Luận án Phát triển kinh tế hàng hoá ở Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Sau gần 20 năm thực hiện đ-ờng lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế của n-ớc ta đã đạt đ-ợc những thành tựu quan trọng: Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã đ-ợc nâng lên rõ rệt, kinh tế ở khu vực nông thôn đã chuyển h-ớng sang phát triển sản xuất hàng hoá. Sơn La là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Tây Bắc của tổ quốc, kinh tế của tỉnh trong những năm sau đổi mới tuy có tốc độ tăng tr-ởng khá cao so với cả n-ớc, nh-ng ch-a vững chắc, chất l-ợng ch-a cao, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Đến nay, kinh tế của Sơn La về cơ bản vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, cơ cấu sản xuất và cơ cấu kinh tế còn đơn điệu, lạc hậu, năng suất lao động thấp. Đặc biệt là vùng sâu, vùng xa nền kinh tế còn mang nặng tính tự nhiên, tự cấp, tự túc hay nói cách khác thị tr-ờng “trống” còn rất lớn. Khoảng cách chênh lệch về mức sống, trình độ dân trí, trình độ văn hoá giữa các vùng đô thị, vùng gần trục giao thông với vùng cao, vùng sâu, vùng xa không những không thu hẹp mà ngày càng tăng lên. Vì vậy, nghiên cứu về vấn đề phát triển KTHH ở Sơn La - cơ sở để mở rộng kinh nghiệm sang các tỉnh miền núi khác, đang là yêu cầu bức xúc cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triển kinh tế hàng hoá ở Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ”, làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sỹ của mình.

pdf12 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2657 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Phát triển kinh tế hàng hoá ở Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan