanh−:LúagạoViệtNamtr−ớcthiênniênkỷmớih−ớngxuấtkhẩucủa TS.NguyễnTrungVn[62];Cungcầuhnghóagạovnhữnggiảiphápchủ yếupháttriểnthịtr−ờnglúagạoViệtNamcủaTS.ĐinhThiệnĐức[24];C phêViệtNamvkhảnăngcạnhtranhtrênthịtr−ờngthếgiớicủaTS.Nguyễn TiếnMạnh[38];CâychèViệtNam:Nănglựccạnhtranhxuấtkhẩuvphát triểncủaTS.NguyễnHữuKhải[30];Mộtsốgiảipháppháttriểnxuấtkhẩu caosutựnhiêncủaViệtNamđếnnăm2010,củaBộTh−ơngmại[16]v.v.. Tómlại,chođếnnaych−acócôngtrìnhnonghiêncứumộtcáchton diện,đầyđủvcậpnhậtvềvấnđềnângcaosứccạnhtranhhngnôngsản xuấtkhẩucủaViệtNamtrongđiềukiệnhộinhậpKTQT.Hầuhếtcácnghiên cứumớichỉdừnglạiởviệcsơl−ợcsứccạnhtranhxuấtkhẩucủamộtsốmặt hngđơnlẻ,đ−aracácgiảiphápnhằmpháthuynhữnglợithếcạnhtranh,đẩy mạnhhoạtđộngxuấtkhẩuhngnôngsản v.v..Vìvậy,cóthểnóiđềtiđ−ợc lựachọnnghiêncứutrongluậnánmangtínhthờisựcao,đặcbiệttrongđiều kiệnViệtNamgianhậpWTO. 6 3. Mụcđíchnghiêncứucủaluậnán Mụcđíchnghiêncứucủaluậnántậptrungvonhữngvấnđềsau: Nghiêncứumộtcáchcóhệthốngnhữngvấnđềlýluậnchungvềcạnh tranhvsứccạnhtranhcủahngnôngsản,lmrõsựcầnthiếtphảinângcao sứccạnhtranhcủahngnôngsảnViệtNamtrongđiềukiệnhộinhậpKTQT. Dựatrêncơsởlýluậnđó,luậnánđphântíchvđánhgiáthựctrạngsức cạnhtranhcủamộtsốmặthngnôngsảnxuấtkhẩuchủyếucủaViệtNam trongđiềukiệnhộinhậpKTQT,chỉrõnhữngđiểmmạnh,điểmyếusovớicác mặthngcủacácđốithủcạnhtranhkhácvnguyênnhângâyranhữngđiểm yếuđó.Kếthợpgiữalýluậnvthựctiễn,luậnánđđềxuấtcácquanđiểmv giảipháp,kiếnnghịcócơsởkhoahọcvcótínhkhảthinhằmnângcaosức cạnhtranhmộtsốmặthngnôngsảnxuấtkhẩucủaViệtNamtrongđiềukiện hộinhậpKTQT. 4. Đốit−ợngvphạmvinghiêncứucủaluậnán Đối t−ợng nghiên cứu của luận án l lý luận v thực tiễn về sức cạnh tranhcủahngnôngsảnViệtNamtrongđiềukiệnhộinhậpkinhtếquốctế. Phạmvinghiêncứucủaluậnánltậptrungphântíchsứccạnhtranhcủa mộtsốmặthngnôngsảnxuấtkhẩuchủyếucủaViệtNamnh−gạo,cphê, chèvcaosu.Đâylbốnmặthngnyđangđ−ợcđánhgiácósứccạnhtranh ởcácmứcđộkhácnhau(cạnhtranhcao:gạovcphê;cạnhtranhtrungbình: chèvcaosu).Luậnánchỉtậptrungđ−aracácgiảiphápkinhtế,khôngđề cậpcácgiảiphápkỹthuậtđểnângcaosứccạnhtranhcủahngnôngsảnxuất khẩu.Việcnghiêncứuởcấpđộngnhhngl
Luận văn liên quan